Romantik ilişkilerde kıskançlık

Sağlık Ocakları Mar 14, 2023 Yorum Yok

Yapılan araştırmalar, evli olmayan şahısların, evlilere nazaran daha ağır kıskançlık yaşadığını saptamıştır.

Evli insanların ilgilerinde kendileri daha inançta hissetmeleri, kıskançlık hissini daha az

hissetmelerine Sebep olabilir. Ayrıyeten ilgide tatmin arttıkça kıskançlığın da attığı gözlemlenmektedir.

Bireyler yaşadıkları hoş tecrübeleri kaybetmekten daha Fazla korktukları için kıskançlığı daha yoğun

hissedebilirler. Partnerin fizikî cazipliği Çok olduğunda, kıskançlığın da bu oranda arttığı

saptanmıştır.

Eşini gereğince doyum sağlayamadığını düşünen şahıslarda kıskançlık hissi genelde daha ağır olur.

Benlik hürmeti düşük şahıslar eşlerine karşı daha Çok Kuşku taşıyabilirler. Bu da beraberinde kaybetme

korkularını tetikler ve kıskançlık başlar. Kıskançlık hissettiklerinde de bunu Fazla ağır formda yaşama

ve ona nazaran reaksiyon Eda eğilimi gösterirler.

Kıskanılan eş, kendini bir müddet sonra hatalı hissedebilir ve kendini Daimi İzah yapma ihtiyacı

içinde bulabilir. Lakin bu açıklamalar, kıskanan şahıs için kâfi gelmez ve sevgilisinin yahut eşinin

hayatında daha Aka bir Meydan kaplamak ister. Bu çok baskı durumu, tam aksisi biçimde partnerin daha

da uzaklaşmasına neden olur ve kıskanan eşin, başına gelmesinden korktuğu senaryo gerçekleşmiş

olur.

Yoğun kıskançlık duygusu, alakayı ziyan verebilir. Saldırgan davranışlar, küsme, inat etme, eleştirme

eşlerin birbirinden uzaklaşmasına neden olur. Yıkıcı davranışlar yerine Aleni bağlantıda olmak eşler

arasında sağlıklı bağlantısı sağlar. Kıskançlığa neden olan tetikleyicileri ayrım etmeye çalışmak, geçmiş

yaşantıların bugüne olan tesirini anlamak kişinin kıskançlık hissinin nedenlerini anlamasına ve bu

kısırdöngünün kırılmasına Yardımcı olur.

Kişinin sevdiği insanı kaybetme dehşetinin ve kendine olan güvensizliğinin sonucu oluşan romantik

kıskançlığa yatkınlık, yaşanılan kültürden, ailesel yapıdan, aile diziliminden, yakın münasebetlerdeki bireysel

deneyimlerden etkilenmektedir. Eşin kaybedilmesine yönelik dert ve endişe temelinde ortaya

çıkıyor üzere görünen romantik kıskançlık, birçok Vakit öfke, hiddet, nefret, değersizlik, mutsuzluk,

güvensizlik, Düş kırıklığı, yalnızlık, haset ve çaresizlik üzere hisler yaşanmasına yol açar ve

evliliklerin ahengini bozar. Günlük hayatta kıskançlık yaşayan şahısların pek birçoklarının yaşadıkları bu

duygu ile baş edemedikleri, sonuçta da ilgilerinin bozulduğu ve eski cazibesini yitirdiği

görülmektedir. Sonuç olarak kıskançlığın ağır yaşandığı evliliklerde kıskanan da kıskanılan da rahat

olamaz. Kıskançlıklarla zedelenen evlilik bağlarında ise sevgi, hürmet ve itimat azalmaya başladığı için

evlilikler tehdit altında kalmaktadır. Burada asıl Problem hissin kendisinde değil, bu hisle baş

etme yollarındadır. Unutmayınız ki baskıyla ve tehditle bağlılık gerçekleşmez; bağımlılığı değil

de bağlılığı geliştirmenin en âlâ yolu ise sevgiyi gösterme biçiminizi değiştirmektir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir