Papaya bitkisinin sağlık üzerine etkileri

Diyetisyenler, Özel Diyetisyen Klinikleri May 11, 2023 Yorum Yok

Dünyada genelinde papaya bitkisi tıbbi özellikleri ile ünlü bir besin olması nedeniyle tüketilmektedir. Bunun asıl nedenlerinden biri papaya’nın fitokimyasal özelliklerinin sıhhat üzerine faydaları nedeniyle olduğu bilinmektedir. Papaya’nın meyvesi, yaprakları, tohumu, kökü, kabuğu, suyu ve lateksini içeren Tüm bitki, besin olarak, tıbbi olarak ve öteki Çeşitli maksatlar için kullanılan papaya bitkisinden elde edilir (Kumar ve PS 2017).

Araştırmacılar tarafından papaya’nın içeriğinde bulunan etken unsurların kanser tedavisinde ilaç olarak kullanımının Olumlu sonuçları olabileceği düşünülmektedir. Papain papaya’da bulunan ve kansere karşı tesirli bir enzimdir (Somanah ve ark. 2018). Papaya tohumunda bulunan izotiyosiyanat enzimi; kolon, göğüs, akciğer, lösemi ve prostat kanserlerinin önlenmesinde Kıymetli rol oynamaktadır. Bu iki enzim, kanser hücresinin oluşumunu ve gelişimini inhibisyonunu sağlayabilmektedir. Buna ek olarak içeriğinde, oksijene ve hür radikallere karşı hami likopen bulunmaktadır (Kumar ve PS 2017).

Fermente papaya ekstraksiyonu (FPP) formülasyonlarının, yüksek antioksidan aktiviteye sahip olmasının nedeni olarak içerisinde bulunan fenolik, karotenoid, flavonoid ve amino asit profili olduğu düşünülmektedir. FFP genetik hasarların hafifletilmesi, yağ asidi sonucu bozulmasının azaltılması, spesifik hastalıklarda enzimatik inaktivasyon yoluyla hücresel kollayıcı tesirleri ve oksidatif gerilimi azaltma kabiliyeti açısından kapsamlı bir biçimde araştırılmıştır. Bilhassa diyabet ve kansere odaklanan çalışmalarda Papaya ve FPP’nin kullanımının oksidatif gerilim azaltma, hastalık tedbire potansiyelini kıymetlendirme açısından incelenmektedir (Somanah ve ark. 2018; Vij ve Prashar 2015). Bu derlemenin hedefi, papaya meyvesinin, meyvesinin içindeki etken unsurların ve bu hususların sıhhatin üzerinde oluşturdukları tesirlerin incelenmesidir.

  1. CARİCA VE CARİCA TÜRLERİ

Carica ceae familyası toplamda 5 Çeşit ve 21 çeşitten oluşmaktadır. Bu beş cinsin içinde en Aka olanı Carica L.’dir ve Ufak çift çenekli yapraklara sahiptir. Carica L. dış öbür dört Çeşit sırasıyla Jacaratia A. DC (7 tür), Jarilla Rusby (3 tür), Cylicomorpha Urban (2 tür) ve Horovitzia Badillo (1 tür) biçimindedir. Cylicomorpha ekvatoral Afrika’ya mahsustur, Carica ve Jacaratia yüklü olarak Güney Amerika yetişmektedir. Carica, evcilleştirilmiş tipler içeren Biricik Carica ceae cinsidir (Aradhya ve ark. 1999).

    1. Carica Papaya

Papaya, birinci kere 16. yüzyılın ortalarında İspanyollar tarafından Filipinler’e tanıtılmıştır. Daha sonraları Hindistan, Afrika ve öteki tropik ve subtropikal bölgelere de tanıtılmıştır (Kadiri ve ark. 2016).

Papaya yıl boyunca meyve vermesi ile bilinen, geniş yapraklı, Fazla eşli ve diploid bir bitki cinsidir. Papaya hızlı büyümesi ile birliktezayıf ak öz veren, kolsuz, Aka ve uzun saplı bir bitkidir. Papaya olgun halinde tatlı bir meyve olarak kabul edilir. Olgun hali tatlı bir yapıya sahip olduğu için meyve suyu karışımında da kullanılabilmektedir. Meyvenin kabukları evcil hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Bununla birlikte papaya’nın içeriğinde bulunan kimyasal bileşikler sayesinde kimya ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır (Kadiri ve ark. 2016).

C. papaya, tabiatta yabanî haliyle Orta Amerika dağılımı bulunmaktadır. Buna ek olarak sadeceOrta Amerika’ya has cinsleri de bulunmaktadır. Horovitzia ve Jarilla yalnızca Orta Amerika’da yetişmektedir.

Carica ‘nın birden fazla üyesi, Güney Bolivya ve Peru’dan Venezüella’ya Andes bölgesine kadar olan geniş bir alanda yetiştirilmektedir. Bu nedenle bu bölgeler dünyada Carica’nın birincil üretim merkezi olarak tanınmaktadır (Kadiri ve ark. 2016).

    1. Papaya’nın Besin endüstrisinde kullanım alanları

Papaya bitkisinin içerisinde bol ölçüde sistein proteazları bulundurmaktadır. Papaya bitkisi içerisinde enzimin en Çok bulunduğu bölge meyvesi olduğu için daha Fazla meyvesi kullanılmaktadır. Meyve’nin özünden enzim toplama, enzimleri depolama şartları Fazla değerlidir. ek olarak, ekstraksiyon tekniği ve saflaştırma, bu enzimin farklı alanlarda artan uygulamaları nedeniyle Müsait endüstriyel platformun geliştirilmesi için Müsait maliyetli bir sürecin tasarlanmasında kritik bir rol oynamaktadır (Khairuddin ve ark. 2016).

Yapılan Öbür bir çalışma da papaya’nın yaprak özleri Afrika’da ve Özellikle Nijerya’nın batı kısmı ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde klâsik ilaç olarak uygulanmıştır. Papaya yaprak özleri ilaca bağlı karaciğerde oluşabilecek toksisiteye karşı güzelleştirici özellikleri bulunduğu görülmüştür. Papaya yapraklarının karaciğer toksisitesinde bitkisel ilaç olarak ümit vaat etmektedir (Kadiri ve ark. 2016).

Papaya tohumların yağ ve yağ içeriği ilgili bilimsel çalışmalar yapılmıştır ve bu çalışmalar sonucunda Kıymetli yağ ve yağ bileşiklerini bünyesinde bulundurduğu görülmüştür. Bilhassa oleik asit (%72,5) papaya tohumunda yüksek oranda bulunmaktadır. Bunu sırası ile palmitik asit (%13,5) ve stearik asit (%4,5) takip eder. Ayrıyeten papaya tohumun yağının tekli doymamış ve doymuş yağ asitlerinde için de düzgün bir kaynak olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonucunda papaya tohumun yağ içeriği, endüstriyel ve mesken kullanımı için potansiyel bir kaynak olduğu saptanmıştır (Kadiri ve ark. 2016).

Papaya çiçeğinde Değerli ölçüde biyoaktif bileşikler ve besin içeriği nedeniyle bitkisel çay olarak tüketilmesinde bir tehlike görülmemektedir. Papaya çiçeğinin besleyici özellikleri, tıbbi yararlarına Karşın ticari çaylara kıyasla renk, güzel koku ve genel lezzet üzerindeki özellikleri düşük olması nedeniyle çay üreticilerinin papaya çiçeğinden çay üretimine karşı Olumsuz niyet içerisindedir. Papaya çayının üretimi için işlevsel bir bileşen olarak kullanılması önerilir, lakin genel nitelikleri ve münasebetiyle pazar potansiyelini güzelleştirmek için sürece prosedürlerinin optimizasyonu Gerekli olduğu bildirilmiştir (Bergonio ve Perez 2016).

Papaya bitkisi Yıl boyunca meyve veren bitki olduğu için nihayet derece verimli bir bitkidir. Papaya bitkisinin içerisinde C vitamini, A vitamini, E vitamini, B vitamini pantotenik asit, folat ve lif açısından Varlıklı bir kaynaktır. Papaya bitkisine mineral açısından bakacak olursak magnezyum ve potasyum bakımdan zengindir. bütün bunlara ek olarak papain enzimi bol ölçüde bulunması nedeniyle travma, alerji ve yaralanmalarının tedavisinde epey tesirlidir. Papaya bitkisinin Afrika’da Nim, Limon otu, elma, guava ve Alstonia boonei’nin kök kabuğu ile Bir arada papaya bitkisinin yaprakları Birlikte kaynatılır ve günde üç Defa şarap bardağında (195 mL) içilmektedir. Bu bitki çaylarının sıtma, enfeksiyon, amip ve dizanteri tedavisinde tesirli olduğu bilinmektedir. Ayrıyeten papaya bitkisinin tohumları bağırsak solucanları, hipertansiyon, diyabet ve hiperkolesterolemi tedavisinde tesirli olduğu tespit edilmiştir (Hayatie, Biworo, ve Suhartono 2015).

Papaya‘nın meyve, meyve suyu, tohum, kök, yaprakları, ağaç kabuğu, lateks Çeşitli kimyasal içeriği şu formda gözlenmektedir.

1. Meyvede Protein, yağ, lif, karbonhidratlar, mineraller: kalsiyum, demir, C vitamini, tiamin, riboflavin, niasin ve karoten, amino asit, sitrik asit ve malik asitler (yeşil meyveler), uçucu bileşikler: benzilizotiyosinat, cis ve trans 2,6-dimetil-3,6 epoksi-7 okten-2-ol, alkaloidler, karpain.

2. Meyve suyunda N-bütirik, n-heksanoik ve n-oktanoik asitler, lipidler; miristik asit, palmitik asit, stearik asit, linolenik asit, linoleik asit, oleik asit.

3. Tohumunda Yağ asitleri, olmamış protein, olmamış elyaf, papaya yağı, karpain, karisin, glukotropakolin ve anzim miyrozini içerir.

4. Kökünde Miyozin.

5- Yapraklarında Alkaloidler karpain, psödokarpain, dehidrokarpain I ve II, kolin, C ve E vitamini

6. Kabuğunda Glikoz, fruktoz, sükroz, ksilitol, p-sitosterol. 7. Lateks-Papain, kemopapain, peptidaz A ve B, lizozim (Daniyal ve ark. 2019; Vij ve Prashar 2015).

Tablo 2.1. 100 g başına papaya meyvesinin makro besinlerinin ve liflerinin besin kıymeti olgunlaşmış meyve, tohum ve yaprak küspesi

Bileşikler

Küspe

Tohumlar

Yaprak

Protein (g/100 g)

0.6

2.6

5.8

Yağ (g/100 g)

0.1

3.1

1.4

Karbonhidrat (g/100 g)

7.2

43.6

78.2

Lif (g/100 g)

0.8

2.1

13.1

Enerji (kkal/100 g)

32.1

212.7

348.6

(Santana ve ark. 2019)

Tablo 2.3. 100 g papaya meyvesinin olgun halinde meyve posası başına minerallerinin ve vitaminlerinin pahası, tohumlar ve yaprakları

Bileşikler

Küspe

Tohumlar

Yapraklar

A Vitamini (mg/ 100 g)

Beta Karoten (IU/100 g)

328

888

ND

65.64

ND

659.5

B1 Vitamini (mg/100 g)

0.04

0.05

0.43

B2 Vitamini (mg/100 g)

0.05

0.05

0.14

B3 Vitamini (mg/100 g)

0.34

0.26

0.38

B6 Vitamini (mg/100 g)

0.1

ND

ND

B9 Vitamini (mg/100 g)

38

ND

ND

C Vitamini (mg/100 g)

61.8

11.7

31.1

Demir (mg/100 g)

0.1

0.2

6.4

Fosfor (mg/100 g)

5

241.5

221.1

Kalsiyum (mg/100 g)

24

54.4

366.1

Magnezyum (mg/100 g)

10

10.4

32.4

Potasyum (mg/100 g)

257

344

534

Sodyum (mg/100 g)

3

ND

ND

(Santana ve ark. 2019)

Papaya bitkisinin meyvesi, tohumu, kökü ve yapraklarının içerdiği bileşenler sayesinde çölyak olmayan glüten hassasiyeti, antimikrobiyal, helmintiyaz, antifungal, sıtma, ülser, kanser, diyabet, yara güzelleşmesi, düz kaslar üzerindeki tesiri, karaciğer üzerindeki tesirleri ve böbrek üzerindeki gözetici tesirleri nedeniyle insan sıhhati üzerinde Olumlu tesirleri olduğu bilinmektedir.

Çölyak olmayan glüten hassasiyeti (NCGS) olan hastalar üzerinde yapılan bir çalışma da hastalara enzim karışımı verildiğinde rastgele bir Yan tesir oluşmadan semptomların Olumlu istikamette etkilendiği tespit edilmiştir. Fakat NCGS’nin birçok farklı tipi olması nedeniyle birtakım tiplerde Olumlu tesir gözlenemediği bildirilmiştir. Bu nedenle Olumlu ya da nötr bir tesir gözlenmesi Muhtemel olabilmektedir (Ido ve ark. 2018).

Papaya meyvesinde antibakteriyel aktivitesi yüksek oranda bulunmaktadır. Bitkisel tıp araştırmalarında papaya’nın hemoroid, donma ve yanıklar tesirli olduğu gözlenmiştir. Yapılan bir çalışmada papaya’nın ekstre edilmesi ile E. coli’ye (12mm), K. Pneumoniae (12mm), B. Cereus (10mm) karşı inhibe edici aktiviteye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıyeten yaprağından elde edilen kloroform özütü çalışmada kullanılan bütün test bakteriyellerine ve A. niger dış mantarın farklı alttürlerinde antimikrobiyal tesir gösterdiği tespit edilmiştir. Meyvesinden elde edilen kloroform özütü ise, bütün test bakteriyel ve mantarın farklı alttürlerinde antimikrobiyal aktivite göstermiştir. (Lohidas, Manjusha, ve Jothi 2015). Yapılan Öbür bir çalışmada papaya bitkisinin yaprağının etanolik ekstraktı ve Papaya bitkisi kökünün ekstresi Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella bakterilerine karşı tesirli olduğu gözlenmiştir (Okereke, Ogidi, ve Obasi 2016).

Helmint enfeksiyonları astrointestinal sistem, karaciğer ve öteki organlara yerleşerek bireylerin sıhhatini Olumsuz etkilemektedir. Bu solucanlar bireyin kan kaybına neden olurken birebir vakitte toksinlerini salgılayarak gövde içinde kalmaya devam etmektedir. Bedenden atılmaları için antihelmintik ilaçlar kullanılmaktadır.

Sirvastava’nın yapmış olduğu çalışmada antihelmintik ilaçlar yerine papaya tohumları kullanılmıştır. Çalışma sonucunda papaya tohumlarının helmintiyaz tedavisinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır (Srivastava ve Singh 2016).

Yapılan Öbür bir çalışmada kurutulmuş papaya tohumlarının unu Helmintiyaz tedavisinde tesirli olduğu düşünülmektedir. Helmintiyaz hastalığı bulunan Okul çağındaki 23 kız ve 12 erkek çocuk seçilerek kurutulmuş papaya tohumlarının ununu bu hastalara verilmesinden sonra hastalar gözlenmiştir. Müşahedeler sonucunda hastaların güzelleştiği görülmüştür (Saeni ve Arief, 2019).

Papaya üzerinde yapılan çalışmada Candida albicans’a karşı papaya lateks sapının antifungal aktivitesini bildirmiştir. Lateks sapı, Candida albicans’ın büyümesinin engellenmesin de sinerjistik bir tesir göstermiştir (Srivastava ve Singh 2016). Yapılan Öbür bir çalışmada antifungal aktivite olması halinde yalnızca inhibisyon bölgesi için papaya bitkisinin yaprak ekstraktları gözlenmiştir. Alınan sonuçlarda papaya bitkisinin ümit vaat eden doğal antimikrobiyal olabileceği gözlenmiştir (Saeni ve Arief, 2019).

Sıtma Özellikle gelişmemiş ülkeler de en Kıymetli sıhhat meselelerinden biridir. Yapılan bir çalışmada 228 hastada rasgele denetimli bir biçimde Papaya meyvesinin yapraklarının suyunun verilmesinden sonra trombosit sayısında artış ve dang hemorajik ateşinde azalma gözlenmiştir. Yapılan Öbür bir çalışmada Dang humması tedavisinde sonuçlar 5 gün sonunda trombosit sayısının 28000/ mikro litreden 138000/ mikro litreye yükseldiği görülmüştür (Rahmani ve Aldebasi 2016; Subenthiran ve ark. 2013). Yapılan Öbür bir çalışmada Papaya bitkisinin meyve kabuğu ve kökünün daha yüksek ölçüde kloroform fraksiyonu içerdiği ve negatif denetime kıyasla en uzun hayatta kalma mühleti ile sıtmaya karşı aktivite göstermiştir (Yuniar ve ark. 2017).

(Kumar ve PS 2017). Yapılan Öbür bir çalışmada sıçanlarda Papaya’nın metanol özü (MECP) ve tohumunun metanolik ekstraktının mide kollayıcı ve düzgünleştirici tesirlerini incelenmiştir. Etanol ve indometasin ile akut mide ülseri indüksiyon modelleri ve asetik asit ile kronik ülser modelleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda asetik asidin neden olduğu ülseratif belirtilerinde sırasıyla %84 ve %73 azaldığı bildirilmiştir (Pinto ve ark. 2015). Emsal bir çalışmada Papaya tohumunun özü, indometazin kaynaklı ülser sıçanlarına nazaran gastrik pH’ı ve ülseri önlemede daha tesirli olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda sıçanlar üzerindeki gastrik asitliği, gastrik asit çıktısını, gastrik pepsin sekresyonunu, ülser indeksini ve gastrik sekresyon hacmini Değerli ölçüde azalttı gözlenmiştir (Oloyede ve ark. 2015).

Papaya’nın tohumlarında bulunan unsurlar düz kaslar üzerine tesir edebilmektedir. Yapılan bir çalışmada 0,1-6,4 mg / mL’de papaya tohumlarının etanol özünün konstrasyonlarına bağlı olarak jejunum kasılmasını inhibe edebildiği gösterilmiştir. Bu inhibisyonun Aka bir ölçüde Geri dönüşümsüz bulunmuştur. Buna nazaran yüksek konsantrasyonun tavşanlarda jejunumdaki kasılmayı büsbütün inhibe edebildiği bildirilmiştir (Kumar ve PS 2017).

İnsan derisi fibroblastlarında hidrojen peroksit (H2O2) oksidatif gerilime karşı papaya tohumları su ekstraktının antioksidan aktivitelerini değerlendirilmiştir. Papaya tohumları su ekstresi toksik olmadığı ve H2O2 oksidatif gerilime maruz kalan fibroblastlara muhafaza sağlayan kuvvetli antioksidan tesir sağladığı görülmüştür. Oksidatif gerilime karşı katalaz aktivitesinin artışını inhibe ettiği ve sitokrom C ve İç mitokondriyal zar-ötesi potansiyel kaybını önlediği tespit edilmiştir. Azamî kollayıcı tesire 1 mmol/L H202’de ulaştığı görülmüştür. Buna ek olarak oksidatif hasarı engellemekte C vitamininden daha kuvvetli bir antioksidan olduğu görülmüştür. Tohumlardan elde edilen ekstratlarında tıpkı antioksidan etkiyi gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda papaya meyvesinin çekirdeğinden elde edilen ekstre ile oksidatif gerilime karşı korunmada hayli faydalı olduğu görülmüştür (Kumar ve PS 2017; Vuong ve ark. 2015)

meyvesi’nin içerisindeki papain, izole edilen bir endolitik bitki sistein proteaz enzimidir. Bazik amino asitleri içeren peptit bağlarını ayırır. Bilhassa arginin, lisin ve fenilalanini ayırır. Papain, proteolik tesiri kanser hücrelerine karşı savaşta Yardımcı rol oynayabilmektedir (Balamurugan, Ramamoorthy, ve Sabaridasan 2018; Kumar ve PS 2017). Papaya bitkisinin içerisindeki papain enziminin üzerinde yapılan çalışmalarda papain’nin fibrin kanseri hücre duvarını ve proteini amino asit formuna ayırdığı gözlenmiştir.Böylelikle papain enziminin birçok kanser hücrelerinin tedavi edeceğini ve antikanser aktivitesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Papain dışında, oksijene ve hür radikallere karşı hayli reaktif olan likopen de içerir. Göğse, akciğere, kolonlara karşı tesirli izotiyosiyanat, pankreas, prostat ve lösemi kanserlerine karşı papain enzimin hayli tesirli olduğu gözlenmiştir (Gunde ve Amnerkar 2016).

Papaya bitkisinden elde edilen Fermente papaya ekstraksiyon (FFP) ile antikanser aktiviteyi arttırması dair literatürde üzerinde yapılan çalışmalar yapılmıştır. Fareler üzerinde yapılan çalışmada 500 mg FPP / kg dozda farelerde hem kilo ve iştah artışı gözlenmiştir. Farelerin kan tahlillerinde hemoglobin konsantrasyonları lökosit ve trombosit sayılarının olağanlaştığı ve karaciğerdeki kanser hücrelerinin azaldığı görülmüştür (Somanah ve ark. 2018). Papaya bitkisinden elde edilen enzimler, Karotenoidler, alkaloidler, fenolikler, glukosinolat hastalıklardan esirgeyici tesiri olduğu bilinmektedir. Bu enzimlerin toksisitesi ölçmek için sıçanlarda yapılan çalışmada, sabit dozlarda papaya bitkisinin ekstresi verilmiş ve 14 gün boyunca gözlemlenmiştir. Daha yüksek düzeylerde dozlarda papaya bitkisinin ekstresi verilmesi Karşın farelerin üzerinde rastgele bir toksisite tesiri görülmemiştir. Bununla birlikte, hemoglobin (HGB), hematokrit (HCT), Kırmızı kan hücresi (RBC) ve Yekün proteinde dehidrasyonu gösteren Kıymetli artışlar gözlenmiştir (Halim ve ark. 2011; Kumar ve PS 2017). Öbür bir çalışmada sıçanlar üzerinde aşikâr dozlarda FPP verilmesi ile Birlikte sıçanlar üzerinde hem kilo hem de iştah artışı kaydedilmiştir. Sıçanlar üzerindeki tesirlerine bakıldığında bu tedaviden en düzgün biçimde yararlandığı bulunmuştur. Ayrıyeten Hemoglobin konsantrasyonları, lökosit ve trombosit sayıları üzere tam kan fraksiyonlarının ise olağanlaştığı gözlenmiştir. Bilhassa diyabet ve kanser üzere kronik oksidatif gerilim tarafından yönetilen hastalıkları önlemek yahut yönetmek için kullanılabileceği gözlenmiştir (Akhila ve Vijayalakshmi 2015; Nguyen ve ark. 2013; Pandey ve ark. 2016; Salla ve ark. 2016; Somanah ve ark. 2018). Yapılan Öbür bir çalışmada hücrelere papaya’nın Siyah çekirdeğin polifonel ölçüsü yüksek olduğu için antikanser tesir gösterebildiği fakat, ak çekirdeklerin kanseri gelişimini Olumlu istikamette uyardığı tespit edilmiştir (Alotaibi ve ark. 2017). Yapılan Öbür bir çalışmada Papaya bitkisinde bulunan birtakım Değerli fitokimyasallar antikanser aktive özellikleri göstermektedir. Biyoaktif bileşikler-fenolikler, karotenoidler ve glukosinolat, kanser tedavisi ve önlemesinde Değerli bir potansiyel tesirleri sahip olduğu için birçok hücre sınırı tipi üzerinde in vivo ve in vitro çalışmalar üzerinde kapsamlı bir halde araştırılmıştır. Bu biyoaktif bileşikler, in vitro ve in vivo antikanser aktiviteleri sergilemek için kanser hücresi sinyalizasyonu, proliferasyonu, apoptoz, yer değiştirme, istila, anjiyogenez ve kanserojen eliminasyonu üzere birçok sistem yoluyla tesir ettiği gözlenmiştir (Singh ve ark. 2014).

Likopen kuvvetli antikansere sahiptir mide karsinogenezinde aktivite gösterir. Likopen de inhibe olduğu reaktif oksijen cinsleri (ROS), kanser de iç olmak üzere Türlü hastalıkların ilerlemesini önler. ROS oluşum nedeni şiddetli hücresel hasar ve ur metastazını, anjiyogenezi olarak isimlendirilebilir. En kuvvetli antioksidanlardan biri olarak likopen antioksidan aktive ederek oksidatif hasarı azaltmada tesirlidir (Kim ve Kim 2015).

      1. Papaya yaprağı suyu ekstraktlarının seçici anti-proliferatif faaliyetleri Prostat kanserine karşı

Papaya yapraklarından elde edilen ekstratlar kanserli ve olağan hücreler üzerinde anti proliferatif tesirlerinin araştırıldığı bir araştırma sonucunda ekstratın ur yapan ve yapmayan prostat lezyonlarına karşı Olumlu tarafta tesiri olduğu gözlenmiştir (Pandey ve ark. 2017).

(Raffaelli ve ark. 2015; Somanah ve ark. 2018). Yapılan Öbür bir çalışmada papaya meyvesini 438 g kadar tüketilmesi ile kan şekeri düzeylerini Kıymetli ölçüde azaltabileceği görülmüştür. Yapılan bu çalışmada papaya meyvesinin diyabetliler için inançlı ölçüsü papaya‘yı Ufak porsiyonlarda tüketecek ve tercihen sabahları tüketilmesi önerilmiştir. Papaya meyvesi düşük glisemik indeks, insülin direnci ve insülin düzeylerini azalttığı gözlenmiştir (Ismawanti, Suparyatmo, ve Wiboworini 2019).

bitkisinin antihiperglisemik, antioksidan, insülin uyarıcı özellikleri bilimsel olarak kanıtlamıştır. Papaya bitkisinin antihiperglisemik üzerine olan tesiri insüline olan hassaslığı geliştirmesi ile pankreatik beta hücrelerini hedeflemektedir. Diyabet hastalarında kullanılan glibenklamid ismi verilen ilaç ile karşılaştırılmış bu çeşit ilaçlar da kan şekeri, lipit, antioksidan üzere insan bedeni için Kıymetli olan hususlarda eksikliği gözlenmiştir. Bu çalışmadaki sıçanlar üzerinde yapılan deneyde FFP’nin aşikâr oranlarda sıçanlara verilmesi suretiyle gözlenmiştir. Alınan sonuçlarda kan şekeri düzeylerini azalttığı gözlenmiştir. Bu bağlama da FFP’in diyabet tedavisinde diyabet riski olan yetişkinlerde 3 ay boyunca FFP desteği verilmiştir. Alınan sonuçlar Yekün antioksidan iyileştirebileceği ve plazmada karbonil protein seviyelerini azaltabildiğini gözlenmiştir. Bununla Bir arada karaciğer biyobelirteçleri ALT ve AST’nin FPP tüketimi ile olağanlaşması üzere AST, oksidatif bağlı hücresel hasara en hassas organlardan biri olan karaciğerin patolojisine dair Fikir verebilmekte, böylelikle Tip 2 diyabet yahut alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı gelişme riskini iddia etmeye Yardımcı olmaktadır. Yapılan bir Öbür çalışmada Papaya bitkisinin yaprakları metanol ile ekstre edilmesi birlikte anti-diyabetik potansiyeli, bitkinin diyabet tedavisinde kullanılabileceği gözlenmiştir (Ogundele ve ark. 2017; Somanah ve ark. 2018). Yapılan Öbür bir çalışmada papaya bitkisinin özlerinin diyabetik sıçanlarda ki yara güzelleşmesine Yardımcı olmaktadır. Bu kazanımda diyabetin inhibitör tesirinin güzelleştirmesi ve artan yara düzgünleşme suratında artış gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda papaya bitkisinin lateksi antibiyotik ilaçlara nazaran daha âlâ sonuçlar verdiği görülmüştür (Ajani ve Ogunbiyi 2015)Benzer bir çalışmada diyabetik sıçanlarda yara uygunlaşmasını gözlemlemek için 3 kümeye ayırarak papaya meyvesinin özü verilmiştir. Diyabetik sıçanları 12 gün boyunca izlenmiştir. Bu çalışmasının sonucunda papaya bitkisinin özünün diyabetik sıçanlarda yara uygunlaşması gözlenmiştir (Yadav ve Chaudhary 2018).

(Rahmani ve Aldebasi 2016). Benzeri bir çalışmada papaya meyvesinin tohumlarının özlerinin hayvanlar üzerinde yapılan rasat sonucunda papaya’nın serum kreatinin, ürik asit ve üre konsantrasyonlarında Kıymetli bir azalma gözlenmiştir. Bu müşahedeler sonucunda papaya bitkisinin böbrek toksisitesi karşı korunmada yararlı olacağını görülmüştür (Madinah, Nozmo, ve Ezekiel 2015).

Yapılan bir çalışmada Karbon tetraklorür nedeni ile karaciğer gelişen toksisistesiye karşı papaya’nın kollayıcı tesirleri araştırılmıştır. Çalışmanın bulguları ile E vitamini ile karşılaştırılmıştır. Papaya bitkisinin ve E vitaminin karbon tetraklorür karşı karaciğer müdafaası kanıtlanmıştır. Çalışmanın sonunda ölçülü ve yüksek dozlarda papaya E vitaminin oranla alkalen fosfataz düzeyinde daha yüksek değişiklik sıhhati bildirilmiştir. Papaya yapraklarının karaciğer kollayıcı tesirini ve tüberküloz ilacına bağlı karaciğerdeki hasarı incelenmiştir. Papaya bitkisinin yapraklarının karaciğer kollayıcı aktivesini besbelli bir halde göstermiştir. Bununla Birlikte bütün serum belirteçlerinin düzeylerinde Değerli bir azalma besbelli bir formda gözlenmiştir. Yapılan Öbür bir çalışmada papaya bitkisinin FFP’ın karaciğerdeki toksisiteyi karşı aktivitesi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda papaya bitkisinin FFP’ı karaciğer hami tesiri gözlenmiştir (Rahmani ve Aldebasi 2016).

  1. SONUÇ
  1. KAYNAKLAR

Ajani, Rotimi Sunday, and Kemisola Ifedayo Ogunbiyi. 2015. “Carica papaya latex accelerates wound healing in diabetic wistar rats”. European Journal of Medicinal Plants 1–12.

Akhila, S., and N. G. Vijayalakshmi. 2015. “Phytochemical studies on Carica papaya leaf juice”. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 6(2):880.

Alotaibi, Khalid S., Haiwen Li, Reza Rafi, and Rafat A. Siddiqui. 2017. “Papaya black seeds have beneficial anticancer effects on PC-3 prostate cancer cells”. J Cancer Metastasis Treat 3:161–68.

Aradhya, Mallikarjuna K., Richard M. Manshardt, Francis Zee, and Clifford W. Morden. 1999. “A phylogenetic analysis of the genus Carica L.(Caricaceae) based on restriction fragment length variation in a cpDNA intergenic spacer region”. Genetic Resources and Crop Evolution 46(6):579–86.

Balamurugan, V., J. Ramamoorthy, and A. Sabaridasan. 2018. “Evaluation of Biomedical Importance of Papaya Pulp”. Research & Reviews: A Journal of Biotechnology 7(3):14–19.

Bergonio, King B., and Milagros A. Perez. 2016. “The potential of male papaya (Carica papaya, L.) flower as a functional ingredient for herbal tea production”.

Daniyal, Muhammad, Muhammad Akram, Rida Zainab, Naveed Munir, Aamir Sharif, Syed Muhammad Ali Shah, Bin Liu, and Wei Wang. 2019. “Prevalence and current therapy in chronic liver disorders”. Inflammopharmacology 27(2):213–31.

Gunde, Mahendra C., and Nikhil D. Amnerkar. 2016. “Nutritional, medicinal and pharmacological properties of papaya (Carica papaya Linn.): a review”. Journal of Innovations in Pharmaceuticals and Biological Sciences 3(1):162–69.

Halim, S. Z., N. R. Abdullah, A. Afzan, B. A. Abdul Rashid, Ibrahim Jantan, and Z. Ismail. 2011. “Acute toxicity study of Carica papaya leaf extract in Sprague Dawley rats”. Journal of Medicinal Plants Research 5(10):1867–72.

Hayatie, Lisda, Agung Biworo, and Eko Suhartono. 2015. “Aqueous Extracts of Seed and Peel of Carica Papaya gainst A Aedes Aegypti”. Journal of Medical and Bioengineering Vol 4(5).

Ido, Hiroki, Hirotaka Matsubara, Manabu Kuroda, Akiko Takahashi, Yuzo Kojima, Satoshi Koikeda, and Makoto Sasaki. 2018. “Combination of gluten-digesting enzymes improved symptoms of non-celiac gluten sensitivity: a randomized single-blind, placebo-controlled crossover study”. Clinical and translational gastroenterology 9(9).

Ismawanti, Zuhria, Joseph Benedictus Suparyatmo, and Budiyanti Wiboworini. 2019. “The Effects of Papaya Fruit as Anti Diabetes: A Review”. International Journal of Nutrition Sciences 4(2):65–70.

Kadiri, Oseni, Babatunde Olawoye, Olumide S. Fawale, and Olusoji Adeola Adalumo. 2016. “Nutraceutical and Antioxidant Properties of the Seeds, Leaves and Fruits of Carica papaya: Potential Relevance to Humans Diet, the Food Industry and the Pharmaceutical Industry-A Review”. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 4(12):1039–52.

Khairuddin, Muadz Norazan, P. Ramaness, Nor Zalina Othman, R. Malek, Ramlan Aziz, Azzam Aladdin, and Hesham El Enshasy. 2016. “Cysteine Proteases from Carica papaya: Lahza important enzyme group of many industrial applications”. IOSR J Pharm Biol Sci Ver I 11:11–16.

Kim, Mi Jung, and Hyeyoung Kim. 2015. “Anticancer effect of lycopene in gastric carcinogenesis”. Journal of cancer prevention 20(2):92.

Kumar, Neethu S., and Sreeja Devi PS. 2017. “The surprising health benefits of papaya seeds: A”. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 6(1):424–29.

Lohidas, J., S. Manjusha, and G. Glory Gnana Jothi. 2015. “Antimicrobial activities of Carica papaya L”. Plant Arch 15:1179–86.

Madinah, N., M. Nozmo, and I. Ezekiel. 2015. “The protective effects of aqueous extract of Carica papaya seeds in paracetamol induced nephrotoxicity in male wistar rats”. African health sciences 15(2):598–605.

Nguyen, Thao T. T., Paul N. Shaw, Marie‐Odile Parat, and Amitha K. Hewavitharana. 2013. “Anticancer activity of C arica papaya: A review”. Molecular nutrition & food research 57(1):153–64.

Ogundele, Ayorinde Victor, Kabir Opeyemi Otun, Abdulfatai Ajiboye, Bolatito Eunice Olanipekun, and Rasheed Bolaji Ibrahim. 2017. “Anti-Diabetic Efficacy and Phytochemical Screening of Methanolic Leaf Extract of Pawpaw (Carica papaya) Grown in North Central Nigeria.” Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry 4(1):99–114.

Okereke, J. N., O. I. Ogidi, and K. O. Obasi. 2016. “International Journal of Advanced Research in Biological Sciences Environmental and Health Impact of Industrial Wastewater Effluents in Nigeria-A Review.” Int. J. Adv. Res. Biol. Sci 3(6):55–67.

Oloyede, Hussein O. B., Matthew C. Adaja, Taofeek O. Ajiboye, and Musa O. Salawu. 2015. “Anti-ulcerogenic activity of aqueous extract of Carica papaya seed on indomethacin-induced peptic ulcer in male albino rats”. Journal of integrative medicine 13(2):105–14.

Pandey, Saurabh, Peter J. Cabot, P. Nicholas Shaw, and Amitha K. Hewavitharana. 2016. “Anti-inflammatory and immunomodulatory properties of Carica papaya”. Journal of immunotoxicology 13(4):590–602.

Pandey, Saurabh, Carina Walpole, Peter J. Cabot, Paul N. Shaw, Jyotsna Batra, and Amitha K. Hewavitharana. 2017. “Selective anti-proliferative activities of Carica papaya leaf juice extracts against prostate cancer”. Biomedicine & Pharmacotherapy 89:515–23.

Pinto, Lorraine Aparecida, Kátia Wolff Cordeiro, Viviane Carrasco, Carlos Alexandre Carollo, Cláudia Andréa Lima Cardoso, Eliana Janet Sanjinez Argadoña, and Karine de Cássia Freitas. 2015. “Antiulcerogenic activity of Carica papaya seed in rats”. Naunyn-Schmiedeberg’s archives of pharmacology 388(3):305–17.

Raffaelli, F., L. Nanetti, G. Montecchiani, F. Borroni, E. Salvolini, E. Faloia, G. Ferretti, L. Mazzanti, and A. Vignini. 2015. “In vitro effects of fermented papaya (Carica papaya, L.) on platelets obtained from patients with type 2 diabetes”. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 25(2):224–29.

Rahmani, ARSHAD H., and YOUSEF H. Aldebasi. 2016. “Potential role of carica papaya and their active constituents in the prevention and treatment of diseases”. Int J Pharm Pharm Sci 8(1):11–15.

Saeni, RahmatHaji, and Erdiawati Arief. y.y. “The Effect of Level of Dryness of Papaya (Carica papaya L.) Seeds as Anthelmintic in Primary School-Age Children”.

Salla, Swetha, Rajitha Sunkara, Simon Ogutu, Lloyd T. Walker, and Martha Verghese. 2016. “Antioxidant activity of papaya seed extracts against H2O2 induced oxidative stress in HepG2 cells”. LWT-Food Science and Technology 66:293–97.

Santana, Lidiani F., Aline C. Inada, Espirito Santo, Wander F. O. Filiú, Arnildo Pott, Flávio M. Alves, Rita de Cássia A. Guimarães, Karine de Cássia Freitas, and Priscila A. Hiane. 2019. “Nutraceutical potential of Carica papaya in metabolic syndrome”. Nutrients 11(7):1608.

Singh, D., S. Alok, A. Mahor, and K. Kumar. 2014. “World Jouranl of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences”.

Somanah, Jhoti, Manish Putteeraj, Okezie Aruoma, and Theeshan Bahorun. 2018. “Discovering the Health Promoting Potential of Fermented Papaya Preparation—Its Future Perspectives for the Dietary Management of Oxidative Stress During Diabetes”. Fermentation 4(4):83.

Srivastava, Arun Kumar, and Vinay Kumar Singh. 2016. “Carica Papaya-a herbal medicine”. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB) 4(11):19–25.

Subenthiran, Soobitha, Şafak Chwee Choon, Kee Chee Cheong, Ravindran Thayan, Mok Boon Teck, Prem Kumar Muniandy, Adlin Afzan, Noor Rain Abdullah, and Zakiah Ismail. 2013. “Carica papaya leaves juice significantly accelerates the rate of increase in platelet count among patients with dengue fever and dengue haemorrhagic fever”. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013.

Ugo, Nwamarah Joy, Adesanmi Raymond Ade, and Asogwa Tochi Joy. 2019. “Nutrient Composition of Carica Papaya Leaves Extracts”. Journal of Food Science and Nutrition Research 2(3):274–82.

Vij, Tarun, and Yash Prashar. 2015. “A review on medicinal properties of Carica papaya Linn.” Asian Pacific Journal of Tropical Disease 5(1):1–6.

Vuong, Quan V, Sathira Hirun, Tiffany L. K. Chuen, Chloe D. Goldsmith, Shane Murchie, Michael C. Bowyer, Phoebe A. Phillips, and Christopher J. Scarlett. 2015. “Antioxidant and anticancer capacity of saponin‐enriched Carica papaya leaf extracts”. International Journal of Food Science & Technology 50(1):169–77.

Yadav, A., and S. Chaudhary. 2018. “Comparative Study of Carica Papaya with Marketed Product for the Treatment of Wounds in Diabetic Rodents”. MOJ Bioequiv Availab 5(1):75.

Yuniar, Nani, Ruslan Majid, La Ode, Muhammad Zety, and Enis Wildan. 2017. “Larvacidal effect of papaya leaf extracts (Carica papaya l.) toward the larvae of Anopheles aconitus donits mosquitoes as Lahza effort to prevent malaria disease in Rural Areas of Southern Konawe”. Ss. 333–43 içinde Proceeding International Seminar on Küresel Health (ISGH) 2017. C. 1.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir