Primer pilonidal sinüs hastalığı için cerrahi tedavide geniş eksizyon-açık bırakma, primer kapama ve flep uygulama sonuçlarının karşılaştırılması

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

Primer pilonidal sinüs hastalığı için cerrahi tedavide geniş eksizyon-açık bırakma, primer kapama ve flep uygulama sonuçlarının karşılaştırılması
A retrospective comparison of the results of wide excision-lay open, primary closure and
flap application in surgical treatment for primary pilonidal sinus disease
Baha Arslan1 Varlık Erol2 Yonca Özvardar Pekcan3
1 başşehir Üniversitesi, Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, genel Cerrahi Kliniği, İzmir,
Türkiye
2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, genel Cerrahi Anabilim Kısmı, İstanbul, Türkiye
3 başşehir Üniversitesi, Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anestezi ve Reanimasyon
Kliniği, İzmir, Türkiye
Özet
Gaye: Bu çalışmada primer pilonidal sinüs nedeni ile ameliyat edilen hastalarda geniş eksizyon sonrası
Aleni bırakma (GE), geniş eksizyon primer kapama (PK) ve flep uygulaması (F) yapılan hastaların
sonuçlarının karşılaştırılması planlandı.
Gereç ve Sistem: Yekün 249 hastanın bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların 12’si
nüks hastalık nedeni ile kıymetlendirme dışı bırakıldı. Hastaların 101’ine GE, 68’ine PK ve 68’ine de F
yapılmıştı. Demografik özellikler, semptomların müddeti, gluteal kleftin özelliği, perioperatif komplikasyonlar,
ameliyat müddeti ve hastanede kalış mühleti, dren kullanımı ve pansuman durumu patolojik piyes hacmi
anüse uzaklık ve hastalığın nüksü kaydedildi.
Bulgular: Ortalama operasyon mühleti GE kümesinde 32,62±9,65; PK kümesinde 53,23±15,40; F grubunda
76,69±17,00 dakika idi (p<0.001). Nüks GE kümesinde %3 (3); PK kümesinde %4,41(3); F kümesinde %2,9
(2) idi (p=0,855). Postopratif ortalama takip mühleti GE kümesinde 49,4±13,3 ay; PK kümesinde 35,19±12,86
ay; F kümesinde 26,56±9,88 aydı (p<0,000).
Sonuç: Kullanılan her üç teknik Müsait hasta seçimi yapılarak düşük nüks oranlarına ulaşılmasını
sağlayabilir. Hastalıklı dokunun büyüklüğü ve seçilen cerrahi teknik ahengi nüks oranını tesirler.
Anahtar Sözcükler: Pilonidal sinüs, geniş eksizyon-açık bırakma, primer kapama, flep uygulaması.

Ege Tıp Mecmuası / Ege Journal of Medicine 2019; 58 (4): 391-396 391

Primer pilonidal sinüs hastalığı için cerrahi tedavide geniş eksizyon-açık bırakma, primer kapama ve flep uygulama sonuçlarının karşılaştırılması A retrospective comparison of the results of wide excision-lay open, primary closure and flap application in surgical treatment for primary pilonidal sinus disease

Baha Arslan1 Varlık Erol2 Yonca Özvardar Pekcan3

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir