Aile ve çift terapisi ne zaman gerekir

Sağlık Ocakları May 02, 2023 Yorum Yok

Çift terapisi; çiftlerin yaşadıkları bağlantı sıkıntıları üzerinde çalışıldığı

bir psikoterapi kısmıdır. Bireyler birbirleriyle münasebet kurarken zaman

zaman çatışmalar ve sorunlar yaşayabilir. Çift terapisi bu

durumlarda partnerlerin kendi başlarına tahlil bulmakta zorlandığı

konuların bir uzman dayanağı ile manalandırılması, yorumlanması ve

dönüştürmesi süreci demektir.

Her çift ve her bağlantı dinamikleri bakımından kendine hastır. Terapi

süreci planlaması seansa gelen her bir ikili nazaran farklı farklı

şekillenebilir. Terapi amaçlarının oluşturulması çift terapisinin en

önemli adımıdır. Bağda Problem yaratan faktörlerin belirlenmesi, varsa

kısır döngülerin ayrım edilmesi ve kırılması, Olumsuz duyguların

giderilmesi, çiftler ortası irtibat maharetlerinin arttırılması gibi

müdahalelerle bireylerin bağlantı doyumları arttırılır.

Psikoterapi ile birlikte

Baş etmesi Güç hisleri yönetmeyi

İrrasyonel fikirlerinizi tanımlamayı

Üzüntü yahut korkuyu yatıştırmayı

Okulda yahut işte daha düzgün performans göstermeyi

Yeni beşerlerle alaka kurmayı

Yaşamınızdaki öncelikleri belirlemeyi ve organize olmayı

Stresle sağlıklı başa çıkmayı

Hayatınızdaki kıymetleri tanımayı ve istikbal amaçlarınızı belirlemeyi

öğrenirsiniz.

Aile danışmanlığının Gerekli olduğu Temel alanlar aşağıda özetlendi.

Eşlerin her ikisinin de mesleğinin olması ve çalışması: Günümüzdeki

ekonomik sıkıntılar her iki eşin çalışmasını gerektirmektedir. Ancak

bu durum kimi meselelere neden olabilmektedir. Eşlerin her ikisinin

de çalışması nedeniyle çoklukla konut işlerinin paylaşılması, çocuk

bakımı ve meskenin geçimi ile ilgili problemler ve çatışmalar ortaya çıkar.

Sorunların tahlilinde aile danışmanları eşlere gerçek yöntemleri

göstermede Yardımcı olur ve evliliklerin meselesiz devam etmesi

yönünde Gerekli motivasyonu sağlar.

Evlilikte bozulma: Eşler Önemli uyuşmazlıklara düşmelerine karşın

bunları çözebilmek için Gerekli olan Sorun çözme ve iletişim

becerilerine sahip olmayabilirler. Bu süreçte aile danışmanlığı

hizmetini almak eşlere evlilik meselelerini çözmede tesirli bir şekilde

yardımcı olur ve onlara dayanak sağlar.

Tek ebeveynli aileler: Biricik ebeveynli ailelerde ekonomik sorunlar

yaşanabilir. Yalnız kalan Ana (anne yahut baba) ekonomik

nedenler ve sıkıntılarla Biricik başına çaba etmedeki zorluklar

nedenleriyle çok gerilim altına girebilir. Ebeveynin duygusal krizleri

çocuklara da yansımaktadır. öbür taraftan çocuğun bakımı, vesayeti

onun diğer ebeveyni tarafından ziyaret hakkı ile ilgili hususlar da ek

sorunlara yol açabilir. Ortaya çıkan kaotik Ömür biçiminin yarattığı

tüm problemler aile danışmanları tarafından Biricik tek ele alınarak o

ailenin dinamiklerine nazaran farkındalık yaratılır.

İlaç ve alkol bağımlılığı: Ailenin bir üyesi ilaç yahut alkol bağımlısı

olduğunda ailenin öteki üyeleri bundan Fazla Aka oranda etkilenir.

Alkol yahut ilaç bağımlılığı problemleri ile ilgili olarak bağımlı eş ve diğer

aile üyelerinin psikologlardan ve aile danışmanlarından takviye alması

gerekir.

Okul ile ilgili problemler: çok sık yaşanan bu Sorun ile uğraş etmede

aile danışmanından yardım alınmalıdır. Çocuğun problemleri ailesinden

kaynaklanıyorsa çocuk ile kişisel dayanışma yapmak pek etkili

olmayabilir. Anne, baba, kardeşler ve öğretmenleri müracaat sürecine

dahil etmek gerekebilir. Aile danışmanı Okul ile ailenin eşgüdümünün

sağlanması için çalışma yapar.

Çocuğun davranışsal problemleri: Çocuğun davranışlarının disipline

edilmesi konusunda aile danışmanları ebeveynlere takviye olabilir.

Çocukların disiplin problemleri Ebeveyn ile baba ortasında anlaşmazlıklara

veya var problemlerin derinleşmesine yol açabilir. Bu anlaşmazlıklar

çözülemez bir noktaya geldiğinde ve aile içi çatışma artış olduğunda

aile danışmanından dayanak alınmalıdır. Aile danışmanlığı sorunların

devam etmesinde rolleri olanları belirlemede en tesirli metottur.

Sorunun teşhisi konduğu Vakit aile danışmanlığı çocuğun ve diğer

aile üyelerinin bozuk etkileşim alakalarını düzeltmede yardımcı

olabilir.

Ergen depresyonu: Ebeveyn ve babalar ekseriyetle ergenlik çağındaki

çocuklarından her bahiste harika olmalarını beklerler. Ergen bu

beklentiyi yerine getiremediği Vakit depresyon girme eğilimi

gösterir. Aile danışmanlığı ile Sıkıntı aşılmaya çalışılmalıdır.

Yaşlı Ebeveyn ve babaya bakmak: Eşlerden birisi İhtiyar Ebeveyn ve babanın

bakımını üstlenmek ve onlara dayanak olmak hususlarında kendini

sorumlu hisseder. Bu durum aile içinde münakaşa ve huzursuzluk

yaratabilir. Bu durumda aile danışmanına başvurmak akılcı olabilir.

Şu sıkıntılarda aile danışmanından dayanak alınması önerilen

sorunlardandır.

İlgi İstek ve Motivasyon Kaybı

Sürekli Kaygı

Önemli Değişiklikler

Sosyal İzolasyon

Uyku Sorunları

İşteki Performansı Sürdürmede Güçlük

İlişkisel Sorunlar

Kayıp ve Travma

Alkol ve diğer Hususlara Bağımlılık

İntihar Düşünceleri

Cinsel Hayatta Değişim

İletişim ve sorun çözme alanlarında sıklıkla yahut yıkıcı

tartışmaların yaşanması

Duygusal yakınlık ve cinsellik sorunları

Evlilik uyumsuzluğu

Evlilik öncesi danışmanlık

Boşanma süreci

Aile planlaması ve çocuk sahibi olma

Kök aile ile ilgili yaşanan sorunlar

Finansal meselelere bağlı anlaşmazlıklar

Öfke Denetim problemleri

ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ NASIL UYGULANIR?

Çiftlerin terapiye başvurma nedenleri ne olursa olsun, öncelikle ilişki

veya evlilik bütün taraflarıyla kıymetlendirilir. Kıymetlendirme sürecinde,

bireylerle farklı görüşmeler yapılabilir ve her iki bireyden de yaşanılan

sorun/sorunların tarihçesi alınır. Her bireyin tahlil konusundaki

öneri ve fikirleri alınır ve terapiden beklentileri belirlenir. Terapi

süresince belirlenmiş amaçlara ulaşmak emeliyle terapist seanslar

arasında uygulanacak kimi konut ödevleri verilebilir. Bu ödevleri çiftlerin

yaşadıkları problemlerin denetlenebileceğine yönelik olumsuz

inanışlarının değişmesine ve kalıcı tahlillerin kendi davranışlarında

yaptıkları değişikliklerle olacağını görmelerine İmkan sağlar.

Terapinin müddeti yaşanan soruna nazaran değişebilir. Görüşme sayısı

ve görüşme aralıkları; seanslarda ele Meydan mevzulara ve uygulanan

yönteme nazaran değişkenlik gösterir. Başlangıçta genel olarak haftada

bir olarak başlanan seanslar, ilerleme sağlandıkça değişim ve ilerleme

sağlandıkça sonlara gerçek seyrekleştirilerek terapi sonlandırılır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir