Kendilik kapasitesi

Genel, Sağlık Ocakları Kas 07, 2022 Yorum Yok

James F.MASTERSON

1. Duygulanımın spontaneliği ve canlılığı

Duygulanım derin bir halde, canlılık, sevinç, kuvvet, heyecan ve spontane bir biçimde hissetmek için gereken kapasite

2. kendini haklı görme

3.kendilik aktivasyonu tezi ve desteği

Kişinin tek bireyleşmeci isrteklerini belirleme ve onları gercek hayatta Anlatım edebilmek desteklemek ve akına maruz kaldıklarında savunabilmek için Müstakil inisiyatif ve sav gücünü kullanabilme kapasitesi

4.kendilik aktivasyonu kabulü ve kendilik hürmetinin sürdürülebilmesi

Kişinin kendiliğinin bir his durum ve/ yahut çevresel Sorun ya da etkileşimle Olumlu ve uyumlu bir halla başa çıktığını belirleyip kabul etmesi. Bu kabul kâfi bir kendilik hürmetinin bagımsız bir halde atağa kalkabilmesi için Gerekli olan itici güçtür.

5. Üzüntü veren duygulanımları yatıştırmak

Müstakil bir formda plan yapma kapasitesi, Üzüntü veren duygulanımları sınırlama, minimuma indirme ve yatıştırma aygıtıdır

6. Kendiliğin sürekliliği

Tesirli bir çok düzenleme sayesinde; muhakkak bir deneyimin öznesi olarak ” BEN,, in Vakit içinde sürekliliğini devam ettirdiği ve Öbür bir tecrübeye ilişkin “BEN, , le özdeşleşebildiğinin tanıması ve kabulü

7. Kararlılık

Kendiliği bir objeye ya da bağa adamak ve Tüm mahzurlara karşın maksada ulaşmakta ısrarcı davranmak

8. Yaratıcılık

Kendiliği eski tanıdık örüntüleri yeni ve farklı hale dönüştürmek için kullanmak

9.yakınlık

Kendiliği yakın bir bağ içerisinde, terk edilme ya da yutulma konusunda asgarî anksite hissederek, tam olrak Anlatım edebilme kapasitesi

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir