Lazer diş hekimliği

Özel Diş Klinikleri Mar 09, 2023 Yorum Yok

Lazer Takviyeli Diş Hekimliği Uygulamaları

Yeni jenerasyon diş lazeri ile dişe ve öteki dokulara temas etmeden çalışmak mümkündür. Bu sayede ısı, titreşim ve sürtünmeye bağlı ağrı oluşmayacağı için dişi uyuşturmaya gerek kalmayabilmektedir. Bu nedenle diş tabibi korkusu olan her ıslak kümesi hasta için tercih edilebilir.

Lazer kullanılan bölgede dezenfeksiyon ve sterilizasyon sağlanmaktadır.

Gücü ayarlanabilen lazer ışınının çürük dokuyu seçici davranması az unsur kaybıyla tedavinin tamamlanmasını sağlar. (Dişten yalnızca çürük bölgeyi kaldırır.)

Lazer ile yapılan cerrahi uygulamalarda, süreç esnasında neredeyse hiç kanama olmamaktadır. Her cerrahi uygulama sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyon, şişme ve rahatsızlık olasılıkları azalmakta ve daha süratli bir güzelleşme sağlanmaktadır.

Lazerli “diş beyazlatma” süreçlerinde Fazla kısa müddette daha uygun Sonuç almak mümkündür.

Kanal tedavisinde, apikalinde lezyon olan dişlerde kök kanalı dezenfeksiyonunda başarılıdır.

Diş etlerinde genetik olarak çok derecede mor renklenme (hiperpigmentasyon)bulunan hastalarda 3 yahut 4 seansta lazer ile soyma (peeling) yapılarak bu Sıkıntı ortadan kaldırılabilmektedir.

Lazer uygulamaları ile, Kamu ortasında lazerli dolgu diye bilinen ve bir Fer kaynağı ile sertleştirilen kompozit dolgu uygulamaları birbiriyle karıştırılmamalıdır.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER UYGULAMALARI

Lazer Dayanaklı implantUygulamaları

Dolgu üretiminde kavite preparasyonunda lazer kullanımı

Kavite açma manasında Misli doku çalışması şimdiki imkanlarla en efektif olarak Er:YAG lazer ve TEA-CO2 lazeri ile yapılabilmektedir. Termomekanik tesir ile Ufak parçacıkların dokudan uzaklaştırılması gerecin bütün olarak

buharlaştırılmasına nazaran daha avantajlı olduğu belirlenmiştir. Selektif olarak çürük temizlenmesi: Lazer gücü ile dişe ilişkin bütün dokularda (mine,dentin,sement) bulunan diş çürükleri temizlenebilir. Dişe temas edilmediği için hastada ağrı oluşmaz ve anesteziye gerek kalmaz. Ayrıyeten lazer gücünün özelliğinden Dolayı steril bir ortam yaratılır ve daha sonra oluşabilecek çürükler önlenmiş olur. Sağlam olan Misli diş dokusunda nazaran, çürük dokuda daha az güç ile çalışılabilmektedir. Böylelikle gücü ayarlı lazer sistemi ile sağlam dokularda bir değişiklik yaratmadan yalnızca çürük dokuy temizlemek mümkündür.

Dentin pürüzlendirilmesinde lazer kullanımı

Excimer lazer ve Er:YAG lazer ile yapılan süreçlerde, dentin yüzeyinin raster elektron mikroskobu imgelerine nazaran, fosforik asit ile yapılan etching’e muadil yüzey pürüzlülüğü sağlandığı görülmektedir. Bu iki lazerdede makroskobik olarak beliren matlaşmış renk farklılığı, istenilen sonuca ulaşıldığının göstergesi olmaktadır.

Kemik dokusunda lazer kullanımı

Zor anatomik şartların bulunduğu kafatası tabanı, omurga cerrahisi, parmak cerrahisi, İç kulak kemik operasyonlarında 2.94 nm dalga uzunluklu Er:YAG lazer ve 9.6 nm dalga uzunluklu kısa pulsasyonlu CO2 lazer kullanılmaktadır. Oral cerrahide mutlak endikasyonu gerektiren bir durum yoktur. Antikoagülan tesir nedeni ile hemofili hastalarında çene cerrahisinde endikasyon düşünülebilir.

Periodontoloji (Dişeti Hastalıkları)’de lazer kullanımı

Gingivektomi – Gingivoplasti:

Diş eti estetiğinin sağlanmasında lazer ile yapılan dişeti uzunluğu ayarlamalarının Fazla daha hoş sonuçlar getirdiği bir gerçektir. Lazer ile anestezisiz olarak dişetinin kesilmesinin, şekillendirmesinin akabinde kanamanın durması ve doku düzgünleşmesini beklemeye gerek kalmadan öteki süreçlere geçilebilir.

Diş Yüzeyi Paklığı:

Anestezisiz olarak lazer ile yapılan derin dişeti temizliğinin akabinde dişeti cepleri Fazla süratli güzelleşmektedir.

Pigmentasyon tedavisi:

Dişetlerinde pigment artmasına bağlı olarak oluşan hiperpigmentasyonlar pratik prosedürlerde anestezi altında bistüri ile peeling yapılarak tedavi edilir. Lazer ile yapılan pigmentasyon tedavilerinde anesteziye gerek kalmaz ve hasta süreç sonrası hiçbir rahatsızlık duymadan yaşantısında devam edebilir.

Lazerin periodontal cep içinde kullanımı şimdi Müsait teknik geliştirilmediğinden istenilen seviyede değildir. Işığın sağlam periodontal liflere ziyan vermesini önlemek için kök yüzeyine dik olarak uygulanması gerekir. Ufak alanda bu formda çalışacak fleksibl aplikatörlerin adaptasyonu şimdi pratikte kullanılacak seviyede değildir.

Yumuşak doku cerrahisinde lazer kullanımı

Nd:YAG lazer âlâ bir termokoagülasyon sağlar ve 1-4 mm derinliğe kadar tesirli olduğundan yüzeysel teşebbüslerde kullanılır. Şiddetli kanamalarda koagülasyona Yardımcı olarak Kıymetli avantaj sağlamaktadır. Yumuşak dokuda her bakımdan tesirli kesi süreci için CO2 lazer en Müsait seçimdir. Postoperatif güzelleşme ve işlevin sorun olabileceği lisan kök, ağız tabanı, dudak köşesi üzere bölgelerde Aka avantaj sağlamaktadır. Epitelizasyon 2-3 haftada tamamlanmakta, operasyon sırasında dikkati çeken bir kanama olmamakta, postoperatif ağrı ve ödem minimal seviyede olmaktadır. Prekanseröz lezyonların eksizyonu, hemanjiyom, lenfanjiyom, papillom, fibrom üzere benign tümöral kitlelerin uzaklaştırılması, preprotetik cerrahide protez fibroplazilerinin uzaklaştırılması, vestibül sulcus derinleştirilmesi, frenektomi, estetik emelli pigmentasyonların yok edilmesinde Fazla başarılı biçimde kullanılabilmektedir.

Çürük erken teşhisinde lazer kullanılması

Argon lazer ışığının dişe gönderilmesi ile oluşan floresan ışığının spektometreye yönlendirilip foto alıcılara kaydeden bilgisayarlarla çalışmalar yapılmaktadır. Sistem şimdi muayenehane pratiğine Müsait değildir.

Endodonti (Kanal Tedavisi)’nde lazer kullanımı

Lazer gücü, endodontik teşhiste, vital pulpa tedavilerinde, kanal tedavisinde ve endodontik cerrahide Türlü biçimlerde kullanılmaktadır.

Endodontik tedavide lazerin endikasyonları:

1. Pürülan pulpitis yahut pulpa nekrozu olan dişlerde

2. Pulpa gangreni olan dişlerde

3. Periapikal lezyonlu dişlerde

4. Lateral kanalları olan devital dişlerde

5. Enflamasyon ya da travma nedeniyle apeksin rezorbe olduğu olgularda

6. En az üç ay endodontik tedavide başarısız olunan olgularda

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir