Prp; trombosit plateletten zengin plazma tedavisi

Devlet Hastaneleri, Diyetisyenler, Özel Hastaneler Kas 08, 2022 Yorum Yok

1-PRP (Platelet Rich Plasma-Plateletten Zangin Plazma) Uygulaması hakkında Bilinmesi Gerekenler
PRP uygulaması plateletten Güçlü plasma yahut trombositten Güçlü plasma olarak isimlendirilen; kişinin kendi kanından Özel setler ve süreçler ile ayrıştırılan plateletten Varlıklı plasma kısmının, bireye tekrar uygulanması olarak tanımlanır. Estetik emelle yapılması durumunda cilde ve saçlı deriye Ufak iğneler ile uygulamalar yapılmaktadır. Kamu ortasında tam olarak karşılığı olmamakla Birlikte kök hücre tedavisi olarak tanımlanmaktadır.
PRP uygulaması Fazla uzun yıllardır, tıbbın birçok kolunda Özellikle ortopedi, spor hekimliği, plastik cerrahi, diş hastalıklarında ve veterinerlikte kullanılmaktadır. Estetik gayeyle PRP uygulaması bütün dünyada 2-3 yıldır, Türkiye de 1 yıldır, tabipler tarafından yapılmaktadır.
PRP uygulaması kısaca kişinin kendi kanı ile estetik istikametten düzgünleştirilmesidir.
İnsan bedeninde dolaşan kan içersinde eritrositler (alyuvarlar), lökositler (akyuvarlar) ve plateletler (trombositler) mevcuttur. İnsan bedeninde bir hasar yahut yara meydana geldiğinde trombositler ve lökositler, hasar olan bölgeye göç ederler.Hasarlık bölgede salgıladıkları büyüme faktörleri ile hasar ve yaranın süratle düzgünleşmesini sağlarlar.
PRP uygulamasında da insan bedeninin bu hasara karşısında vermiş olduğu tedavi etme yeteneği harekete geçirilerek, estetik taraftan düzgünleşme amaçlanır.Vücudun hasar varmış üzere Cilt altında hasar düzeltme sistemleri harekete geçirilir.
PRP uygulaması prosedüründe Özel süreçler ile kandan ayrıştırılan plateletler, kanın sıvı kısmı olan plasma içersinde sıkışmış olarak bulunacaktır.Plateletler olağan kana nazaran daha az plasma kısmı içersinde bulunacağından, nispi olarak olağan kandaki sayısının (kanda olağan düzeyde 150,00-450,000 adet/ml bulunur), birkaç sert kadar sayıda (yaklaşık 1 milyon adet/ml) bulunacaktır.BU sayede az ölçüdeki plasma içersinde olağanın birkaç sert platelet sayısı Cilt içersinde verilebilecektir.
şahıs kanından ayrıştırılan plateletler, ince iğneler ile Cilt altına ve yahut saçlı deriye uygulandığında, güya o bölgede hasar varmış üzere davranacak, bölgede büyüme faktörleri ve güzelleştirici faktörleri salgılayarak, uygulama bölgesinde düzgünleştirici rol oynayacaktır.
PRP uygulaması saçlı deriye yapıldığında; saç kökleri etrafındaki damarlanmayı artıracak,saç köküne daha Çok ölçüde kan, oksijen, vitamin taşınmasına İmkan sağlarken; salgıladığı büyüme faktörleri ile saç kökü hücrelerini uyaracak, saç köklerinin saç üretim süreçlerini hızlandıracak ve saçların daha sağlıklı hale gelmesini sağlayacaktır.Saç dökülmesi olan bölgede , büyüme faktörlerinin saç köküne olan tesiri ile saç sökülmesi duracaktır.
Saçlı deride PRP uygulaması büsbütün dökülmüş olan saçların tekrar çıkmasını sağlayamayacak; güçsüz, kırılmış, hasarlı saçları ve saç üretimi yeteneği durmuş olan saç köklerini uyararak, saç dökülmesini durduracak, saçların daha parlak, canlı görülmesini sağlayacaktır.PRP uygulaması sonrası ince güçsüz saç tellerinin canlanması ve kalibrasyonu artacağı için hastalar yeni saçlar çıkmış hissine kapılabilirler.
PRP uygulaması cilde yapıldığında; Vakit içersinde Cilt altında oluşan birtakım dokuların kayıplarına bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklık ve çökmelerin olduğu bölgede, hasar düzgünleştirme sistemi ile güzelleşme sağlayacaktır. Uygulama bölgesinde salgıladığı büyüme faktörleri vasıtası ile takviye dokudaki kayıplara bağlı ortaya çıkan kırışıklık ve çökmelerde güzelleşme görülecektir.
Vakit içersinde Cilt dayanak dokusu kolojen ölçüsünde azalma ve kırılmalara bağlı olarak ortaya çıkan Cilt sarkmalarında, bölgeye uygulanan plateletlerin salgıladığı büyüme faktörleri ile kollojenlerin yine yapılandırılması sağlanacak; Cilt elastikiyetinin artması ve Cilt sarkmalarının düzelmesi sağlanacaktır.
Cilt lekelerinde PRP uygulaması ile; plateletlerin salgıladığı büyüme faktörleri (MGF) ile ciltte renk oluşumunu sağlayan melanin hücrelerinin çalışma sistemini olağan sonlarda tutarak, Cilt lekelerinin tedavisini sağlayacaktır.
Skar ve çatlaklarda PRP uygulamasında; ciltte rastgele Sebep bağlı olarak ortaya çıkmış olan çatlaklar, izler, sivilce izleri, skarlar üzere lezyonların etrafında yara düzgünleştirici sistem ile çalışan plateletler, salgıladığı büyüme faktörleri ile lezyonların küçülmelerini daha az görünür hale gelmelerini sağlayacaktır.
2-PRP Uygulaması nasıl tesir eder?
PRP uygulamasında; Özel prosedürlerle elde edilen plateletten Varlıklı plasma Cilt içersine ve saçlı deriye verildiğinde; salgıladıkları büyüme faktörleri ile uygulama bölgesinde hasar güzelleştirme düzeneğini başlatırlar; verilen plasma da olağan kandaki sayının birkaç sert sayıda platelet kullanıldığı için, olağan kan ile oluşan düzgünleşme düzeneğinden daha tesirli, daha süratli, daha erken güzelleşme sonuçları görülecektir.
Plateletler içersinde bulunan büyüme faktörleri;
PDGF(Platelet derived growth factor)-hücre büyümesi,kan damarı tamiri ve oluşumu, colojen üretimi
FGF(Fibroblast growth factor)-doku tamiri, cologen ve hyaluronic acid üretimi
EGF(Epithelial growth factor)-epitel hücre üretimi, yara iyileşmesi
TGF-beta-epitel ve damar epitelyum yara iyileşmesi
VEGF-yeni damar endotelial hücre üretimi
Plateletler den salınan büyüme faktörleri, uygulama bölgesinde hasra düzgünleştirici düzenekleri harekete geçirerek, saçlı cilt ve yahut ciltteki sıkıntıların güzelleştirilmesinde vazife alırlar.
3-PRP uygulaması kimlere uygulanır?
PRP uygulaması saçlı deride, saç dökülmesi, saçlarda kırıklık, cansızlık Donuk görünüş şikayeti olan bireylerde başarılı sonuçlar göstermektedir. Birebir vakitte cildin Vakit içersinde azalan dayanak dokuların sonucu olarak ortaya çıkan kırışıklık, sarkma, Cilt lekeleri problemlerinde epeyce aktif tedavi sonuçları sağlamaktadır.
PRP uygulaması saçlı deride saç dökülmesini durdurması yanında, saç köklerinin uyararak saç büyümesinin aktive eder.ince tüy biçiminde olan saçların büyümeleri aktive edildiğinde daha kalın, sağlıklı saç görünümüne kavuşurlar.
Saçlı deride cansız, parlaklığını yitirmiş, kırılmış, kuru, ince saçların saç kökleri büyüme faktörleri ile aktive olarak; daha canlı, parlak, sağlıklı saç görünümü PRP uygulamasının sonuçlarıdır.
PRP uygulaması ile Vakit içersinde büsbütün dökülmüş olan saçların tekrar çıkmasını sağlamaz, Lakin PRP uygulaması sonucunda, var saçların daha sağlıklı olması, dökülmenin durması, saçların daha sağlıklı hale gelmesi sağlanır. Ayrıyeten PRP uygulaması sonrası var saçların kalibrasyonlarındaki artış, parlak ve canlı Görünüm saçlarda sıklaşma ve yeni saçların çıktığı görünümü hissedilebilmektedir.
PRP uygulamasının saçlı deriye uygulanması en sık yapılan uygulamalardandır.
Vakit içersinde Cilt altı takviye dokuların azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan Cilt elastikiyetinin azalması, kırışıklar, sarkmalar da PRP uygulaması başarılı sonuçlar sunmaktadır.
PRP uygulaması üst Çehre bölgesinde alın, göz kenarı kırışıklıklarında, gözaltı çökmelerinde, elmacık kemiği çökmelerinde ve sarkmalarında
muvaffakiyet ile uygulanmaktadır.
Orta ve alt Çehre bölgesinde burun kenarı çökmelerinde, çene köşeleri sarkmalarında, gıdı bölgesi sarkmalarında, boyun ve dekolte kırışıklık ve sarkmalarında PRP uygulaması sonucunda faal sonuçlar alınmaktadır.
Ayrıyeten bütün gövde bölgelerinde kol sarkmaları, İç bacak sarkmaları, İç diz sarkmaları, karın bölgesi sarkmalarında PRP uygulaması yapılmaktadır.
Hamilelik, yaşlılık, güneş sebebi ile oluşmuş Cilt lekelerinde ve ciltte oluşmuş skarlar, izler, çatlaklar da PRP uygulaması öbür uygulamaların daha ötesine geçmiştir
.
4-PRP uygulaması hangi bölgelere uygulanır?
PRP uygulaması
• Saçlı deride; saç dökülmesi, saç kırıklıkları, cansız kuru ince saçların tedavilerinde
• bütün Çehre bölgesinde;alın, göz kenarı, burun kenarı kırışıklıklarında, sarkma ve çökmelerde, Cilt lekeleri ve izlerin tedavisinde
• Boyun ve dekolte bölgesinde; kırışıklık, sarkma ve lekelerin tedavisinde
• Üst kol,
karın, İç bacak, diz bölgeleri
kırışıklık, sarkma, çatlak ve lekelerin tedavilerinde
• bütün bedende görülen sarkma, çatlaklar, izler, lezyonların giderilmesinde
muvaffakiyet ile uygulanmakta, uygulama sonuçları tatmin edici seviyede bulunmaktadır.
5-PRP uygulaması nasıl yapılır?
PRP uygulaması hastadan kan alımı süreci ile başlar. Hastanın kolundan Özel infüzyon seti ile (kan alma seti), 20 cc (yarım çay bardağı kadar) kan Özel PRP hazırlama tüplerine alınır.
PRP hazırlama tüplerindeki kan Özel santrifüj sürecinden geçirilerek, plateletten Varlıklı plasma kısmı ayrılır. Hastadan alınan 20 cc lik kandan yaklaşık 3 cc plateletten Güçlü plasma elde edilir.
Elde edilen plateletten Güçlü plasma enjektöre çekilerek, mezoterapi de kullanılan ince iğneler vasıtası ile Cilt altına uygulanır. Uygulama da Cilt ve saçlı deride gereksinim olan yerlere dolgu uygulamaya benzeri olarak derin cilt kısmına ve yahut napaj (noktasal Ufak dokunuşlar) sistemi ile derinin yüzeysel katmanına plasma verilir.
PRP uygulaması birebir vakitte dermaroller ismi verilen (üzerinde Fazla ince iğnelerin olduğu, kendi etrafında dönen dairesel ürünler) ekipmaları ile Birlikte uygulanabilir. Uygulama sonrası yüze maske uygulaması ile PRP uygulamasının aktifliği artırılabilir.
PRP uygulaması Biricik başına uygulanabildiği üzere kimi durumlarda, farksiyonel lazer aygıtları ile Birlikte uygulanarak kırışıklık, Cilt sarkmaları çatlak ve lezyonların tedavisinde daha tesirli ve süratli sonuçlar elde edilmesi amaçlanır. Bilhassa Çehre bölgesi gençleştirme, sarkma ve kırışıklık tedavilerinde, Cilt lekesi tedavilerinde, Cilt çatlak, skarlar, iz tedavilerinde PRP uygulamasının Fraksiyonel lazer uygulaması ile Birlikte yapılması bütün dünya doktorları tarafından Fazla başarılı sonuçları nedeni ile önerilmeltedir.
6-PRP uygulaması güvenlimidir?
PRP uygulamasında kullanılan infüzyon setleri(kan alma setleri) ve PRP hazırlama tüpleri, yalnızca bu Gaye uygulamalar için üretilmiş olan uygulama setleri halinde kullanılır. Uygulama setleri içersinde uygulama sırasında muhtaçlık olabilecek bütün materyaller bulunmaktadır.
PRP uygulaması kapalı sistem içersinde hazırlanan plateletten Varlıklı plasma eseri ile yapılır, yani hastanın kanı Hariç ortamla ve Öbür materyaller ile temas etmez. Hastanın kanı Biricik kullanımlık steril infüzyon setleri vasıtası ile Yeniden Biricik kullanımlık steril vakumlu PRP hazırlama tüplerine alınır.
Santrifüj süreci sonrası elde edilen plateletten Güçlü plasma Biricik kullanımlık steril enjektörlere çekilerek kullanılır. bütün bu süreçler sırasında hasta kanı ve hazırlanan plasma Hariç ortamla temas etmez.
Uygulamalar sonrası kullanılan bütün materyaller imha edilir. PRP hazırlama setlerinin tekrar kullanılması teknik olarak Muhtemel değildir.
PRP uygulaması, üstte anlatıldığı üzere kapalı sistem prosedürler ile elde edilen plasma kullanılarak yapıldığı için;
Uygulamada kan ile hastalık bulaşma riski yoktur. AIDS, Hepatit vb üzere kan ve kan eserleri ile bulaşan hastalıkların PRP uygulamasında bulaşma riski Laf konusu değildir.
PRP uygulamasında hastanın kendi kanı kullanıldığı için rastgele bir alerjik tepki görülmesi Laf konusu değildir.
7-PRP uygulaması ağrılı mıdır?
PRP uygulamasında plateletten Güçlü plasmanın Cilt içersine verilirken kullanılan iğneler, mezoterapi uygulamalarında da kullanılan Fazla ince iğnelerdir. İğnelerin çapları 30G yahut 27 G olabilir, uzunlukları değişmekle Bir arada 6mm, 16mm yahut daha uzun olabilir.
PRP uygulaması sırasında duyulan ağrı hissi; hastalar tarafından genel olarak ‘’hafif’’ olarak nitelendirilmektedir.
PRP uygulaması sırasında hastalar ciltlerinde Fazla ince iğnelerin girişlerini hissedebilmektedirler. Ağrıya hassas ve hisli hastalarda, uygulama sırasında ağrı duyusunu azaltıcı önlemler(kremler, soğuk uygulama…) ile duyulan ağrı hissi epey azaltılabilmektedir.
PRP uygulaması sırasında ciltte hafif sıcaklık, hafif yanma hissi ve gerilme hissi duyulabilmektedir.
8- PRP uygulamasının Yan tesirleri nedir?
PRP uygulamasında Yan tesirler görülme riski hastanın kendi kullanıldığı için hayli düşüktür.
Uygulama iğle ile yapılan uygulamalar kümesinde bulunduğu için; iğnenin cilde giriş tekniğine bağlı olarak birtakım Yan tesirler görülebilir. İğne uygulamasına bağlı olarak birtakım noktalarda Ufak morarmalar görülebilir, bu morarmalar Ufak çaplı olup birkaç gün içersinde tedaviye gerek duyulmadan güzelleşir. Morarmaların güzelleşme sürecini kısaltmaz için Tabip tarafından birtakım eserler önerilebilir.
PRP uygulaması sırasında ciltte hafif kızarıklık görülür, ciltteki kızarıklık rastgele bir tedaviye gerek duyulmadan 30-40 dk içersinde resen kaybolacaktır. Uygulama sonrası ciltte hissedilen gerilme hissi 1-2 saat içersinde kaybolacaktır.
PRP uygulamasında hastanın kendi kanı kullanıldığı için rastgele bir alerjik tepki görülmesi Laf konusu değildir.
PRP uygulaması Tabip tarafından yapılması gereken uygulamalar grubundadır.
9-PRP Uygulaması seans sayısı ve müddeti nedir?
PRP uygulaması estetik yaklaşımla 2 maksada yönelik yapılmaktadır.
a- Belirlenmiş bir sorunu ortadan kaldırmaya yönelik olarak (ciltte oluşmuş sarkmaların düzeltilmesi, Cilt kırışıklıklarının, Cilt lekelerinin giderilmesi, skar ve çatlakların giderilmesi, saç dökülmesinin durdurulması, yeni saç gelişimin uyarılması…)
b- var durumu korumak, cildin Vakit karşısındaki deformasyonunu önlemeye yönelik olarak.
PRP uygulaması muhakkak bir sorunu ortadan kaldırmaya yönelik hedefle yapılıyor ise ; genel olarak 1 aylık ortalarla 2-3 seans uygulanır.Seanslar sonrasında belirlenmiş sıkıntılarda gözle görülür güzelleşmeler beklenir.
PRP uygulaması sonrası tesirleri uzun vadeli olarak devam edecektir, tesirlerini devam etmesini ve cildin Vakit karşısındaki deformasyonunun önlenmesi gayesiyle yılda 1 seans PRP uygulaması önerilir.
genel tedavi protokolleri uyarında hastalara meselelerin tahlili maksadıyla 1 ay aralıklar da 2-3 seans PRP uygulaması sonrası, yılda 1 seans idame PRP uygulaması önerilmektedir.
10-PRP uygulaması seans fiyatları nedir?

PRP uygulamasında fiyatlandırma seans fiyatı olarak belirlenir.
PRP uygulaması seans fiyatı belirlenmesinde; uygulama bölgesinin genişliği ve kullanılan PRP hazırlama seti sayısı Ehemmiyet arz etmektedir. Hastanın gereksinimleri doğrultusunda 1 PRP hazırlama tüpü kullanılabildiği üzere, kimi hastalarda uygulama bölgelerinin genişliğine nazaran 2 yahut daha Çok sayıda PRP hazırlama seti kullanılabilmektedir. genel olarak bütün Çehre uygulamaları için 1 adet PRP uygulama seti kâfi olmaktadır.
11-PRP Uygulaması kimlere yapılmaz?
PRP uygulaması rastgele bir sebepten Dolayı kandaki platelet sayısının olağan kıymetlerinin (platelet olağan sayıları ortalama 150,000-450,000/ml dir) altında olan bireylere yapılmaz. Birebir vakitte kanser hastalarına yapılmaz.
Pıhtılaşma sorunu olan, kan sulandırıcı ve öbür ilaç Meydan bireylerin uygulama öncesi ilaç bilgilerini tabibe iletmeleri gerekir.
12-PRP Uygulaması sonrası öneriler
PRP uygulaması klinik ortamında yapılan uygulamalardır, uygulama sonrası şahıs kimi tekliflerle toplumsal hayatına dönebilir.
Uygulama sonrasında bölgede kızarıklık ve gerilme hissi olacak, tedaviye gerek duymadan tabiatıyla güzelleşecektir.
PRP uygulaması sonrası bölgeye birtakım yatıştırıcı özelliği olan kremler kullanılır. Uygulama bölgesinin 4-6 saat müddet ile yıkanmaması, temizlenmemesi önerilir.
PRP uygulamasında napaj tekniği ve dermaroller kullanım ı sonrası Cilt yüzeyinde mikro seviyede delikler oluşur, uygulama sırasında Cilt üzerinde kalan plateletten Varlıklı plasmanın vakitle cildin derinlerine ulaşması için, 4-6 saat cildin yıkanmaması bu müddette plasmanın cildin derinlerine ulaşması amaçlanır.
PRP uygulama sonrası 12-24 saat makyaj eserleri kullanılması önerilmemektedir.
PRP uygulaması sonrası 12-24 saat havuz, denize girilmemesi gereklidir

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir