Tag

Kanser

Pankreas kanseri

Genel Nis 12, 2023 Yorum Yok

Pankreas kanseri toplumda genel olarak Önemli kaygı yaratmayı başarmış bir kanser tipidir. Lakin günümüzde ileri cerrahi teknikler sayesinde deneyimli ellerde pankreas kanserinden kurtulan hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Pankreas kanseri tedavisi, kanserin evresine, büyüklüğüne, yayılımına ve hastanın genel sıhhat durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri ortasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve gayeye yönelik tedaviler bulunabilir.

Safra kesesi ve safra yolları kanseri

Genel Nis 12, 2023 Yorum Yok

Safra kesesi kanseri, safra kesesinden kaynaklı kanserler için kullanılan bir tabirdir ve yeri her Vakit aşikardır. Safra yolları kanseri yani kolanjiokarsinom ise devamlılık gösterdiği için yerleşim yerleri farklı olabilir. Karaciğer içindeki (intrahepatik) yahut karaciğer dışındaki (ekstarhepatik) safra yollarında olabililer. Karaciğer dışındakiler de üstte, ortada yahut aşağıda pankreasa komşu olabilirler. Üstte yerleşenlere Klatskin tümörü denir. Safra kesesi ve safra yolları kanserlerinin tedavisi, kanserin evresine, yayılımına, büyüklüğüne ve hastanın genel sıhhat durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri ortasında cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve endoskopik müdahaleler bulunabilir.

Karın zarına yayılmış kanser (peritoneal karsinoz)

Genel Nis 12, 2023 Yorum Yok

Peritoneal karsinoz karın zarının kendinden kaynaklanan yahut çoklukla Öbür bir organdan karın zarına yayılma formunda görülür. Tedavisi kanserin evresine, büyüklüğüne, yayılımına ve hastanın genel sıhhat durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri ortasında cerrahi müdahale, kemoterapi, ısıtılmış intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) ve sistemik kemoterapi bulunabilir.

Kanserden koruyan beslenme

Ülkü tartı sonları içinde Mümkün olduğunca zayıf olmak, Meyve, zerzevat, tam tahıllar ve bakliyatlardan Varlıklı beslenmek, İşlenmiş et (sucuk, salam, sosis gibi) tüketmemek, Kırmızı eti az ölçüde tüketmek, Tuz alımını sınırlamak, Kanserden korunmak için yapılabilecek “sağlıklı bir diyet” müdahaleleridir. Yapılan her bir “Sağlıklı bir diyet” önerisi kanser riskinde %5 azalma sağlamaktadır.

Karaciğer kanseri

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Karaciğer kanseri, birincil ve ikincil olmak üzere iki kümede incelenir. İkincil olan karaciğer kanseri, bedende rastgele bir yerde (en sık karın içindeki bir organda) bulunan bir kanserin karaciğere yayılması (metaztaz) sonucu gelişen kanserlerdir. Birincil karaciğer kanseri, müsabaka sıklığına nazaran bütün kanserler içinde bayanda 9. sırada, erkekte 5. sırada görülen ve sıklığı nihayet 20 yılda giderek artan bir kanser çeşididir.