Tiroid hastalıkları

Genel Nis 03, 2023 Yorum Yok

Tiroid bezi soluk borusunun önünde yer Meydan ve formu kelebeğe benzeyen bir endokrin organ yani salgı bezidir. Tiroid bezinden salgılanan hormonlar kan dolanımına katılarak bütün hücrelerimize ulaşır. Bedenimizde tiroid hormonlarının olağan düzeyde bulunması bütün organlarımızın ve sistemlerimizin olağan çalışması için kıymetlidir. Tiroid hormonlarının az yada Çok salgılanması birtakım bozukluklara neden olur.

Tiroid bezinin işlevsel yada yapısal bozuklukları bütün dünyada ve Özellikle ülkemiz üzere iyot eksikliğinin olduğu ülkelerde epeyce yaygındır. Tiroid hastalıkları Ömür kalitesini bozar ve uzun devirde pek Fazla organı ilgilendiren sıhhat sıkıntılarına yol açabilir bu nedenle tanınması ve tedavi edilmesi kıymetlidir. Pek Fazla hastada hiçbir şikayet olmayabilir yada var şikayetlerin tiroid ile kontağı düşünülemeyebilir. Tiroid hastalıkları sıklıkla gözden kaçmasına Karşın aslında teşhis koymak hayli kolaydır. Yalın bir kan tetkiki ile bedendeki tiroid hormonlarının düzeyi ölçülür ve tiroid işlev bozuklukları saptanır. Ultrasonografi ile de tiroid bezindeki yapısal bozukluklar yani guatr ve tiroid nodülleri çarçabuk görüntülenebilir.

Hipertiroidi ve Hipotiroidi nedir?

Tiroid işlev bozuklukları hiper ve hipotiroidi olarak isimlendirilmektedir. Tiroid bezi adeta bedenin orkestra şefidir. Tiroid hormonları bütün hücrelerimizin çalışmasını düzenlediği için işlev bozukluklarında Fazla Türlü şikayetler ve bulgular ortaya çıkar.Tiroid hormonlarının az salgılanmasına hipotiroidi ismi verilir. Halsizlik, çabuk yorulma, çabuk üşüme, depresyon, kilo artışı, kabızlık, bedende şişkinlik, ciltte kabalaşma ve saçlarda dökülme hipotiroidide en sık görülen şikayetlerdir. Tiroid hormonlarının Çok salgılanması ise hipertiroidi olarak isimlendirilir. Çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, yüksek tansiyon, terleme, nemli ve pembe cilt, sıcağa karşı tahammülsüzlük, sonluluk, iştah artışı ve buna Karşın kilo kaybı, ellerde titreme, uyku düzensizliği, unutkanlık ve konsantrasyonda azalma hipertiroidisi olan bireylerde en sık görülen yakınmalar ortasında sayılabilir.

Tiroid işlev bozuklukları ilaç tedavisi ile düzeltilebilir. Hipotiroidi tedavisinde sentetik tiroid hormonu tablet formunda ilaç olarak verilerek bedende Noksan olan tiroid hormonu yerine koyulur. Her hastanın kullanması gereken ilaç dozu cinsiyet, yaş, gövde yapısı dikkate alınarak hesaplanır. Kan testleri yapılarak bedende ne kadar tiroid hormonu bulunduğu Denetim edilir ve gerekirse ilaç dozu ayarlanır. Vakit içinde bedendeki hormon muhtaçlığı değişebileceğinden tertipli aralıklarla denetime devam edilmesi kıymetlidir. Hipotiroidi Geri dönüşü Muhtemel bir durum değildir bu nedenle tedavi ömür uzunluğu devam etmelidir. Hipertiroidide ise ilaç tedavisi ile çok hormon üretimi engellenir Ama bu hastalarda daha aktif ve kalıcı bir tedavi için çoklukla atom tedavisi olarak da bilinen radyoaktif iyot tedavisi yahut cerrahi tedavi uygulanır.

Guatr ve Tiroid Nodüllerine Yaklaşım:

Tiroid bezinin rastgele bir nedenle büyümesine guatr ismi verilir. Guatr tiroid bezinde yaygın büyüme yahut nodüller nedeniyle oluşabilir. Guatrı olan şahıslar tiroid bezindeki büyümenin ölçüsüne da bağlı olarak uzunluğunda şişlik ayrım edebilirler. Birtakım hastalarda tiroid bezinin yakın komşulukta olduğu yutma borusuna bası nedeniyle yutkunurken takılma hissi yada zorluk, soluk borusuna bası nedeniyle soluk darlığı üzere şikayetler de bulunabilir. Ses kısıklığı ve ses değişiklikleri görülebilen öbür yakınmalar ortasındadır. Guatr her Vakit tiroid işlev bozukluğu ile Bir arada olmayabilir ve hatta guatrı olan hastalarda sıklıkla tiroid hormonu düzeyleri olağan hudutlardadır.

Nodül kabaca olağandışı doku büyümesinin oluşturduğu yuvarlak kitleler halinde Tanım edilebilir. Tiroid nodülleri epeyce sık, neredeyse toplumun yarısında bulunur Ama nadiren bulgu verir. Nodüller pek Fazla nedenle oluşabilir, neredeyse %95 kadarı düzgün huyludur ve birçok tedavi gerektirmez. Kimi hasalarda nodüllere ultrasonografi eşliğinde iğne biyopsisi yapılarak tedaviye karar verilir.

Kişide yakınmalara neden olan Aka guatr, çok tiroid hormonu üreten yada kuşkulu özellikler taşıyan nodüller cerrahi tedavi gerektirir. Günümüzde gelişen cerrahi teknik ve sıhhat teknolojisindeki ilerlemelerin sağladığı yeni aygıtlar sayesinde tiroid ameliyatları Fazla daha düşük riskle ve yüksek muvaffakiyetle yapılmakta ve pek Fazla hasta için Kesin tedavi sağlamaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir