Tag

Tedavi

Pankreas kanseri

Genel Nis 12, 2023 Yorum Yok

Pankreas kanseri toplumda genel olarak Önemli kaygı yaratmayı başarmış bir kanser tipidir. Lakin günümüzde ileri cerrahi teknikler sayesinde deneyimli ellerde pankreas kanserinden kurtulan hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Pankreas kanseri tedavisi, kanserin evresine, büyüklüğüne, yayılımına ve hastanın genel sıhhat durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri ortasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve gayeye yönelik tedaviler bulunabilir.

Safra kesesi ve safra yolları kanseri

Genel Nis 12, 2023 Yorum Yok

Safra kesesi kanseri, safra kesesinden kaynaklı kanserler için kullanılan bir tabirdir ve yeri her Vakit aşikardır. Safra yolları kanseri yani kolanjiokarsinom ise devamlılık gösterdiği için yerleşim yerleri farklı olabilir. Karaciğer içindeki (intrahepatik) yahut karaciğer dışındaki (ekstarhepatik) safra yollarında olabililer. Karaciğer dışındakiler de üstte, ortada yahut aşağıda pankreasa komşu olabilirler. Üstte yerleşenlere Klatskin tümörü denir. Safra kesesi ve safra yolları kanserlerinin tedavisi, kanserin evresine, yayılımına, büyüklüğüne ve hastanın genel sıhhat durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri ortasında cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve endoskopik müdahaleler bulunabilir.

Karın zarına yayılmış kanser (peritoneal karsinoz)

Genel Nis 12, 2023 Yorum Yok

Peritoneal karsinoz karın zarının kendinden kaynaklanan yahut çoklukla Öbür bir organdan karın zarına yayılma formunda görülür. Tedavisi kanserin evresine, büyüklüğüne, yayılımına ve hastanın genel sıhhat durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri ortasında cerrahi müdahale, kemoterapi, ısıtılmış intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) ve sistemik kemoterapi bulunabilir.

All on x nedir?

“All-on-X” terimi diş implantı tedavisinde kullanılır ve implant sayısına nazaran değişebilir. Bu tedavi, dişsiz hastalara tam diş onarımı sağlamak için kullanılır ve apansızın Çok titanyum implant üzerine bir diş protezi kullanılarak gerçekleştirilir. Kemik kalınlığı ve yoğunluğu daha az olan hastalarda da uygulanabilen bu tedavi prosedürü, dişsizlik durumlarında ve ziyan görmüş dişlerin olduğu durumlarda kullanılabilir.

B12 vitamini ve b12 vitamini eksikliği

B12 vitamini, sağlıklı bir gövde için Kıymetli bir besin unsurudur. Eksikliği Önemli sıhhat problemlerine neden olabilir. B12 vitamini eksikliği belirtileri ortasında yorgunluk, sonluluk, Cilt sorunları, anemi ve lisan sorunları yer alır. B12 vitamini eksikliği tedavisi, çoklukla B12 vitamini destekleri yahut B12 vitamini içeren besinlerle yapılır. Belirtileri olan yahut risk altında olan şahısların kesinlikle tabipleriyle konuşmaları gerekmektedir.