Sağlıklı aile, sağlıklı toplum demektir.

Sağlık Ocakları Mar 27, 2023 Yorum Yok

Aile bir toplumun en Ufak Bina taşıdır. Sağlıklı bir toplumun Mevcut olması sağlıklı ailelerin Mevcut olmasına bağlıdır. Avrupa’da 1950’li yıllardan bu yana aile danışmanlığı ile ilgili çalışmalar artmaya başlamış fakat Türkiye’de ikbinli yılların başında farkedilmiş ve yıldızı parlamaya başlamıştır. Psikoloji alanının içinde aldığı yer Fazla değerlidir. Ülkemizde artık ünversitelerde hem lisans hem de lisansüstü eğitimlerin verilmesi sağlıklı cemiyet olabilme yolunda atılmış Fazla değerli adımlardan biridir.

Ailenin tarifini yapabilmek, ailenin fonksiyonu ve aile çeşitlerine dair bilgilerin bilimin ışığında incelenebilme üstünlüğü, aile içi ilgiler , ailenin irtibatı ve irtibat problemleri, aile Ömür döngüü, aile tavırları ve evlilikte eş seçimi üzere bahislerin değerlendirilebilmesi Aile Danışmanlığı mesleğinin Aka bir boşluğu doldurabileceğini söylemek gerçek olacaktır. Çift ve Aile bireylerinin yaşadıkları problemlerin tahlillerini en yakın öteki aile içinden/dışından (anne,baba,ağabey vd) bireylerden alabilmeleri Muhtemel olmamakla Bir arada duygusal yakınlık/taraf olabilme vd üzere hususlar nedeniyle kesinlikle bahsin Aile uzmanlarınca incelenmesinn gerekliliği aşikardır.

Çift ve Aile Danışmanlığı nedir? AİLE DANIŞMANLIĞI TARİHÇESİ VE AİLE TERAPİ MODELLERİ Kısa tarihine Karşın geçmişi Fazla uzun diyebileceğimiz Aile Danışmanlığı içerisinde insanın öbür beşere yardımı Aile Danışmanlığının temelini oluşturur. Yani beşerler, tarih boyunca birbirlerine yardım etmeyi ve akil sayılan yaşlıların mensup oldukları aile toplulukları (klan) ve kabilelerinin diğer daha yaşça genç bireylere tavsiyelerde bulunması önemsenmişti. Devrin bu toplumsal yapılarının yalnızca tavsiye boyutunda bireylere dayanak vermesi aslında aile terapisinin/danışmanlığının gelişebilmesinin önündeki birinci Mani olmuştur denebilir. Aile danışmanlığının hak ettiği yerde olamamasının ikinci nedeninin ise gelenekler, örf ve adetler kapsamında mevzunun uzmanlarının dışında yer Meydan Uğraş gurupları (psikiyatri tabipleri, hukuk insanları, din temsilcileri gibi) devrede olabildiğinden , psikoanaliz vd. üzere ruhsal kavramların görünür baskısı olarak söylenebilir. Çiftlerin meseleleri genelde ferdi ve transfer odaklı incelenmiş, apansız Çok şahıs ile çalışmanın bu süreci bozabileceğine olan inanç sıkıntıların çözülmesini Mümkün kılamamış ve problemlerin tahlili yüzeysel olmuştur. Meselelerin derinlemesine değil yüzeysel kıymetlendirilmesi aile ve yaşanan Etraf iç edilmeden sırf bireyle çalışılması prensibi süreçte devam ederek Özellikle ikinci dünya savaşı sonlarında artan ruh sıhhatine yönelik hizmet gerekliliği ve pek Fazla ailenin dayanağa Gereksinim duyduğu aile terapileri ve meseleleri olan bireylere Yardımcı olabilmenin yesyeni bir yolu olarak tarihte ortaya çıkmaya başlamıştır. Ailenin toplumdaki gücünün anlaşılması terapistleri/danışmanları aileye yönlendirmiş ve ailede güzelleşen bireyin aileye de sıhhat getirebileceğini ayrım etmişlerdir. Bireylerle çalışılırken ailenin tedaviye iç edilmesi ile ailenin bütüncül olarak tedavisi de Muhtemel olabilmiştir. Aile Terapistliği/Danışmanlığı kapsamındaki terapiler, toplumların Özellikle toplumsal hayatlarında kültür ve dini inanışlarında değerli bir farkındalık sağlayarak toplumları değiştirebilmiş , aileyi; sağlam toplumun, sağlam yapısı durumuna dönüştürebilme muvaffakiyetini yakalamıştır. Başta yalnızca aileyi kapsayan danışmanlık ; sonrasında çift-aile-çocuk terapileri olarak isimlendirilerek, aile danışmanlığı kendi metodolojisini ve sistemini oluşturmuş bir formda karşımıza çıkmayı başarmıştır. ümit ederim ki yakın gelecekte Çift ve Aile Danışmanlığı’nın gelişimi konusunda dünyada ve ülkemizde yapılan akademik çalışmalar , alanda var Çok sayıda sivil cemiyet kuruluşu ve muhtaçlığa yanıt verebilecek uzmanların çokluğu ile daha Fazla birey ve aileye ulaşılacak; sağlıklı bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşama imkanı doğacaktır. Hakime Özgüven/Aile Danışmanı İstanbul, 2019

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir