Diş beyazlatma işleminin yan etkileri

Özel Diş Klinikleri Şub 22, 2023 Yorum Yok

BEYAZLATMANIN Yan ETKİLERİ

1. Diş hassasiyeti:

Karbamit peroksit ile yapılan beyazlatmanın en sık görülen Yan tesiridir . Hassaslık çoklukla daha evvelki hisli diş öyküsü, uygulama sıklığının artması, yüksek konsantrasyonlarda karbamit peroksit kullanılması üzere faktörler ile alakalıdır . Dişlerde görülen hassasiyet nedenleri şu formda sıralanabilir:

1) Konsantrasyon

2) Ticari marka

3) pH

4) Uygulama sıklığı

Tedavi sırasında hassaslığı önlemesi nedeniyle birtakım beyazlatma jellerinin içeriğine potasyum nitrat ve florür katılmıştır. Potasyum nitrat ve florür ek edilmiş %10’luk karbamid peroksit jelinin iki haftalık tedavi müddeti sonunda, bu iki bileşeni içermeyen %10’luk karbamid peroksit jeli ile karşılaş- tırıldığında hassaslığı azaltmada daha tesirli olduğu bildirilmiştir . Beyazlatmaya bağlı oluşan hassaslık faal yahut edilgen olarak tedavi edilebilir. Birtakım durumlarda tedaviye bir kaç gün Ara vermek hassaslığın önlenmesinde tesirli olabilir. Faal olarak hassaslığı tedavi etmek florürler yahut hassaslığı önleyici diş macunları ile olur. Florür temel olarak dentin kanallarını tıkar ve hassasiyete neden olacak sıvı akışını yavaşlatır .

2. Gingival İrritasyon:

  1. Beyazlatma uygulamalarında karşılaşılabilecek Öbür bir Yan tesir ise gingival iritasyonlardır. Taşıyıcıların Sebep olduğu mekanik iritasyonun yanı Dizi beyazlatma casusları yumuşak dokularda da kimyasal iritasyona yol açabilir. Gingival iritasyonlara yapışık dişetindeki kesiklerin neden olabileceği, bu sebeple taşıyıcıların uygulanmasından Evvel diş fırçalama süreçlerinin Misli bir biçimde yapılmaması önerilmektedir . Yüksek konsantrasyonlarda hidrojen peroksit (%30-35) mukoza membranında zedelenmelere, yanıklara ve dişeti renginde ağarmaya neden olabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, dişetinin %1’lik hidrojen peroksite 6-48 saat boyunca maruz kalması sonucunda epitelyal hasarlar ve subepitelyal bağ dokusunda akut enflamasyon gözlenmiştir . Yüzde 3- 30’luk hidrojen peroksitin hamster yanak mukozasına haftada iki kere uygulanması da enflamatuar değişikliklerle sonuçlanmıştır . Yüzde 10’luk karbamid peroksitle yapılan klinik çalışmalardan sonra hastaların %25- 40’ında gingival irritasyon bildirilmiştir . Bu bağlamda beyazlatma jelinin dişetiyle temasını önlemek için strip beyazlatma eserleri üretilmeye başlamıştır .
  2. Diş Misli Dokuları Üzerine Etkisi: Beyazlatma casuslarının diş Misli dokusu üzerine tesiri hayli değerlidir. Bu bağlamda peroksit bazlı malzemelerin minenin bağlanma dayanımı ve yapısına tesirleri ile ilgili araştırmalar yapılmıştır . Bu çalışmalar sonucunda bağlanmanın düştüğü saptanmıştır. Beyazlatma birçok Kez onarımdan Evvel dişin estetiğini düzeltmek için yapıldığından klinik olarak bağlanma kıymetlerindeki bu düşüş kıymetlidir. Birtakım muharrirler hidrojen peroksitin bağlanma üzerindeki Olumsuz tesirlerinin artık oksijenden kaynaklandığını bildirmiş ve bu durumun rezinin polimerizasyonunu engellediğini vurgulamışlardır . Beyazlatma tedavisi sonrasında azalmış bağlanma dayanımı ile ilgili klinik sorunlardan kaçınmak için pek Fazla metot önerilmektedir. Beyazlatma tedavisi sonrası onarım imalinin 24 saat ile 2 hafta geciktirilmesi en Fazla önerilen formüldür . Beyazlatma uygulamalarının mine yüzeyine tesirini inceleyen Çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Birtakım araştırıcılar, beyazlatma casuslarının minenin morfolojisine ziyanlı tesirlerinin olmadığını vurgularken, bir Küme araştırıcı da beyazlatma casuslarının minenin yüzeyinde porözite yahut erozyon oluşturduğunu ve yüzeyi pürüzlü hale getirdiğini belirtmişlerdir. Beyazlatma uygulamalarından sonra dentin yüzeyinde ve sertliğinde de, değişiklikler olabileceği belirtilmiştir. Beyazlatma uygulamalarından sonra, minenin yüzey sertliğinde değişikliklerin meydana geldiği, ayrıyeten bakterilerin kompozitlere daha kolay tutunduğu bildirilmiştir. Ağartma casusları, organik ve inorganik bileşenlerin oranını değiştirme ve çözünmeyi artırma üzere dişin Misli dokusunun kimyasında da değişikliklere neden olurlar. Yapılan bir çalışmada, minede %30’luk hidrojen peroksitin tesirlerinin iki farklı %10’luk karbamid peroksit içeren malzemeden farklı olduğu bulunmuştur . Yüzde 30’luk hidrojen peroksit kalsiyum/fosfat oranında besbelli bir düşüşe neden olurken, ticari %10’luk karbamid peroksit jeli ve %10’luk karbamid peroksit solüsyonu bu oranda bariz bir değişikliğe neden olmamıştır (90). Atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile yapılan Öbür bir çalışmada %10’luk karbamid peroksitin insan minesine uygu- landığında bariz kalsiyum kaybına neden olduğu belirlenmiştir.
  3. Diş beyazlatma uygulamalarında, hastayı mutlu edecek bir halde estetik muvaffakiyet amaçlanmalıdır. Bu muvaffakiyet için de hastanın işbirliği epey kıymetlidir. Beyazlatma uygulaması mutlaka Tabip denetiminde ve kurallara Müsait bir halde yapılmalıdır. Dişlerin doğal rengi tespit edilmeli, hastanın beklentisi de göz önünde bulundurularak endikasyonuna nazaran Müsait tedavi Tabip tarafından belirlenmelidir .
  4. KAYNAKÇA: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir