Tag

Etki

Papaya bitkisinin sağlık üzerine etkileri

Papaya bitkisi Caricaceae ailesine aittir. Papaya bitkisi antik çağlardan beri içerdiği bileşenler sayesinde hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde Fazla taraflı yaklaşımları nedeniyle klasik tıpta yaygın olarak kullanılan tıbbi bir bitkidir. Papaya ve bileşenlerinin sıhhati geliştirici faaliyetleri, antioksidan aktivite nedeniyle tanınır. Papaya, bitkisinin farklı bölgelerinde vitamin, flavonoidler ve mineraller üzere bir sıra değerli bileşeni barındırır ve her bir bileşen hastalık idaresinde rol oynar. Daha evvelki raporlar, papaya bitkisini meyvelerinin ve bileşenlerinin, hastalıkların patogenezinin önlenmesi yoluyla sıhhat idaresinde rol oynadığını kanıtlamıştır. Yaprak suyu da Kıymetli bileşenler içerir ve trombosit arttırıcı özelliği olan dang humması tedavisinde Fazla tesirli bir rol oynarlar. Bu derlemede papaya’nın kanser, diyabet, yara uygunlaşması, sıtma, dang humması, Çölyak olmayan glüten hassasiyeti ve öteki Türlü hastalık tedbire ve tedavilerindeki rollerini değerlendirmeyi am

Sürdürülebilir beslenme nedir? günümüz efektleri nelerdir?

Son yıllarda sürdürülebilir kavramını pek Fazla yerde görebiliyoruz. Örneğin; sürdürülebilir tarım, turizm, moda üzere kavramların yeni olmasa da günümüzde aktifliği daha da artmaktadır. Sürdürülebilir beslenme de bunlara iç diyebiliriz. Öncelikle sürdürülebilirlik, istikbal jenerasyonun Ömür formuna ziyan vermeden günümüzde daha işlevsel Ömür standartlarını devam ettirebilme olarak tanımlayabiliriz. Pekala, sürdürülebilir beslenme/ diyet usulünü nasıl tanımlarız? Besin tarım Örgütü (FAO) ve Dünya sıhhat Örgütü (WHO) sürdürülebilir sağlıklı diyeti: ‘Sürdürülebilir diyetler çevresel tesirleri az olan besin ve besin kümelerini istikbal kuşaklar için daha güzel şartlar sağlamak ismine destekleyen beslenme biçimidir.’ biçiminde tanımlamaktadır. Sürdürülebilir beslenme biçiminin önceliği biyoçeşitliliğe ve ekosisteme karşı kollayıcı bir tavır sergilemesidir. Günümüz dünyasının besin üretimi ve tüketimi sürdürülebilir olmadığı gözlenmektedir. Optimal ve uzun vadede istikrarlı bir beslenme için bitkisel ba

Günlük kafein alım miktarımız ne kadar ?

☕ Kafein, kahve çekirdekleri, çay ve kakaoda bulunan uyarıcı tesirlere sahip bir unsurdur. Kafein tüketildikten sonra süratlice emilir ve 15-120 dk içinde kanda en yüksek seviyeye ulaşır. Kafeinin yarılanma ömrü 3-7 saat ortasında değişir ve cinsiyet (kadınlarda erkeklere nazaran %20-30 daha kısa), ıslak ve gebelik üzere birçok faktörden etkilenir. Kafeinin düşük seviye (100 mg’dan az) ya da orta seviye (200-300 mg arasında) alınması, keyif verme, enerjik hissetme, odaklanmayı arttırma üzere Olumlu tesirlere neden olurken; yüksek seviye (500 mg’dan fazla) alınması huzursuzluk, sonluluk üzere Olumsuz tesirlere neden olmaktadır.

Fibromiyalji ve beslenme

Tıbbi tedavisi ve etolojisi şimdi bilinmeyen yaygın ağrı durumu (18 hisli nokta bölgesinden en az 11’inde ağrı) ve hassasiyetle Bir arada diffüz yorgunluk, el ayak soğuması, uyku sorunu, depresyon, uzuvlarda karıncalanma, irritabl bağırsak sendromu ve sabah sertliğinin en az 3 ay boyunca görüldüğü ağrılı bir sendromdur. Bu Meydan da bir Fazla çaqlışma yapılmıştır. iç edilen çalışmaların çoğunluğu kronik ağrı, anksiyete, depresyon, bilişsel fonksiyon, uyku sistemi ve gastrointestinal semptomlarda Kıymetli bir güzelleşme göstermiştir. ek olarak kilo kaybı, FM deneklerinde hem inflamasyonun azalması hem de Ömür kalitesinin artması ile bağlantılı görünmektedir, bu nedenle gövde tartısının bu hastalarda işlevsel bir yankı yaratabileceğini düşündürmektedir. ek olarak, bu diyetlerin tümü ekseriyetle bitkisel besinler, antioksidanlar yahut lif bakımından güçlü, sağlıklı diyet modelleri olarak kabul edilir, bu nedenle insanların Derhal derhal bütün diyet müdahalelerinden sonra semptomlarda bir düzgünleşme