Arayüz fırça yüzeylerinin taramalı elektron mikroskobu incelemesi ınterdental brush surfaces ınspection by scanning electron microscope

Özel Diş Klinikleri Nis 11, 2023 Yorum Yok

Amaç: Günlük ağız bakımında, Biricik başına fırçalama sıkı kontağı bulunan dişlerde arayüzlere ulaşmak için kâfi değildir, bu da bu alanların temizlenmemesine neden olur. Arayüz fırçaları ISO 16409 standardına nazaran dişlerin arayüzeylerini temizlemek için tasarlanmış, manuel olarak aktifleştirilen araçlardır. Bu çalışmada arayüz fırçalarının aşikâr müddetlerde kullanımları sonucu yüzeylerinde meydana gelen değişimlerin Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Formüller: Farklı model, Hal ve büyüklükteki arayüz fırçaları marka ve boyutlarına nazaran kümelere ayrılarak kullanım öncesi , 1. hafta , 1. ay kullanım sonrası yüzey değişimleri SEM kullanılarak incelendi. Çalışma yumuşak dokulu bir çene modeli üzerinde uygulandı. deney sonrası fonksiyon gören uç kısımları keski ile kesilerek SEM de incelemeye Amade hale getirildi. Örnekler Çeşitli büyütmelerde incelenerek manzaralı kesitleri alındı. Bulgular: SEM imajlarında fırça kıllarının, bir metalin telin kendi etrafında burulması ile oluşan ortalarındaki boşluklara yerleştirildiği gözlendi. 1 haftalık 1092 devinim ile kullanım sonucunda süratli bir yıpranma , 1 aylık 4680 devinim ile kullanım sonunda kırılmalar ile karşılaşıldı ve fırça kılları deforme oldu. İncelemelerde merkezdeki metalin bir plastik ile kaplı olduğu ve bu plastiğin kullanım sonucu aşındığı ve döküldüğü gözlemlendi. Sonuç: Arayüz fırçalarının kullanımları diş ortalarının paklığı için Fazla kıymetlidir. Bu fırçaların kullanım sonucu yüzeylerinden dökülen plastik kesimlerin dişeti sulkusunda ya da oral mukozanın Türlü kısımlarında yabancı cisim tepkisine Sebep olabileceğini düşünmekteyiz. Kesin yargılar için bu husus üzerinde invivo çalışmalara gerek vardır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir