Evlilikte doyum

Sağlık Ocakları Oca 12, 2023 Yorum Yok

Evlilik memnuniyetinin belirlenmesinde Kıymetli olan değişkenler ortasında depresyon, Sevinç ve ruhsal yeterli oluş üzere faktörler de yer almaktadır. Depresyon belirtilerinin evlilik doyumunu Aksi taraflı etkilediğini, depresif belirtilerin azalması durumunda evlilik memnuniyetinin arttığı bilinmektedir.. Evli çiftlerin bağlarında daha Mesut olabilmeleri için evliliklerinden beklentilerinin karşılanması ve evliliklerinden doyum sağlamaları epeyce Kıymetli görülmektedir. Bu açıdan çiftlerin evliliklerinde yaşadıkları sorunların, evlilik doyumunu etkileyebileceği ve mutsuz olabilecekleri düşünülmektedir.

Araştırmacılar yıllardır evlilik alakalarının güzel oluş üzerindeki rolünü incelemektedir.Evli olmak, genel olarak bireyleri Mesut etse de evlilik kalitesinin, Mesut olmada Kıymetli bir Öğe olduğu görülmektedir. Öte yandan evlilik münasebetinin Üzücü gitmesi durumunda bireyler mutsuz olabilmektedir. Böylelikle evlilikte memnunluğu belirlemede evlilik ilgisinin niteliği ve evlilikten sağlanan doyum ve eşler ortasındaki Ahenk Ehemmiyet kazanmaktadır. Evli bireylerin ruhsal düzgün oluş seviyeleri üzerinde Kıymetli bir tesiri olduğu düşünülen değişkenlerden bir tanesi de evlilik doyumudur. Ruhsal güzel oluş seviyeleri yüksek olan şahısların, evlilik doyumlarının daha Çok olduğu ve münasebetlerinde daha Mesut hissettikleri yapılan çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır.

Yapılan bir araştırmada; depresyon, memnunluk, ruhsal yeterli oluş ve evlilik öncesi görüşme müddeti değişkenlerinin evlilik doyumuna tesiri incelenmiştir. Sevinç ve evlilik doyumu ortasında olumlu istikamette bir ilgi bulunmuştur. Bu durumda yüksek Sevinç seviyesine sahip şahısların yüksek evlilik doyumuna sahip olacağı düşünülebilir. Bu durum mutluluğun artması ile evlilik doyumunun artacağını bizlere göstermektedir. Kişinin kendini Mesut hissetmesi, kendini Mesut eden aktiviteler yapması evliliğine de Olumlu katkılar sunmuştur.Evlilik doyumunda tesirli olduğu düşünülen diğer bir değişken ise evlilik müddetidir. Evlilik müddetinin, evlilik memnuniyetine tesirinin manalı olduğunu söyleyen çalışmaların yanı Dizi evlilik mühleti ile evlilik doyumu ortasında bir ilgi olmadığı belirten çalışmalar incelenmiş olup, evlilik müddeti ve evlenmeden Evvel görüşme müddetinin, bayanların ve erkeklerin evlilik doyum seviyelerine tesirinin manalı seviyede olmadığı görülmüştür. Çiftlerin ruhsal düzgün oluşlarının, evlilik doyumuna tesirinin manalı olduğu ve evlilik doyum puanlarının arttırdığı yapılan çalışmalar sonucu kanıtlanmıştır. Evli çiftlerin ruhsal istikametten dayanak alması da evliliklerine Değerli katkılar sunmuştur.

Sonuç olarak evlilik doyumunun artması için; çiftlerin Birlikte kaliteli Vakit geçirmesi, birbirlerine değer vermeleri, anlayışlı olmaları onların evilik doyumunu artırmaktadır. Psilolojik istikametten kendilerini güzel hissetmeleri, bunun için gerekliyse yardım almaları, onları yeterli hissettirecek aktivitelere katılmaları, bir hobi edinmeleri hem kendi Sevinç seviyelerini artırmakta hem de eşleri ile bağlantılarında Olumlu katkılar sunmaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir