Boy uzaması

Genel, Sağlık Ocakları Kas 08, 2022 Yorum Yok

Uzun kemiklerin büyümesinde rol oynayan ve epifiz yakınındaki kıkırdaktan oluşan disk biçimindeki bölge epifiz plağı olarak isimlendirilir. Bu bölge uzunluk uzamasında faal rol alır ve ağır olarak kemikte uzamayı sağlayan hücreleri içerir. Uzunluk uzaması ekseriyetle 18 yaşında epifiz plağının kapanmasıyla durur. Fakat kemiklerde büyümeyi sağlayan epifiz plağı kapanmamışsa uzunluk uzaması 25 yaşına kadar devam edebilir. Bunun Aksine epifiz plağı 14 yaşında kapanan insanın uzunluk uzaması durur ve bir daha uzunluğu uzamaz.

Yapısal faktörler uzunluk kısalığının Kıymetli nedenlerinden biridir. Yapısal faktörleri etkileyen ise Ebeveyn ve babadan aktarılan kalıtımdır. Bir insanın uzunluğu ile ilgili değerlendirmede beklenen Dava uzunluk maksadı dikkate alınır. Şayet ebeveynlerinizden en uzun olanın uzunluk düzeyine ulaşmışsanız beklenen uzunluk amacınızı yakalamışsınız demektir.

Boy gelişimini etkileyen öteki Değerli faktörde hormonal yeterliliğin olup olmadığıdır. Uzunluk gelişiminde büyüme hormonu, tiroid hormonları ve seks hormonları aktif rol alır. Bu hormonların yetersizliği ya da fazlalığı durumlarında uzunluk gelişiminde kısalıktan olağandışı uzamaya kadar varan bir sıra düzensizlik oluşur. Büyüme hormonu ve tiroid hormonları yetersizliğinde uzunluk kısa kalabilir. Seks hormonlarının erken devreye girdiği durumlarda epifiz kıkırdağı beklenen yaştan Evvel kapanarak uzunluk uzamasının durmasına neden olur.

Günümüzde uzunluk gelişiminde rol oynayan en Kıymetli faktörlerden birinin beslenme olduğu kabul edilmektedir. İstikrarlı ve kâfi bir beslenme rejiminin büyüme ve gelişme için en Müsait yaklaşım olduğuna ilim çevrelerince yüklü olarak vurgu yapılmaktadır.

İlave olarak kronik hastalıkların, ruhsal rahatsızlıkların ve sedanter Ömür usulünün uzunluk uzaması üzerinde negatif istikamette tesirleri mevcuttur.

Boy uzaması üzerinde tesirli olan Laf konusu faktörler dikkate alınmadan uzunluk kısalığı olgularına tahlil üretmeye kalmak gerçek bir yaklaşım olmayacaktır. Bilhassa büyüme hormonunu arttırdığı savı ile birtakım Besin desteklerinin gelişme çağındaki adelosanlara genel bir kabulmüş üzere önerilmesi Fazla sakıncalıdır. Zira günümüzde Besin desteği hedefiyle önerilen ilaç gibisi unsurların büyüme ve gelişme üzerindeki tesirleri hakkında çelişkili görüşler mevcuttur. Bu Besin desteklerinden biride büyüme hormonu salınımını arttırdığı tez edilen ve bir aminoasit olan L arginindir. Biricik bir aminoasitin büyüme hormonu sentezini arttırmada kâfi olmayacağı gerçeğinden hareketle gelişme çağında kâfi protein içeren istikrarlı beslenme esaslarına uyan birinin aminoasit desteği kullanmasına gereksinimi olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıyeten Besin desteği maksadı ile kullanıma sunulan bu Cin ilaçların ilaç dairesi tarafından verilmiş uygunluk dokümanının olup olmadığı dikkat edilmesi gereken öbür bir konudur. Besin desteği amacıyla kullanmakta olduğunuz eserin ilaç dairesi onayı yerine tarım bakanlığı onayı varsa Şayet sizin için ziyanlı tesirleri olması ihtimal dâhilindedir. İlaçta olsa kullanılan her eserin böbrek ve karaciğer üzere organlara ziyanlı tesirleri Laf hususudur. Ek olarak Laf konusu aminoasit yalnızca büyüme hormonunu uyarmakla kalmaz Öbür hormonal dengesizliklere de neden olabilir.

Büyüme hormonu uyarılması ve hasebiyle sağlıklı bir uzunluk gelişiminin sağlanması için en Müsait yaklaşım; istikrarlı beslenme ile hormonun en Çok salındığı akşam 22.00-24.00 saatlerini içeren kâfi uyku sistemidir.

Son olarak, hormonal salgılama düzeneklerinde bir Sorun oluşmadığı sürece müdahale gerektirecek bir durumda Laf konusu değildir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir