Tag

Bunlar

Beslenmenin önemi

Sıhhatin tarifini yapalım. Dünya sıhhat örgütü WHO’ya nazaran sıhhat :Fiziksel, zihinsel ve toplumsal taraftan tam bir uygunluk halidir. İşte mental ve fizyolojik olarak sağlıklı olabilmeyi sağlamak, büyüyebilmek, gelişebilmek ve üreyebilmek için beslenmemiz gerekiyor. Bunun yanında bedenimizde her gün milyarlarca hücre ölüyor ve ölen hücreler bedenden atılarak temizleniyor. Böylelikle hücreler yenilenmiş oluyor. İşte tam bu noktada bedenin kendini yenileyebilmesi için besinlere muhtaçlığı var. Zira gücünü besinlerden aldığı güçle tamamlayacak. Nasıl ki bir otomobil çalışmak için yakıta gereksinim duyuyor, işte biz de besinlere muhtaçlık duyuyoruz. Zira bizim yakıtımızda besinlerdir. Gücümüzü buradan sağlıyoruz. Yani kestirim ettiğiniz üzere bu yenilenmeyi vüvut, besinlerden aldığı ögeleri güce çevirerek yapıyor. Bu işin yalnızca güç kısmı. Bir de güç kadar Değerli olan bedenimizin kimliğini, benliğini oluşturan, günlük gereksinimlerimizi sağlıklı bir halde sürdürebilek için almamız gereken be