Ailesel meme kanseri

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Pek Fazla bayanın aile hikayesinde kan bağı olan bir akrabasının göğüs kanseri hikayesi olabilir. Bunların birden fazla yalnızca rastlantısal bir durumdur. Birtakım Az bayanların ise, Ebeveyn yahut baba tarafı olmak üzere birebir kan bağı kolundan birdenbire Fazla göğüs kanseri olan yakını olabilir. Bu durumda, ailenin bayanlarının, uzun devirde göğüs kanserine yola açan bozuk bir geni taşıması mümkündür. Ailesel göğüs kanseri denilen bu durum bütün göğüs kanserleri ortasında fakat yüzde beş kadarından sorumludur. Bu bozuk geni taşıyan ailelerin bütün bayanlarının kan testleri ile var risklerinin kıymetlendirilmesi kollayıcı hekimlik açısından değerlidir.

Ailesinde göğüs kanseri hikayesi olan her bayan ailesel göğüs kanseri kümesine girmez. Irk ağacının birebir kolunda apansız Çok göğüs ve yumurtalık kanseri olması, bu şahıslara 40 yaşından Evvel göğüs kanseri tanısı konması, ailede erkeklerde de görülmesi daima ailesel göğüs kanserini akla getirmelidir.

Çok sık göğüs kanseri görülen ailelerde bunun nedeninin kimi genlerin bozukluğu olduğu bilinmektedir. Ailesel göğüs kanseri tanısı için göğüs kanserine neden olan bozuk genlere bakmak gerekir. Göğüs kanseri riskini arttıran değişik gen bozuklukları olabilir lakin bunlardan ikisi tam olarak gösterilmiş ve klinik uygulamaya alınmıştır: şu anda hastaların BRCA1 ve BRCA2 genlerini incelemek mümkündür. Bu genler olumlu çıkan herkes göğüs kanseri olacak manasına gelmez. Bu iki genden birisinin bozuk olduğunun anlaşılması durumunda, hastanın Ömür uzunluğu göğüs kanserine yakalanama riski yüzde seksen beştir. Bozuk geni taşıyan bayanların yarısı, 50 yaşına gelene kadar göğüs kanseri olmaktadır.

Bu testi göğüs kanseri tanısı konmuş ve bu kanserin, “ailesel göğüs kanseri” olabileceği kuşkusu hastaya uygulamak gerekir. Şayet bu bireyde test olumlu çıkarsa, yani ailenin genetik yatkınlığı olduğu saptanırsa, o ailenin bütün bayanları bu testlerle incelenir. BRCA1 yahut BRCA2 negatif olan bayanlar yahut kızlar göğüs kanseri açısından toplumla tıpkı riski taşırken, testi müspet çıkanlar yüksek risk taşıyor manasına gelmektedir.

Ailesel göğüs kanseri riski taşıyan bayanların daha ağır göğüs takipleri ve göğüs kanserini önleyici tedaviler tarafından kesinlikle aydınlatılması gerekir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir