Tag

Uyuşturucu

Uyuşturucu: uyuşturucu madde kullanımının artmasının nedenleri nelerdir ?

Uyuşturucu: Uyuşturucu unsur kullanımının artmasının nedenleri nelerdir? Türkiye’de uyuşturucuyla gayrete yönelik tedbire çalışmalarının yetersiz olması uyuşturucu husus kullanımının artmasında Değerli bir etkendir. Uyuşturucunun kolay ulaşılabilir olması ve piyasaya düzmece, ucuz uyuşturucuların sürülmesi kullanımı arttırmaktadır. öbür taraftan aile ve Etraf faktörleri Değerli rol oynamaktadır. Ailesiyle sağlıklı bir münasebet kuramayan ve yaşadığı sıkıntılarla başetmekte zorluklar yaşayan şahıslar uyuşturucuya daha kolay yönelmektedir. Bu bireylerde uyuşturucu kimi bir kaçış yahut bir tahlil yolu, kimi ise performans göstergesi olarak görülür. Aile içindeki huzursuzluklar, çok kısıtlayıcı ve baskıcı tavırlar yahut gereğinden Çok özgürlük uyuşturucu kullanımına neden olabilmektedir. Ailede yahut etrafta Olumlu bir rol model yoksa risk daha da artmaktadır. Kendisini gerçekleştiremeyen, his ve fikirlerini Anlatım etmekte zorlanan gençler daha kolay bağımlı olabilmektedir. O denli sanıy