Karaciğer kanseri

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Karaciğer kanseri, birincil ve ikincil olmak üzere iki kümede incelenir. İkincil olan karaciğer kanseri, bedende rastgele bir yerde (en sık karın içindeki bir organda) bulunan bir kanserin karaciğere yayılması (metaztaz) sonucu gelişen kanserlerdir. Birincil karaciğer kanseri, müsabaka sıklığına nazaran bütün kanserler içinde bayanda 9. sırada, erkekte 5. sırada görülen ve sıklığı nihayet 20 yılda giderek artan bir kanser cinsidir. Erkeklerde bayanlara oranlara 8/1 oranda Çok izlenmektedir. Ekseriyetle 50-60 yaşları ortasında ortaya çıkmaktadır. Tedavisiz ortalama Ömür mühletinin maalesef 6-9 ay ortasında olması, bu kanserin ne kadar Önemli bir kanser çeşidi olduğunu gösterir. Bu yüzden Sebep olan risk faktörlerinin bilinmesi ve önlenmesi bütün kanserlerde olduğu üzere bu kanserle de gayretin en Değerli evresini oluşturmaktadır.

Risk Faktörleri

Hepatit B enfeksiyonun sık görüldüğü ülkelerde bu kanser daha sık izlenmektedir. Bu yüzden Hepatit B hastalığının önlenmesi ve tedavisi bu kanserle uğraşın birinci şartıdır. Ayrıyeten siroz yapan Tüm hastalıklar, hepatit C enfeksiyonu, sigara ve alkol kullanımı, Aflatoksin ve nitritler de Mesul kanser yapıcılar ortasında yer alır.

Hebatit B Nasıl Bulaşır ?

İnsandan beşere gövde sıvıları yolu geçer: Kan ve kan eserleri: Hemofili yahut diyaliz hastası olmak, Uğraş (doktorlar, hemşireler,dişçiler, kan ve kan eserleri ile uğraşan laboratuar ve kan merkezi çalışanları) hastalığı, semen (meni) yahut Vajinal sıvı ve salgılar (adet kanı dahil) : Cinsel bağlantı, Hepatit B taşıyıcısı bir seks partnerine sahip olma, Fazla eşlilik, Homoseksüel yahut biseksüel olma, doğum sırasında anneden bebeğe geçiş (perinatal hepatit), dövme (tattoo) ve piercing sırasında kullanılan iğnelerin steril ve pak olmamasından ötürü, hastalıklı şahısların kullandığı ve kan bulaşmış ustura, traş fırçası ve diş fırçalarının kullanılması.

Hebatit B Aşısı

Hepatit B aşısı 3 dozluk uygulama gerektiren bir aşı; bu üç dozun sonunda % 95 oranında koruyuculuk sağlar. Bu üç doz en az 12 Yıl şahısları hepatit B den korumaktadır. Yeni doğan bebekler, bütün yetişkinler, uyuşturucu kullananlar, nihayet 6 ay içersinde aniden Fazla seks partneri olan şahıslar ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığa sahip olanlar, homoseksüeller, biseksüeller , hemofili hastaları, diyaliz hastaları, bütün sıhhat çalışanları, Mahpushane çalışanları ve Mahpushane mahkumları, özürlü bakım meskenleri işçisi, dünya üzerinde hepatit B açısından riskli bölgelere seyahat eden kişiler…hepatit B aşısını acilen yaptırmalıdır.

Karaciğer Kanserinde Klinik Bulgular

Hastalarda ekseriyetle karnın sağ üst kesitinde ağrı, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı olur. Kimi durumlarda ele gelen bir kitle saptanabilir. Hastaların Aka bir kısmı hastalığın geç evresinde saptanırlar. Rüptür yani ur delinmesi sonucu akut karın ağrısı ve kanamaya bağlı şok, Ender ancak rastlanılabilecek bir müracaat hali olabilir. diğer Ender durumlar ise, tıkanma sarılığı, Budd-Chiari sendromu (hepatik venlerin obstrüksiyonu), hemobilia (safra yollarından kanama), sebebi bilinmeyen ateş olabilir. %1 Olguda hiperkalsemi, hipoglisemi ve eritrositoz (kırmızı kan hücrelerinde artma) görülebilir.

Tanı: Teşhiste bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme kullanılacak birinci yollardır. Kan alfa feto protein (AFP) seviyesi tanıyı doğrulamada ve tedavi sırasında hasta takibi için kullanılır. Ameliyat öncesinde biyopsi önerilmemektedir. Biopsi ile tümörün yayılımı, delinmesi ve kanama riski vardır. Ameliyat öncesi değerlendirmede hastanın karaciğerinin durumu ve metastazlar (yayılımlar) değerlendirilmelidir. Karaciğer kanseri sıklıkla akciğer, kemik ve peritona (karın boşluğunu saran zar) metastaz yapar. Yayılımın olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Tedavi: Hepatoselüler karsinomlu hastalarda çoklukla eşlik eden siroz hastalığı mevcuttur. Uzun Devre sağkalım oranı, tümörün karakteristiğine ve hastanın karaciğer işlevlerinin durumuna bağlıdır. Karaciğer kanserinde hala uzun vadeli bir Ömür yada şifa sağlayabilecek en Kıymetli metot cerrahi yani ameliyattır. 2 biçimde cerrahi uygulanmaktadır. Karaciğerin tümörlü kısmının çıkarılması, durumu Müsait olan ve kaldırabileceği düşünülen hastalar için birincil tedavi seçeneğidir. Transplantasyon yani karaciğer nakli. Karaciğer işlevleri yeterli olan hastalar, ameliyat için adaydır. Laparoskopi metodu ile hastalığın karın içindeki yayılımı hakkında bilgi edinilebilir. Bu sistemle, ameliyat için seçilen beş hastadan en az birisinde tedaviye yararlı olamayacak ameliyat yapılması engellenmiş olur. Hepatoselüler karsinomun tedavisinde Fazla farklı tedavi modaliteleri bulunmaktadır. Kür için Biricik Talih cerrahidir. Lakin hastaların yalnızca %10 ile % 20’sine cerrahi uygulanabilmektedir. Cerrahi uygulanamayan hastalarda öteki tedavi yolları düşünülür. Cerrahi dışı tedavi olarak ur içine etanol enjeksiyonu, asetik asit enjeksiyonu yapılabilir. Termal ablasyon prosedüründe ise soğuk yada sıcak prob kullanarak ur dokusu harap edilebilir. Kriyoterapide ise ur içerisine prob yerleştirerilip; dondurup eritme süreci sayesinde doku haraplandırması yapılmış olur. Karaciğer kanserinde radyoterapi ve kemoterapi tedavisiyle başarılı sonuçlar alınamamaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir