Rektosel ve tedavi yöntemleri

Genel Şub 19, 2023 Yorum Yok

Posterior vajinal duvar prolapsusu veya bilinen ismiyle rektosel yaygın olarak görülür. Anterior rektal duvarın vajina lümenine protrüzyonudur.

Çoğunluğu asemptomatiktir. Prevalansı net değildir.

Genelde doğum yapmış bayanlarda görülür.

Rektovajınal septum (Dennonviller’s fascia) Güçlü fibröz bir septa olup uterus, üst vajina ve rektumdan perineal yapılara yanlışsız uzanmaktadır.

Kollojen, düz Kas ve elastinden oluşur. Bu sağlam Bina defekasyonda rektumun vajinaya hakikat herniasyonunu önlemektedir.

Rektosel İnsidansı ?
Bartram (1988) Asemptomatik bayanlarda bir nedenle çekilen defokografide %81 rektosel tesbit ediyor. Olsen (1997) Pelvic organ prolapsusu ile gelen bayanların %76’sında rektosel Tanım ediyor. Shorvon (1989) Asemptomatik nullipar bayanlarda defekografide %76 rektosel tesbit etmiş Goh (2002) Asemptomatik nulliparlarda 1 cm üzerinde rektosel %40 oranında tesbit etmiş.

Rektosel Etiyolojisi
Hala etiyolojisi net değildir. Doğum bilinen en Kıymetli nedendir. Doğumda bebek pelvik duvarı distorsuyona uğratarak germekte ve rektovajinal septumuda içine alacak formda endofasial yırtıklara neden olur. Uzun süren doğum hareketinde pelvik duvarda pudental sonda bası olmakta ve levator Birden kasında parsiyel denervasyonlar oluşmaktadır.

Oluşma nedenleri

Obsetrik travma (epizotomiler)

Vakum forseps kullanmak yahut gerçekleştirilemeyen

Doğum aksiyonu sonrası sezeryana dönülmesi

Kronik konstipsyon

Puborektal sendrom üzere gevşeme bozuklukları

Postmenepozal konnektif doku yetersizlikleri

Histerektomi

Rektoselde Semptomlar

Konstipasyon

Disparoni (Cinsel bağlantı sırasında ağrı)

Ikınma (Zorlu dışkılama)

Kronik bel ağrısı

Digitasyon (Perineal ya da vajinal baskılamayla defekasyon)

Yetersiz boşalma hissi

Vajinal kitle (Defekasyon sonrası gaita kalma, takılma hissi)

İnkontinens (gaz-gaita kaçırma)

Pelvik ağrı .

Rektoselli hastaların Aka çoğunluğu asemptomatiktir. Büyümeye eğilimli rektosellerde, rektosel kesesinin bası yaptığı durumlarda basınca bağlı pelvik ağrı, disparoni ve kronik bel ağrısı görülebilir.

Rektoselde Tanı
Hastalar proktoloji masasında, proktolojik kıymetlendirme sırasında rektal tuşe ile Denetim edilmelidir. Proktolojik masada yapılmayan muayenede rektosel atlanma ihtimali yüksektir. Etiyolojik faktörlere yönelik detaylı rektal muayene yapılmalıdır.

·Defekografi
Defekografi % 91-94 sensitivdir. Bilhassa 2-3 cm’nin üzerindeki rektoselleri tesbit etmede inançlıdır.

MRI
Dinamik MRI defokografi daha üstün bir tetkik. Küresel olarak pelvik yapılar hakkında bigi verir Eşlik eden öteki pelvik taban hastalıkları değerlendirmede kullanılır.

Anorektal manometrik değerlendirme
Bir Fazla seride anoraktal manometrinin rektosel için spesifik olmadığı gösterilmiş. Bilhassa fekal inkontinensli hadiselerde eşlik eden sfinkter bozukluklarının değerlendirilmesinde gereklidir.

Endoanal Ultrasound
Semptomatik rektoselli hastalarda endoanal-endorektal Us (ERUS) yapılabilir.

TEDAVİ
Sırf semptomatik rektoseller tedavi edilmelidir Asemptomatik olaylar diğer pelvic organlar ile ilgili cerrahi sırasında tedavi edilebilirler.

Medikal tedavi
Konsevatif tedavi pelvik duvar rehabilitasyonunu kapsar.daha Fazla Ufak rektoseller için yararlı Vajinal duvar atrofisi olan bayanlarda oral yahut topikal östrojen yararlıdır.

Botulinum toksini
Semptomatik rektoselli olan ve çıkış obstrüksüyonu olan 14 hastada botox kullanılarak paradoksal olarak puborektal kontraksiyonların inhibisyonu ile semptomatik düzgünleşme sağlanmıştır.

Cerrahi tedavi
Farklı cerrahi yaklaşımların ortak amacı

Semptomatik güzelleşmeyi sağlama

Anatominin düzeltilmesi

Defekasyonun sağlıklı olması

Seksüel işlevlerin devamlılığı

Transvajinal sütür ile onarım
Rektovajianl septumun yan-yan plikasyonu ile tekrar yapılması ve levator anilerin rectum anteriorunda plikasyonu temeline dayanır. Vajinal anatomi tam düzeltilemediği için defekasyon ve seksüel semptomlarda nüksler görülür. Vajinal kontraksiyon, genita hiatus darlığı ile disparoniye neden olurken Levator anide atrofi ve skar dokusuna neden olur

Francis (1961) post.colp.sonrası %50 oranında disparonuri Tanım ettiler

Kahn (1997) post. colp. öncesi %18 olan disparoni semptomunun tedavi sonrası %28 olduğunu tespit etti.

Paraiso (2001) 108 olaylık geniş seride disparonide artış tesbit edilmediğini belirtiyor.

Transanal onarım
Kolorektal cerrahlar geliştirmiştir. Rektal lümenin daraltılması aslına dayanır. Bilhassa Önemli outlet obsütrüksüyonu olan hastalarda önerilir. İki katman halinde rektal duvarın kuvvetlendirilmesi aslına dayanır .

4 yıllık takipte

transanal tamir ile kolp. post arasında

*konstipasyon

*fekal incontines

*disparoni tarafından ayrım bulunmamıştır.

Mesh ile onarım
Önemli semptomları olan

Rekürren posterior vaginal duvar defekti olan

Onarım için yetersiz kalitede dokusu olan hastalarda mesh önerilir.

Çoğu Vakit hastalar çok ıkınma, kronik kabızlık ve makatta ağrı ve kanama şikayetleri ile tabibe gitmektedirler. Yetersiz muayene Gereksiz ameliyatlara yol açar. Sonradan rektosel tanısı Meydan bayanların Aka çoğunluğunun geçirilmiş hemoroid, anal fissür operasyonları vardır. Rektosel uygun bilinmeyen entite olmasına karşın, dikkatli olarak hastaların sorgulanması ve muayenesi ile teşhis konulabilecek bir hastalıktır.

Bölümümüz tarafından semptomatik rektosel tedavisinde transperineal mesh tamiri tercih edilmektedir. Kliniğimizde yapılan ve yayınlamış olduğumuz geniş Olay serilerimizde, hastalığın tekrar etme mümkünlüğü düşük, semptomatik şikayetlerin kaybolmasında hasta memnuniyet oranı yüksek olarak saptanmıştır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir