Koruyucu ortodontik tedavi

Özel Diş Klinikleri Kas 09, 2022 Yorum Yok

Diş-çene ve Çehre yapılarının olağan münasebetlerinin korunması ve bu ilgileri bozacak etkenlerin en erken periyotta ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalardır.

Çocukta rastgele bir anomali var değildir, lakin anomaliye neden olabilecek etkenler var ise, bunlar kollayıcı uygulamalar ile ortadan kaldırılır.

Koruyucu ortodonti; bireylerin büyüme ve gelişimini sistemli bir halde izleyerek, çocuğu ve yakınlarını eğiterek,gerektiğinde Yalın tedbirler ile, gerektiğinde apareyler uygulayıp, muhtemelen ilerde ortaya çıkabilecek anomalileri önlemeyi amaçlayan bir ortodonti kısmıdır.

Koruyucu Ortodontik önlemleri Uygulamak İçin Ortodontist Olmaya Gerek Yoktur

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NELERDİR?

Fizyolojik olmayan yalancı emzik ve biberon başlıkları,

Parmak emme,

Olağandışı yutkunma,

Ağızdan teneffüs,

lisan emme,

Yanak emme-ısırma,

Tırnak yeme,

Kalem vs. ısırma,

Çevreyi taklit,

Elin çeneye dayanması,

Bruksizm.

ÖTEKİ ETKİLER…

* Artı dişler,

* Olağandışı labial frenulumlar,

* Primer kontaktlar,

* Persiste dişler,

* Kongenital diş eksikliği,

* Sürme (erupsiyon) gecikmeleri,

Kemik bariyeri,

Scatris doku,

Foliküler kist,

Süt dişi kökleri,

Ankyloz,

Kas ekzersizleri.

TAHLİL YOLLARI:

* Üzücü alışkanlıklarda çocuk bağlantı kurulacak yaşta ise; İKNA (telkin) yolu kullanılmalıdır.

* Bunun için ebeveynler şiddet kullanmamalıdır.

* Gerekirse çocuk psikoloğu ile temas kurulmalıdır.

Önemli Soru…?

Ortodontik Anomaliler Çocuğu Nasıl Tesirler?

* Çiğneme Bozukluğu,

* Fonasyon “

* Yutkunma “

* Teneffüs “

* Ruhsal “ , problemler yaratır.

Hami Ortodontinin Amaçları:

1. Yer rezervlerinin denetimi,

2. Diş sürme vakitlerinin denetimi,

3. Oral işlevlerin denetimi,

4. Karieslerin denetimi ve florlama,

5. Üzücü alışkanlıkların engellenmesi,

6. Kaybolan yerlerin tekrar kazanılması,

7. Etrafın bilinçlendirilmesi,

8. Oral hijyenin sağlanması,

9. Periyodik bakım.

genel olarak insan sıhhatinin korunması, tedavi edilmesinden daha kolay, ucuz ve az Vakit alıcıdır.

Her vakit, her yere ve istenen seviyede, Özellikle tedavi edici sıhhat hizmetlerini gereğince götürmek zordur. Bunlar sağlansa dahi, tedavi edici sıhhat hizmetlerinin kıymetli oluşu, uygulama zorluğu ve sonuçlarının her Vakit kâfi olamayışı, esirgeyici sıhhat hizmetlerini her Vakit ön plana çıkarmaktadır.

Bireyin sağlıklı olması; genetik, beslenme, spor ve Etraf üzere faktörlere bağlıdır. Kültür ve iktisat üzere faktörler ise, bunlar üzerinde epeyce Aka etkendir.

Bunlar gözönüne alındığında,koruyucu tıp ve dişhekimliği anlayışının değeri ortaya çıkmaktadır.

Uğraş alanımız olan diş-çene ve Çehre bölgesindeki anomalilerin düzeltici tedavisinin (corrective treatment) kıymetli, güç ve uzun periyodik olması da düşünüldüğünde, ortodontide de hami hizmetin değeri ortaya çıkmaktadır.

Önemli…

*İnsan Sıhhatinin Korunması, Tedavi edilmesinden Daha Kolay, Ucuz ve Az Vakit Alıcıdır.

*Tedavi Edici (Corrective Treatment) sıhhat Hizmeti, Bireyin ve Ülkenin Ekonomik Yapısı ile Yakından İlgilidir.

*Kültür ve Eğitim, Hami Tedavide Aka Etkendir.

Hami ortodontinin ehemmiyeti özetlenebilir:

1. Ortodontik anomalilerin Aka bir çoğunluğunun irsi olmayıp, sonradan kazanılmış olması,

2. Mekanik ortodontik tedavilerin uzun periyodik olması,

3. Tedavilerin güç ve değerli olması,

4. Tedavi mühletince taşınan apareylerin, hastanın işlevlerini ve psikolojisini etkilemesi,

5. özel materyallere Gereksinim duyulması,

6. Her Vakit ve her yerde ortodonti uzmanlarının bulunmayışı,

7. Hastanın tedavi mühletince sabır ve ahenginin olması.

“Çocuğun diş bakımı Ebeveyn karnında başlar” tabiri, kollayıcı ortodontinin hangi noktadan başlayacağını, en Aleni biçimde belirtmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir