Yaygın görülen ortodontik problemler

Özel Diş Klinikleri Kas 08, 2022 Yorum Yok

Çapraşıklık:Dişlerin dizilimleri, diş kavsinin Ufak olması ve/veya dişlerin Aka olması nedeniyle Kötü olabilir. Çok çapraşık dişlerin kökleri etrafındaki kemik ve dişeti çok çapraşıklığın bir sonucu olarak incelebilir ve geriye çekilebilir. Gömük dişler (sürmesi gereken Lakin sürmemiş dişler), dişlerin Üzücü kapanış ilgileri ve güzel olmayan manzara çapraşıklığın sonucudurlar.

Üst İler İtim: Alt keserlerin Fazla ilerisinde yer almış üst ön dişler travmaya açıktırlar. Bu durum, sıklıkla, arka dişlerdeki bozuk bir kapanışın göstergesidir ve çene gelişimlerindeki bir eşitsizliği düşündürür. Çoklukla, fırlak üst dişler üst çeneye nazaran oransal olarak kısa bir alt çeneyle birarada bulunurlar. Parmak emme alışkanlığı da üst keser fırlaklığına yol açabilir.

Derin Kapanış: Derin kapanış, alt ön keser dişlerin üst keserlerin gerisinde dişeti dokusuna değmesi yahut Fazla yakın durması olarak tanımlanır. Alt ön dişler üst dişlerin gerisindeki damağa yahut dişeti dokusuna değdiklerinde Önemli kemik hasarı ve rahatsızlık meydana gelebilir. Derin bir kapanış üst keser dişlerin çok görülmesine de neden olabilir.

Açık Kapanış:Kapandıklarında üst dişlerin alt dişlere değmemesi Aleni kapanış olarak tanımlanır. Alt ve üst ön dişler ortasındaki bu açıklık, çiğneme basıncının tümünün arka dişlere gelmesine neden olur. Bu çok çiğneme basıncı ve beraberindeki sürtünme, çiğnemeyi yetersiz hale getirir ve Önemli diş aşınmalarına yol açar.

Aralıklı Dişler:Dişler Noksan yahut Ufak olurlarsa yahut diş kavsi Fazla geniş olursa dişler ortasında boşluklar meydana gelebilir.Bu boşluklardan kaynaklı en yaygın şikayet görünümün kötülüğüdür.

Çapraz Kapanış:Çapraz kapanışın en yaygın biçimi üst dişlerin, alt dişlerin içinde (dile doğru) kapanmasıdır. Ön ve arka dişlerin çapraz kapanışı, ısırma ve çiğneme zorlukları nedeniyle, ekseriyetle erken periyotta tedavi edilir.

Gummy Smile: Konuşur yahut gülerken dişeti dokusunun Fazla Çok görünmesidir. Yaklaşık olarak erkeklerin %7’sinde, bayanların %14’ünde gülme sırasında çok dişeti görünümü mevcuttur. Gummy Smile, çoklukla, geniş bir üst çene, kısa bir üst dudak, kısa üst keser dişler yahut fırlak ön dişlerle birlikte görülür. Bu durum, dudak uzunluğu yahut diş yüksekliği orantısızlığından da kaynaklanabilir. Gummy Smile ortodontik tedaviyle, dişeti cerrahisi ile yahut bunların kombinasyonu ile düzeltilebilir. Çoklukla, ortodontik apareylerle faal tedavisi 1-2 Yıl sürer. Tedavi mühleti, hastanın büyümesine, kooperasyonuna ve sorunun ciddiyetine bağlıdır.

Dil İtmesi:Yutkunma, 24 saat boyunca günde yaklaşık 2000 defa tekrarlanır. Her yutkunduğunuzda, ağızınızın içindeki yapılara Önemli bir basınç uygulanır. Olağan bir yutkunmada, lisanın orta kısmı , ağızın tavanına yerleştirilmelidir. Lisan, dişlerin ortasına yahut gerisine yerleşirse, bu basınç dişleri dışarı yanlışsız iter ve Çehre ve dişlerde Hal değişikliklerine neden olur. Bu olağandışı yutkunma hareketi ‘dil itmesi’ olarak bilinir. Bu durum, gençlerde ve yetişkinlerde epeyce yaygındır ve ortodontik tedavi ile düzeltilebilir.

Sınıf II Kapanış Bozukluğu:
Sınıf II sorunlar, üst çene ve dişlerinin alt çenenin Fazla önünde yer aldığı olağandışı kapanış bağlantısının genel ismidir. Kamu ortasında, dişleklik yahut tavşan dişlilik olarak da isimlendirilir. Pekçok vak’ada, bu durum iskeletsel bir kapanış bozukluğundan kaynaklanır ve kalıtsal nedenlere dayanır.

Sınıf III Kapanış Bozukluğu:
Sınıf III sorunlar de, çoklukla genetik orijinlidirler. Bu kapanış bozukluğunda, alt çene ve dişleri üst çenenin önünde yer alırlar. Çehre görünümü, alt çenenin çok Aka olduğu izlenimini verebilir Ama pekçok vak’ada üst çene gelişiminin eksikliği temel nedendir. Bu durum, alt ön dişlerin üst ön dişlerin önünde yer alarak bir çapraz kapanış oluşturmasına neden olur. Bu hastalarda, tedavi boyunca diş ve çene gelişiminin dikkatli takip edilmesi gereklidir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir