Tag

Aile İçi

Kanayan yara: aile içi şiddet ve baş etme yolları

Şiddet olgusu insanlık tarihinin Mevcut olduğundan bu yana sosyo-kültürel bir meseledir ve  toplumların “insan hakları çerçevesinde” gösterdikleri gelişim basamaklarına bağlı olarak içeriği yine tanımlanan, tarihi, kültürel, toplumsal bakımdan tekrar inşa edilen bir kavramdır.