Akran zorbalığı

Devlet Hastaneleri, Diyetisyenler, Özel Hastaneler Kas 08, 2022 Yorum Yok

Akran Zorbalığı ya da İngilizce karşılığı ile “Bullying” nihayet vakitlerde sıkça duyduğumuz bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa ergenlik periyodunda olan Okul çocukları ortasında yayılmaya başlamıştır. genel manada diğerlerini etkilemek, kendi varlığını öbürleri üzerinde üstün kılmak maksadıyla kelamlı yahut fizikî taciz ve baskı ile kişiyi aslında yapmak istemediği bir tavır ya da davranışa zorlamak formunda açıklanabilir. Yani Akran Zorbalığı bir ya da apansız Fazla Okul çocuğunun kendilerinden fizikî ya da toplumsal açıdan daha güçsüz olan çocukları kişisel ya da Küme olarak kasıtlı ve Daimi olarak rahatsız etmesi, rahatsız edilen çocuğun ise kendini koruyamayacak olmasından dolayı tekme, tokat, iteleme, çekme, alay edilme, dalga geçme, kızdırılma, güzele gitmeyen lakaplarla anılma, Dost kümelerine sokulmama ya da atılma, eşyalarına ziyan verilme üzere davranışlara maruz kalmasıdır.

“Akran Zorbalığı” uygulayan bireyin, bu davranışı ortaya çıkarmasında kendi Benlik özelliklerinin Aka katkısı olmakla Birlikte yaşanılan toplumsal ortam, yakın etraftaki rol-modeller ve bu bağlamda çok şiddet içeren televizyon programları ve bilgisayar oyunlarının da tesirli olduğu düşünülmektedir.

“Akran Zorbalığı” maruz kalan bireylerin genelde karşılarında kabadayı davranışlar sergileyen bireyler görmektedir. Şöyle bir etrafınıza bakarsanız lakabı Polat olan, hafif yana eğilip eğreti eğreti yürüyen Memati’lerle müsabakanız epeyce mümkündür.

Akran Zorbalığını uygulayan çocuk tarafından mevzuya baktığımızda bu çocukların ailelerinde de fizikî ve sözel şiddet uygulamalarına sıkça maruz kaldıkları, kendilik hürmetlerinin düşük olduğu ve güvensizlik hissiyle başa çıkmaya çalıştıkları düşünülebilir. Kendi toplumsal etrafında ezilen yahut değer görmediğine inanan bir çocuğun kendilik hürmetini kazanabilmek için kendinden zayıf bireyler üzerinde hakimiyet kurma isteği bu Olumsuz davranışa yol açmaktadır. Bilhassa okullarda, bu Cin çocukların tespit edilmesi halinde aile, rehberlik servisi ve uzman üçgeninde nizamlı davranış sağaltımına gidilmesi yerinde olacaktır. Mevzuyla ilgili uzmanlar bilişsel ve davranışsal ferdi terapi yanında aile terapisini de kesinlikle sağaltım çalışmalarına katmalıdırlar.

Akran Zorbalığı uygulanan çocuk açısından da itimat duygusu ve kendilik hürmetinin kazanılması için çalışma yapılması Müsait olacaktır.

Hem aileler hem de uzmanlar için unutulmaması gereken bahis çocukların bir formda hayat içinde Mevcut olmaya çalıştıklarıdır. Bu Mevcut olma sürecinde onların hangi yollardan geçeceğine ve ne Cin tavır ve davranışları takınmaları gerektiğine biz yetişkinler istikamet gösteririz. Münasebetiyle Olumsuz davranış gösteren çocuğu “kötü”, maruz kalanı ise “mağdur” olarak görmek yerine şiddeti uygulayan ve şiddeti kabul eden çocukların zayıf ve kuvvetli olduğu hususları tespit etmek, bunlar üzerinde çalışmak ve onları topluma kazandırmak Temel maksadımız olmalıdır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir