Tag

Kafein

Günlük kafein alım miktarımız ne kadar ?

☕ Kafein, kahve çekirdekleri, çay ve kakaoda bulunan uyarıcı tesirlere sahip bir unsurdur. Kafein tüketildikten sonra süratlice emilir ve 15-120 dk içinde kanda en yüksek seviyeye ulaşır. Kafeinin yarılanma ömrü 3-7 saat ortasında değişir ve cinsiyet (kadınlarda erkeklere nazaran %20-30 daha kısa), ıslak ve gebelik üzere birçok faktörden etkilenir. Kafeinin düşük seviye (100 mg’dan az) ya da orta seviye (200-300 mg arasında) alınması, keyif verme, enerjik hissetme, odaklanmayı arttırma üzere Olumlu tesirlere neden olurken; yüksek seviye (500 mg’dan fazla) alınması huzursuzluk, sonluluk üzere Olumsuz tesirlere neden olmaktadır.