Tüm ağız dezenfeksiyonu ve kapalı kök yüzeyi debridmanı

Özel Diş Klinikleri Oca 08, 2023 Yorum Yok

Tüm ağız dezenfeksiyonu ,tüm ağızı ve dişetlerini içeren antimikrobiyal , kapalı ve mekanofarmakolojik dişeti ceplerinin tedavisidir. Periodontal ceplerin mekanik olarak bu Amel için yapılmış Özel aletlerle bakterilerden arındırılarak boşaltımını , mikrobiyal rekolonizasyonun azaltılarak dişetlerinin optimal sıhhatine kavuşmasını amaçlayan tedavi formülüdür. Bu gayeyle diş ve dişetlerine yapışmış olan bakyeriyel biyofilm katmanının uzaklaştırılması , diş köklerinde mekanik ve kimyasal detoksifikasyonun sağlanması, bakterilerce infiltre olmuş cep epiteli ve bağ dokusunun uzaklaştırılması , inaktif bakteriyel istikrar ortamının oluşturulması hedeflenir. Bu amaçlara ulaşmak için yalnızca mekanik tedavi sistemleri değil antimikrobiyal imkanlar da kullanılır. Tonsillaların kriptalarında, lisanın arka kısmında oluşan rezervuarlarda bulunan periodontopatojen anaerobik bakterilerin ortadan kaldırılması tedavi amaçları ortasındadır. Bu formda dişeti cepleri içindeki var enfeksiyon , olağan patojen olmayan floranın süratle çoğalıp dengeyi sağlamasıyla düzelebilmektedir. Periodontal tedavide kapalı kök yüzeyi debridmanı ile Birlikte antienfeksiyöz tedavi inançlı ve başarılı sonuçlar doğuran ALTIN STANDART bir yaklaşımdır.

TEDAVİ :

Diştaşları ve bakteriyel biyofilmin dokulara ziyan vermeden uzaklaştırılması sağlanır. Bakteriyel biyofilmin uzaklaştırılmasında maximum 125 mikron kalınlığında 250 RDA (Radyoaktif dentine abrasivity) aşındırma gücü olan profilaksi pastasından ,170 RDA , 120 RDA , ve en nihayet olarak maksimun 2 mikron kalınlığında 40 RDA aşındırma gücü olan en ince polisaj pastası kullanılır. Bu formülle dişlerin üzerindeki mikro retansiyon çizgileri en üye indirilmiş olur.Kimyasal casuslarla kök yüzeylerinin biyolojik olarak düzeltilmesi sağlanır. Cepler içerisinde kalmış olan plak, diş taşı , nekrotik sement kesimleri uzaklaştırılır. Yalnızca hasta değil , partneri de dişetleri açısından kıymetlendirilir, gerekirse tedaviye alınır. Dişeti cepleri ve lisan periodik bakteri rezervuarı olmaktan çıkarılır. Reenfeksiyonu önlemek için 4 hafta sonra periodontal bakım randevusu verilir . Sığ yeni başlamış ve infiltre bağ dokusunun uzaklaştırılması hayli az kanama , dişeti büzülmesinin az ölçüde olmasına bağlı daha güzel estetik, daha süratli güzelleşmeye bağlı olarak hastaya Ömür konforu sağlar. İleri olaylarda da cerrahiden Evvel doku kalitesini uygunlaştıran ön hazırlık basamağı olarak öngörülmektedir. İleri hadiselerde ise daha ağır rezektif ve regeneratif tekniklerle kemik defektleri ortadan kaldırılabilmekte yahut azaltılabilmektedir. önemli olan her durumda tedavi sonrası tekrar oluşacak bir rekolonizasyon (bakteri birikimi) dan korunmak yahut oluşmasını zorlaştırmaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir