Dişeti hastalıkları (periodontal hastalıklar)

Özel Diş Klinikleri Kas 09, 2022 Yorum Yok

Periodontal sözü dişin etrafı manasına gelmektedir. Dişin etrafı ile Anlatım edilmek istenen kısım dişeti, dişi çevreleyen alveolar kemik, sement ve periodontal ligamenttir. Dişeti hastalıkları yani periodontal hastalıklar bu Etraf dokuların iltihabi ve yıkımıyla karakterize bir hastalıktır. Periodontal hastalıklar bir yahut daha Çok dişi etkileyebilir ve tedavi edilmediğinde diş kaybına yol açar.

Dişler aktif derecede fırçalanmadığında dişlerin üzerinde sıkı ve renksiz mikrobiyal plak dediğimiz mikroorganizmalar, lökositler, meyyit epitel hücreleri, tükrük proteinleri ve yiyecek artıklarının oluşturduğu birikimler meydana gelir. Bu plak katmanı dişetinde inflamasyonun başlamasına neden olur. Periodontal hastalıklar dişeti ve dişlerin destekleyici kemiğini etkileyen kronik bakteriyel bir enfeksiyondur ve gingivitis ve periodontitis olarak iki anne kümeye ayrılır. Gingivitis hastalığın hafif formudur ve dişetinde kızarıklık, şişlik ve basitçe kanama biçiminde gözlenir. Gingivitise ekseriyetle Müsait olmayan oral hijyen neden olur, diştaşı paklığı polisaj ve oral hijyen motivasyonunu içeren başlangıç tedavisi ve âlâ bir ağız bakımı ile Geri dönüşümlüdür. Gingivitis tedavi edilmediğinde periodontitise dönüşebilir. Vakitle plak dişetinin altına gerçek ilerler, bakteri toksinleri dişetini irrite eder, kronik iltihabın başlamasına neden olur ve dişi destekleyen kemiğin yıkımı gerçekleşir. Böylelikle dişeti dişten ayrılır, diş ve dişeti ortasında cep denilen boşluklar oluşur. Hastalık ilerledikçe cep derinleşir ve daha Çok dişeti ve kemik yıkımı meydana gelir. Daha ileri etaplarda dişler sallanır ve çekilmek zorunda kalınır.

Periodontal hastalıkların nedenleri:

Periodontal hastalıkların temel nedeni bakteriyel plak olsa da birtakım faktörler hastalığın başlamasını ve ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Bu faktörler:

Sigara ve tütün kullanımı: Periodontal hastalıklar için bir risk faktörü oluşturduğu kabul edilmektedir. Gerek hastalığın ilerlemesinde gerekse tedaviye yanıtı Olumsuz etkilemektedir.

Genetik: Yapılan çalışmalar popülasyonun % 30 unungenetik olarak dişeti hastalığına yatkınlık olduğunu göstermektedir. çok uygun bir ağız bakımına Karşın bu popülasyonun periodontal hastalık geliştirme riskinin 6 kat Çok olduğu ortaya konulmuştur.

Hamilelik: Hamilelik periyodunda meydana gelen hormonal değişiklikler dişeti de iç bedenin pek Fazla dokusunda değişikliklere neden olmaktadır. Dişeti bu periyotta daha hassas, hassastır ve dişeti hastalıklarının meydana gelmesine daha yatkındır. Ayrıyeten nihayet vakitlerde yapılan araştırmaların sonucunda periodontal hastalıkların düşük doğum yüküne ve erken doğuma neden olabileceği gösterilmiştir.

Stres: Stres birçok sıhhat sorununun altında yatan bir etkendir. Periodontal hastalıklar için risk faktörü oluşturma nedeni tam olarak bilinmemekle Birlikte gerilimin enfeksiyona karşı bedenin savunma düzeneğini engellediği bilinmektedir.

İlaçlar:Doğum Denetim hapları, antidepresanlar, belli kalp ilaçları üzere kimi ilaçlar oral sıhhati etkilemektedir.

Diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlıkları: Bu alışkanlıklar dişlere ve Etraf dokulara çok Kuvvet gelmesine neden olur ve periodontal dokuların yıkımını kolaylaştırır.

Diabet: Diabet kan şekerinin değişiminin neden olduğu bir hastalıktır. Diabetiklerin periodontal hastalıklar üzere enfeksiyon hastalıklarını geliştirme riskleri daha yüksektir. Yapılan araştırmaların sonucunda Mevcut olan periodontal hastalıkların tedavisini takiben kan şeker düzeyinin Denetim altına alındığı izlenmiştir.

Yetersiz beslenme: Yetersiz beslenme immün sistemi zayıflatarak enfeksiyona olan direnci azaltmaktadır. Periodontal hastalıklar da Önemli enfeksiyonel hastalık olduğu için yetersiz beslenme dişetini Olumsuz tesirler.

Periodontal hastalıkların tedavisi

Periodontal hastalıkların tedavisinde temel Gaye hastalığın ilerlemesinin durdurulması ve idamesinin sağlanmasıdır. Bu maksatla cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler yapılmaktadır.

Periodontal cerrahi olmayan tedavi: Bu tedavi hali scaling – root planing ( Plak ve diştaşlarının diş yüzeyinden kaldırılması ve derin ceplerden ve diş yüzeyinden bakteriyel toksinlerin uzaklaştırılması) ve lokal antimikrobial casuslar ve konak modulator casusların kullanımını içermektedir. Başlangıç seviyesindeki olgularda çoğunlukla scaling-root planing sonrasında cerrahi tedavi üzere daha faal tedaviye ekseriyetle gerek kalmamaktadır. Cerrahi olmayan tedavi ile periodontal sıhhatin sağlanamadığı durumlarda ve periodontal anatomiyi restore etmek için ve ağız hijyenini kolaylaştırmak için cerrahi tedaviye gereksinim duyulabilir.

Periodontal cerrahi tedavi: Cerrahi olmayan tedavi ile sıhhatin sağlanamadığı durumlarda cerrahi tedavi yapılır. Bunlar:Cep derinliğinin azaltılması, rejeneratif prosedürler,kron uzunluğu yükseltmesi,yumuşak doku greftleri

Kozmetik prosedürler: Periodontal hastalıkların tedavisine ek olarak periodontal tedavi kapsamına İdeal gülüşü sağlamak için Gerekli pek Fazla kozmetik prosedür girmektedir. Bu prosedürler:

Kron uzunluğu yükseltilmesi, yumuşak doku greftleri, kret augmentasyonu

Sonuç olarak;

Sağlık ağızda başlamaktadır. Bu nedenle dişeti sıhhatini kazanmak ve idame ettirmek için sistemli olarak 6 ayda bir diş doktoruna başvurulması, profesyonel periodontal tedavinin yapılması ve en kıymetlisi de günde 3 Sefer en az 2 dakika mühlet ile dişlerin fırçalanması ve diş ipliği yahut Ara Çehre fırçası kullanılarak Aralık Çehre bakımının da yapılması gerekmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir