Aldatma sonrası nasıl davranılmalı

Sağlık Ocakları Şub 21, 2023 Yorum Yok

Bir çift olarak bu krizi en düzgün bir formda yönetmek ilişkisel travmanın acısı ile baş etmek çift arasında

duygusal çalkantı ve tansiyonu stabilize hale getirebilmek için evlilik terapistinden dayanak almalıdır.

Aldatma travmasında eşler Istırap azaltılmadan ve aldatma sebepleri anlaşılıp değerlendirilmeden

evlilikleri ile ilgili devam yada bitirme kararı almamalıdırlar.

Aldatma evliliğin varlığını tehdit eden Acı verici bir süreç olduğundan aldatılan eş acının verdiği etkiyle

öç alma, Acı çektirme üzere reaktif davranışlarda bulunmamalıdır. Çiftler aldatma travması çözüldükten

sonra evliliklerini bitirmek yada devam ettirmek konusunda daha sağlıklı kararlar verebileceklerini

bilmelidirler.

Çiftler aldatma sonrası duygusal çalkantı ve gel gitlerle baş etmek, itimat buhranını yönetmek ve

travmanın uygunlaşması üzere güç ve çetin sorunların Derhal derhal her Vakit bir evlilik terapistinin

rehberliğine gereksinim duyduğunu bilmelidir.

Evlilik terapistiniz size aldatma sonrası çift terapisinde adım adım bir yol haritası sunacak ve bunu

takip edecektir.

Evlilik terapisti vefat, Yas kadar Acı verici olan bu durumun evliliğinizi nasıl bir savunmasızlığa ittiğini

bilerek ilişinizin daha Çok ziyan görmemesi için gereken düzenlemeleri yapacaktır.

Aldatma sonrası evlilik terapisinde terapist birinci Evvel evliliklerini kurtarma motivasyonlarının olup

olmadığını belirleyecektir. Zira her iki tarafta evliliğini kurtarmak isteyip bunun için

sorumluluk alarak çabalarsa evlilik ayakta kalabilir.

Aldatma sonrası tedavide terapistiniz evlilik krizini en düzgün biçimde yönetmenizi sağlayacaktır.

Acı verici hisleri yönetme, acıyı azaltma ve çift üyelerinden her bir eşin ne yapmaları

gerektiği konusunda sizi farklı başka donatacak gerekirse bunları sağlamak üzere bireysel

seanslar düzenleyecektir. Aldatma sonrası terapide evlilik terapisti aldatmanın kişide

yarattığı Acı verici hisleri ele alarak çift ortasındaki gerginliği ve tedirginliği azaltır. İlişkinin

geleceği konusunda en âlâ kararı vermenizde size rehberlik eder.

Çift aldatma sonrası evlilik terapisinde evlilik terapistinin rehberliğinde ilerleyerek

sorumluluk alma, dürüstlük ve itimat hissinin tekrar inşa edilmesi istikametinde ilerlemeye

başlar. Çift birleşik seanslarda aldatmanın kendileri ve bağlantıları için ne manaya geldiğini, aynı

şeyin bir daha yaşanmaması için bundan ne üzere dersler çıkarabileceklerini anlamaya başlar.

Çift aldatma sonrası evlilik terapisi seanslarında bağlarını tekrar yapılandırma, Mevcut olan

evlilik sorunlarını çözme, yakın irtibata girme ,barışma ve düzgünleşme istikametinde yol almaya

başlar. Aldatma sonrası evlilik terapisinde eşler ihanete bir daha yakalanmamak için karşılıklı

duyarlılık içinde çabalamaları gerektiğini öğrenirler.

Aldatma sonrasında aldatılan eşler kimi mevzuyu başlarının içinde evirip çevirerek kendini

suçlar. “yeterince düzgün değilim”, “ona bu kadar fedekar davranmamalıydım” “o şahıs benden

daha güzel performans göstermiş olmalı” vb. Yeniden de Tüm bu kendini suçlamalara rağmen

eşinin aldatmaması gerektiği gerçeği başında hiç değişmeden durur. halbuki aldatan eş

bunu yapmaması gerektiğini biliyordur. Bu nedenle kendini suçlamamalıdır. Bu suçu

yüklenmek aldatma travmasının yükünü artırır ve aldatma sonrası nasıl ilerleyeceğini

belirlemede ayağına takılır.

Aldatma sonrası tedavisinde Fazla sık karşılaştığım ve güzelleşmeyi en Fazla etkileyen faktörlerden

biri aldatılan eşin evliliğini kurtarmak istemesine Karşın aldatma gerçeğini kabul edip

onunla yüzleşme konusunda yaşadığı ikilemdir. Bu ikilem aldatan eşin itimat verici

davranışlara ve bağlantıyı kurtarma uğraşlarına Karşın aldatılan eşin eşini Daimi suçlamasına ve

her fırsatta mevzuyu didikleyip başının etini yemesine neden olur. Bu durum diğer eşin

motivasyonunu bozar. Hatta Vakit vakit umutsuluğa kapılmasına neden olur ve giderek

ilişkinin kötüleşmesine hizmet eder.

Aldatma sonrası evlilik terapilerinde Fazla sık karşılaştığım ve güzelleşmeyi zorlaştıran şeylerden

biri de aldatan eşin eşinin acısına empati göstermedeki başarısızlığı yada isteksizliğidir.

Aldatma sonrası aldatan eş aldatmayı konuşmaktan çekinir. Konuşunca her şeyin daha da

kötü olacağını düşünür. Biran Evvel her şeyin yoluna girip evliliğin eskisi üzere olmasını ister.

Ancak eş eşini tekrar kazanmak ve evliliğini kurtarmak istiyorsa karşısında bir yaralı

olduğunu yaranın uygunlaşması için empati, inançlı ortam ve vakte gereksinim olduğunu

bilmelidir. Aldatan eş mesuliyet alıp eşiyle Samimi bir diyaloğa girmeden, travmanın acısı

anlaşılmadan inancın gelişmeyeceğini bilmelidir ve bu doğrultuda gerekeni yapmaya hazır

olmalıdır. Aldatılan eş ise evliliğini kurtarmak istiyorsa Tüm acısına ve güvensizliğine

rağmen aldatan eşin Mesul ve itimat verici davranışlarına kucak açmalıdır.

Aldatma sonrası aldatan eş tabiri caizse ateşten bir çemberden geçer ve iki Üzüntü gerçekle yüz

yüze gelir.

1- Hayatında nelerin kendisi için Kıymetli olduğunu algılaması ve bunları yitirmenin nasıl

bir şey olduğunu anlamak

2- Omurundaki önceliklerin sıralamasını değiştirmesi gerektiğinin farkına varmak

Aldatma ortaya çıktığında aldatan eş eşine sahiden değer veriyorsa eşinin kapıdan çıkıp

gitmesi gerçeği ile yüzleşince nihayet derece hassas, kırılgan ve öğrenmeye Aleni olacaktır. Eğer

eşini tekrar Geri istiyorsa davranışlarını düzeltir. Eşini ve ailesini yitirme gerçeği ile karşı

karşıya gelmek onun için uç bir tecrübe olmuştur. Bu durumda eşini tekrar Geri kazanmak

için eşinin kendisinden istediklerinin birçoklarını yapar.

Eşini kaybetmemek için onun ihtiyaçlarını yerine getirir. İnancını kazanmak için elinden

geleni yapar. mesuliyet alır, verdiği kelamları meblağ, dengeli davranır. Gecikeceği Vakit haber

verir. Hatta aldatma travmasını atlatmada bir evlilik terapistinden takviye almayı faydalı

görür. Eşinizin samimiyetini sezersiniz.

Aldatma sonrası aldatan eş sorguya çekilmekten eşinin öfkesini izlemek, ona yaklaşamamak

ve eşle Birlikte evlilik terapistinin önüne oturup Tüm kirli çamaşırlarını ortaya dökmekten

hiçte hoşlanmaz. Fakat eşine değer veriyorsa evliliğini kurtarmak istiyorsa her şeye rağmen

eşinin itimadını kazanıp kalbine girebilmek için bunları yapması gerektiğini bilir ve yapar. Bu

sorunda eşin itimadını kazanmaya ve onunla Bir arada yürümeye istekli olur.

Aldatmadan sonra kuşkulanmamak, güvenmek ve Bağışlamak kolay olmamakla birlikte

mümkün. Aldatma her Vakit boşanma nedeni değildir. Çift meseleleriyle yüzleşip aldatma

nedenleri ortaya çıkarılıp çözümlenirse, çiftler birbirlerinin dünyalarına ulaşabilirlerse ilişkileri

eskisinden daha yakın ve derin bir alakaya dönüşebilir.

Her Sorun üzere bu meselede içinde birçok fırsat barındırır, Kafi ki uğraşımız bu istikamette olsun.

İlişkimizi itimat temeline oturtma temennisiyle, esen kalın…

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir