Aile danışmanı görev ve sorumlukları

Sağlık Ocakları Kas 17, 2022 Yorum Yok

Yönetmeliğe nazaran; “Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, ruhsal danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, ulusal Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Heyeti yahut üniversitelerden, biri tarafından Müsait görülen en az üç Çehre saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere Çehre elli saati uygulamalı Yekün dört Çehre elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını muvaffakiyetle tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Aile danışmanının misyon ve yetkileri ise şöyle tanımlanmış:

a) Aile sistemi içerisinde fonksiyon bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, ferdi gelişimlerini ve yetiştirilmelerini Olumsuz tarafta etkileyen, aile Ömür döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler ortasında alaka ve bağlantı problemlerine yol açan, Ebeveyn baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sıkıntıların oluşmadan Evvel engellenmesi ve ortaya çıkan meselelerin çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,

b) Şahısların içinde geliştikleri yahut fonksiyonlarını yerine getirdikleri aile sistemini yahut bağlantıda bulundukları öteki toplumsal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere yahut ailelere meselelerinin tahliline dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,

c) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,

ç) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve müşavere hizmetleri vermek,

d) Ebeveyn ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle bağını geliştirmesi için Ebeveyn ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

e) Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de iç ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,

f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan Olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası Ahenk programları planlamak ve uygulamak,

g) Biricik ebeveynli ailelere danışmanlık ve dayanak hizmeti vermek,

ğ) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

h) Gerektiğinde aile üyelerini gereksinimlerine yönelik olarak ruh sıhhati ve hastalıkları hizmeti veren Kuruluş ve kuruluşlara yönlendirmek.”

Kısaca; aile danışmanı, birey ve aile ile “aile odaklı” çalışır. Eğitim ve rehberlik hizmetleri, seminerler; toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile aile içindeki bireylerin irtibat ve Sıkıntı çözme maharetlerine, değişim ve gelişimine dayanak olan kişidir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir