Ozon terapinin özellikleri ve etki alanları

Devlet Hastaneleri, Diyetisyenler, Özel Hastaneler Kas 08, 2022 Yorum Yok

OZON NEDİR?

Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir (O3). İki atomlu olağan atmosferik oksijenin (O2) Fazla yüksek güç taşıyan bir formudur. Böylelikle bu iki çeşit molekülün yapıları birbirinden aşağıdaki üzere farklıdır:

O3 oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan bir gazdır. (fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde yahut deniz kıyısında hissedilir). İsmi Yunanca “koklamak” manasına gelen ozein’den gelir. Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) tarafından 1840 yılında keşfedilmiştir. Taban düzeylerine yakın yerlerde 10 milyon hava partikülü başına bir partikül O3 (= 0.1 ppm = 200 µg/m³) konsantrasyonlarında duman biçiminde bulunur. 2000 metre yükseklikte, Fazla daha azalarak 0.03 – 0.04 ppm düzeylerine düşer.

Çok kuvvetli okside etme ve Fazla tesirli dezenfekte etme özelliği sayesinde, Dünya çapında içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde de mikrop öldürücü olarak kullanılır.

OZON TERAPİ NEDİR?

Tedavi gayeli Ozon

Medikal ozon sürekli saf ozon ve saf oksijenin karışımı halinde kullanılır. Uygulamaya bağlı olarak ozon konsantrasyonu 1 ve 100 µg/ml (0.05 – 5 %O3) ortasında değişir. Ozon terapist, ozon terapi konusunda eğitimli bir tabip, hastanın durumu ve tıbbi endikasyona nazaran hastanın alacağı tam dozu belirler.

Özellikleri ve etkisi

Medikal ozonun yeterli bilinen bacterisid(bakteri öldürücü), fungicid (mantar öldürücü) ve virutic (virüs çoğalmasını önleyici) özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda ve ayrıyeten bakteri ve virüslerin Sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Kan dolanımını arttırma yeteneği, sirkülasyonla ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılır ve organik işlevlerin tekrar canlandırılmasında ozonu Fazla değerli kılar.

Düşük dozlarda kullanıldığında, bedenin direncini arttırır öteki bir deyişle ozon bağışıklık sistemini aktive eder.

Ozon sayesinde oluşan bu aktivasyona karşılık olarak, bedenin bağışıklık hücreleri cytokin (interferon yada interleukin üzere Kıymetli ismi Özel habercileri (mesaj taşıyıcıları) üretir. Bunlar hastalıklara direnmek için uyarılan Tüm bağışıklık sistemi boyunca zincirleme bir formda müspet değişiklikler yaratarak öbür bağışıklık hücrelerini haberdar ederler. Bu da medikal ozonun, Özellikle bağışıklık sisteminin zayıf olduğu yahut bozuk olduğu hastalara uygulanmasında Özellikle Fazla başarılı sonuçların alınmasına yol açar.

Majör Otohemoterapi ismiyle bilinen Ufak ölçülerde uygulanan ozon Sonuç olarak bedenin kendi oksidanlarını ve özgür radikalleri yok eden enzimleri aktive ederler. Kronik enflamatuar hastalıklarda ozonun neden kullanıldığı böylelikle anlaşılmaktadır.

Endikasyonlar

Seçici özellikleri sayesinde medikal ozon 6 Temel alanda kullanılmaktadır :

1. Deveran bozukluklarının tedavisi ve geriatride

2. Virüslerin Sebep olduğu hastalıkların tedavisinde hepatitler, uçuklar (herpes).

3. güç güzelleşen enfekte yaralarda ve enflamatuar hastalıklarda: Enflamatuar barsak hastalıkları (kolit, Proktit vb), yanıklar, enfekte yaralar, mantar enfeksiyonları

4. Kanser tedavisinde ek ya da tamamlayıcı olarak ozon bağışıklık sistemini güçlendirici olarak düşük dozlarda “majör otohemoterapi” formunda yahut “minör otohemoterapi” olarak kullanılır.

5. Diş Tedavilerinde diş çürüğünü önlemede Özel aplikatörüyle

6. Anti-aging(yaşlanmayı önlemede)

Uygulama Yöntemleri

UYARI: Ozon gazının direkt solunması akciğerlerde tahrişe Sebep olduğundan sakıncalıdır. Yapılan klinik çalışmalar ışığında 6 uygulama halinin geçerliliği ön görülmüştür

1.Majör otohemoterapi (Hastadan kolundan kan alınarak tedavinin yapılması) geriatride (yaşa bağlı hastalıklar), deveran bozukluklarında tekrar canlanmayı sağlamak için, viral kökenli hastalıklarda ve genel bağışıklık sistemini aktive etmek için kullanılır.

Bu uygulamada:, genelde 100 ml hastanın kanı alınır, ozon jeneratöründen tam olarak tesbit edilmiş belli gamalardaki 100 cc ozonla karıştırıldıktan sonra hastaya birebir yoldan Geri verilir. Burada steril ozona sağlam sarf gereci ve vakumlu şişeler antibakteriyel filtreler kullanılır. Ozon Kırmızı ve ak kan hücreleriyle büsbütün tepkiye girer ve böylelikle vital aktivitelerini = metabolizmayı arttırır. İşte bu aktive edilmiş kan (ozon ya da oksijen değil!) hastaya Çabucak tekrar tıpkı kan alınan kolundan Geri verilir.

2.Minör otohemoterapi diye isimlendirilen yolda ise ozonlanmış 2.5 -3 ml kan intramusküler yolla hastaya koldan aşı yapar üzere Geri verilir. Bu teknikle spesifik olmayan bağışıklık sistem aktivasyonu yapılır: Alerjik hastalıklarda ve genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirmekte kullanılır.

3.Eksternal tedavi: Ozon gazını kapalı bir sistemde Özel bir plastik bot içinde dolaştırarak ya da bedenin farklı bölgelerine Müsait torbalar, içerisinde uygulayarak gerçekleştirilir. Bu sarf materyalleri ozona sağlam gereçten yapılır. Bedenin tedavi edilecek kısmı evvelden su ile nemlendirilir, zira ozon kuru bölgelere tesir etmez. Bu uygulama ülserleri, yaraları, Aleni yaraları, ameliyat sonrası oluşan lezyonları, herpes ve enfekte olmuş alanları tedavi etmekte Fazla tesirlidir. öbür formüller ozonlu saf su ve ozonlu saf medikal zeytin yağı Cilt Örneğin egzema, mantar, liken üzere enfeksiyonlarda kullanılır.

4.Rektal Uygulama: Ozonun bu yolla uygulanması pek beğenilen görünmese de o kadar rahatsızlık verici değildir (rektal insuflasyon ). Hasta hiçbir rahatsızlık hissetmez. Ozon gazı direkt olarak hisli barsak cidarı (membranı) tarafından emilir; buna ek olarak tüp ve torbalar Biricik kullanımlık olduğundan büsbütün hijyeniktir.Bu Usul genelde barsakların enflamatuar hastalıklarında endikedir lakin nihayet vakitlerde daha az invaziv olmasından Dolayı genel sıhhat ve yine canlanma için kullanılmaktadır.

5.Eklem içi Uygulama;(intra artikuler yolla ozon verilmesi); isminden da anlaşılacağı üzere ozon gazı (eğitimli kişilerce), yavaşça eklem içine enjekte edilir. Bu metod ağrılı enflamatuar hastalığı olan ekleme uygulanır (artrit,rekurren artroz, genel patolojik sertliklerde uygulanabilir)

6.Diş Hekimliği Uygulamaları: özel ozon gazı jeneratörleriyle çürük dişlerin üzerine Özel uçlarıyla uygulanarak çürüğün önlenmesinde Çeşitli konsantrasyon ve gamalarda ki ozon sularının ağızda gargara olarak kullanılmasıyla kimi dişeti rahatsızlıklarının ve ağız içi viral enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisinde kullanılmaktadır.

GENEL OLARAK HANGİ HASTALIKLARDA OZON TEDAVİSİ YAPILABİLİR?

Ozon tedavisi ile birçok patolojik durum daha yeterli hale gelir yahut büsbütün düzelir. Bu durum bir seri tıbbi araştırma ve tıbbi yayın ile kanıtlanmıştır. kural olarak hastalıkların tedavisinde ozon öbür tedavilere ek olarak uygulanır, tamamlayıcı tedavi kümesine girer.

Tüm hastalar için, ozon tedavi ile ilgili en nihayet yeniliklerin süratle öğrenilebilmesi için Avrupada pek Fazla terapist bir ortaya gelip ”Medical Society for Ozone Application in Prevention and Therapy”, birliğini oluşturmuşlar, bu kümenin maksadı tabipler ve hastaların bu husus hakkındaki bilgilerini geliştirmek ve ilerletmektir. Bilgi alış verişi yıllar içinde daha da hızlanmış ve gelişmiştir.

Medikal ozon kurallara Müsait olarak uygulandığı taktirde büsbütün inançlı, pratik, tesirli ve ucuz bir tedavi yoludur.

Dolaşım bozuklukları

Arteriel dolanım bozukluklarında öbür semptomların yanı Dizi bacaklarda hissedilen soğukluk, kısa yürüyüşler sonrasında ayaklarda hissedilen ağrı sirkülasyon bozukluğunun semptomlarındandır. Bu durum ozon tedavisi için Değerli endikasyon oluşturur. Ozon tedavinin deveran bozukluklarındaki başarısı yapılmış birçok sayıda tıbbi çalışma ile kanıtlanmıştır. Ozon klasik tedaviye ek olarak yahut tamamlayıcı olarak kombine kullanılabilmektedir.

Anti-aging ( geriye yaşlanma ) ve yine canlanma

İş hayatındaki gerilim, ağır çalışma temposu, zihinsel ve bedensel yorgunluk ozon (O3) tedavisine Fazla yeterli Cevap verir. Ozonun Kırmızı ve ak kan hücrelerinin metabolizma akivasyonunu arttırmasıyla ile ilgili genel güzellik hali ile bireyler kendilerini yenilenmiş dinç zinde hissetmektedirler. Profesyonel atletler ve bayanlar bu tedaviden hayli faydalanmaktadırlar. Ozon bedenin fizikî dayanıklılığını arttırmaktadır.

Yaşlı bireylerde tedavi (Geriatri)

Yaşlı bireyler ozon tedavisine epey uygun Karşılık verirler. Burada ozon oksijenin dokular tarafından daha güzel kullanımını sağlar, bağışıklık sistemini harekete geçirir ve bedenin kendi antioksidanlarını ve hür radikallere karşı savaşan hücrelerini harekete geçirir. Bunun ötesinde beyindeki dolanım bozukluklarında Olumlu tesirleri mevcuttur. Bu Cin dolanım bozukluklarında fizikî performansta azalma yürüme zahmeti ve baş dönmesi üzere şikayetler görülebilir. Burada ek olarak tamamlayıcı tedavi olarak kullanılmakla Bir arada ve bunun yanısıra ozon tedavi Ömür kalitesini arttırmak için de kullanılmaktadır.

Göz hastalıklarında ozon tedavi

Yaşa bağlı dolanım bozuklukları atrofik ve dejeneratif değişiklikler birebir vakitte gözümüzü de etkilemektedir. mesela senil makuller dejenerasyon retina merkezinde gelişebilir. Bundan Dolayı oluşan sekeller optik hudut atrofisine kadar giden Türlü derecelerde görülebilir. Yapılan klinik çalışmalarda vizyonda güzelleşmeler kaydedildiği görülmüştür.Tedavinin devam ettirilmesi halinde vizüel performansta artış gözlenmiş yahut daha berbata gidiş durdurulmakta olduğu saptanmıştır.

Kanser

Kanser hastalarında ozon tedavisi tamamlayıcı tedavi olarak epeyce başarılıdır. Burada ozonu İmmun sistemi (bağışıklık sistemini) aktive etmekte kullanılır. Düşük dozlarla bağışıklık hücreleri – Örneğin lenfositler, Yardımcı ve baskılayıcı hücreler, lenfositler ve natürel killer hücreler (katil hücreler) – cytokin denilen interferonu da içeren haberci proteinleri üretmek için ozonun başlattığı biyolojik tepkiler yoluyla etkin hale getirilir. Aslında, ozon bedenin kendi interferon ve interlökinlerini artan ölçülerde üretmesini sağlar. Ozonlanmış kanın hastaya verilmesiyle, olumlu olarak artan bir İmmun bağışıklık sistemi tepkisi başlatılır, bu tıpkı vakitte bedenin genel direncinin ve zindeliğinin artmasına katkıda bulunur.

Cilt mantarları ve enfekte Cilt lezyonları

Ozonun mantar ve bakterileri yok edici özelliği, yıllardır içme suyunun arıtılmasında başarılı bir biçimde kullanılmaktadır. Bu özellikleri, tıbbi ozonu Fazla tesirli bir tedavi casusu yapar, Özellikle bakteriyel enfeksiyonlu ayaklar, gövdedeki mantar enfeksiyonları, mukozaların fungal / mycotic enfeksiyonları ozona direnç gösteremezler.

Enfekte yaralar

Enfeksiyonlu yaraların Lokal tedavisi, örneğin Aleni Döşek yaraları (decubitus ülserleri), alt bacağın ülserleri (Ulcus cruris), şeker hastalarının güzelleşmeyen yaraları ve kangren, tıbbi hastalıklar ozonun klasik uygulama alanlarına girer. Burada öncelikle, mikropsuz ve pak yaralar elde etmek için ozonun dezenfektan özelliğinden, diğer deyişle bacterisid ve fungicid tesirinden yararlanırız. Yaranın temizlenmesinden itibaren, düşük dozda ozon uygulanarak düzgünleşme süreci hızlandırılır.

Bağırsak Hastalıkları: proktitis ve kolit

Enflamasyonlu bağırsak hastalıklarında Özellikle erken periyotta rektal Ozon gazı üflenmesi halinde yapılan lokal uygulamanın Fazla faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Birçok durumda arka geriye 10 seans ozon uygulanması kâfi olmaktadır.

Virüslerden kaynaklanan hastalıklar

Herpes simplex (facial herpes), herpes zoster

Uçuğun her iki tipi, virüsler tarafından oluşur. Dudakların uçuğu (Herpes Labialis), sık sık tekrar eden ve nahoş bir hastalıktır, Fazla başarılı bir biçimde öteki tıbbi metotlarla tıbbi ozonun kombinasyonu halinde tedavi edilir.

Herpes zosterde ozonla tamamlayıcı uygulama yararlıdır, ozonlu su kompresleri ve ozonlu kan transfüzyonu formunda iki farklı yoldan tedavi edilebilir.

Karaciğer enflamasyonu (Hepatit A, B, C)

Karaciğerin Enflamasyonu, tıbbi ozon için klasik tedaviler ortasında sayılır. Hepatit A (HVA = hepatitis virus A) başkalarına nazaran sorunsuz ve büsbütün iyileşebilirken, virüsün diğer formu, hepatit B (HVB = hepatitis virus B), sıklıkla kronik bir halde seyreder. Burada klasik tıbbi tedavi metotlarına ek olarak, ozonlu kan transfüzyonu ya da rektal yolla ozon/oksijen gazının denetimli bir formda verilmesi ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Birebir formüller ayrıyeten kuluçka müddeti yıllar süren ve kronikleşene kadar bir karaciğer hastalığı olarak teşhis edilemeyen hepatit C hastalığına da uygulanır.

Enflamasyonlu ve dejeneratif eklem hastalıkları

Enflamasyonlu eklem hastalıklarını üç evreye ayırdığımızda, Özellikle evre 1 ve 2, bir Öbür deyişle ağır kemik deformasyonlarının olmadığı durumlar, medikal ozon uygulamalarına karşılık verir. Gonartroz (diz eklemi enflamasyonu) ya da diz ve omuz eklemlerindeki faal arthritic form tedaviye yanıt veren sınıfa dahildir. Standart tıbbi metodlara- spesifik egsersiz terapileri – ek olarak bu üzere durumlarda intraartiküler ozon enjeksiyonu muvaffakiyetle uygulanır. Bağışıklık sistemini güçlendirme ve kıkırdak metabolizmasını aktive etme özelliklerine ek olarak burada ozonun külliyen antienflamatuar özelliğinden faydalanılır.

Artrit/Romatizmal Durumlar – Kronik poliartritler

Romatizmalı durumlar iskelet yahut Kas sistemiyle ilgili pek Fazla ağrılı, işlev kısıtlılığı da yapabilen hastalıkları içermektedir. genel olarak medikal ozon uygulaması fizik tedavi ile birlikte kombine olarak tamamlayıcı hedefle kullanılmaktadır. Romatoid artrit, kronik poliartritte yapılan çalışmalarda akut olmayan durumlarda ozon majör otohemoterapi tamamlayıcı olarak başarılıdır. Burada kullanılan tesir antienflamatuar tesirdir.

Diş Hekimliğinde:

Diş Çürüğü: tanımlanırken, tedavi edilebilir önlenebilir bakteriyel bir rahatsızlıktır diye tanımlanır. Burada diş çürüğünü yapan 2 bakteri mevcuttur. Bunlar Streptococcus Mutans ve Lactobasillerdir. Ozon gazı çürük başlamış bir dişin üzerine Özel ozon jeneratöründen elde edilen ozon gazının dişe Özel aplikatörüyle direkt uygulanmasıyla Bir arada o dişte çürüğün ilerlemesi önlenebilir ve durdurulabilir. Ozon gazı birebir vakitte Fazla eski yıllarda gangrenli dişlerin kanallarının sterilizasyonunda da muvaffakiyetle kullanılmıştır. Bu ortada ağızda oluşan birtakım mantar enfeksiyonlarının ve dişeti rahatsızlıklarının önlenmesinde ek tedavi olarak ozon gargaraları ve suları da kullanılmaktadır.

HASTA OLARAK BİLMEM GEREKENLER NELER?

Ozon tedavisinin rastgele bir formu uygulanmadan Evvel ozon terapi uygulayacak doktora kullanılan ilaçlardan ve uygulanan Özel diyetlerden yakın vakitte bitmişse bile bahsetmeyi unutmamalısınız. Hekiminiz ayrıyeten kalıtımsal hastalıklardan, alerjilerden ve öbür şikâyetlerden ve geçmişte nasıl tedavi edildiğinden yahut edilmekte olduğundan haberdar edilmelidir.

OZONTERAPİNİN BİLİNEN HİÇBİR Yan TESİRİ YOKTUR.

OZON TEDAVİSİ YAPILMAMASI YA DA DİKKATLİ YAPILASI GEREKEN DURUMLAR

•Alyuvarlarda bir enzim(GL–6-F Dehidrogenaz) eksikliğinde(FAVİZM),

•Aşırı alkol kullananlarda,

•Hipertirioidi (tiroidi bezi çok çalışanlarda),

•İleri derecede kansızlık ve kanama-pıhtılaşma rahatsızlığı olanlarda,

•Kronik ve tekrarlayıcı Pankreas bezi iltihapları (pankreatitler)de,

•Yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve beyin kanamalarında,

•Ozona karşı alerjisi yahut intoleransı (tahammülsüzlüğü) olanlarda, ozon tedavisi dikkatli ve denetimli yapılmalıdır.

Birçok ülkede ozon terapisi, Özellikle Avrupa’nın dışında, her vakit, sıhhat sigorta poliçeleri yahut işyerlerinin tıbbi dayanak programları ile karşılanmaz. Birçok ozon uygulaması, genelde 10 seans kadar uygulanır. fakat birtakım durumlarda ikinci yahut hatta üçüncü bir 10 seanslık tedavi Mecbur olabilir. Buna karşın, şu anda alınacak Ufak bir tedbirin ilerde Fazla daha Çok değerli tam ölçekli bir tedavi masrafından kurtarabildiğini hatırlamalısınız.

Ozon terapi düşük riskli ve çoklukla standart medikal tedavilerin eşliğinde tamamlayıcı, destekleyici ve yine yapılandırıcı bir metottur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir