Diş hekimliğinde kullanılan zirkonyum materyaller

Özel Diş Klinikleri Şub 16, 2023 Yorum Yok

Zirkonya, zirkonyumun dioksit kristalidir. ZrO2 farklı metalik oksitlerle karıştırılarak (MgO, CaO, Y2 O3) yüksek moleküler stabilite elde edilir.Sinterlenmesi daha güç olsa da Y2O3 ile stabilize edilen ZrO2 diğer kombinasyonlardan daha âlâ mekanik özellikler sunar. Yitriyum stabilize zirkonyum yani tetragonal zirkon yum polikristalleri (TZP) en Fazla kullanılan kombinasyondur. Polikristalin zirkonyum seramikleri klasik dental seramiklerin bilakis cam içermezler. Fakat In -Ceram sistemde ki cam infiltre alümina seramikleri istisnadır. Zirkonyumun uzun Devre klinik kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek mikroçatlakların önüne geçmek için sıcak izostatik basınç altında tam siterlenmiş ingotlar biçiminde hazırlanırlar. Lakin CAD/CAM sistemlerin kimilerinde yeşil faz (green body) denilen ve soğuk izostatik basınç ile hazırlanan ingotlar frezeleme sürecine tabi tutulurlar vedaha sonra tekrar Misli ve sağlam Bina oluşması için ısı ve basınç altında sinterlenirler. Dental uygulamalar için farklı tipteki zirkonyum seramikleri: a) 3Y-TZP: %3 mol yitria (Y2O3) ile birlikte zirkonyum oda ısısında stabilize edilmektedir. Çoklukla frezeleme için kullanılan 3Y- TZP CAM ünitesinden sonra üreticilerin tekliflerine nazaran 1350°C ile 1550°C ortasında değişen nihayet bir sinterleme sürecine tabi tutulur.

b) Alümina ile güçlendirilmiş cam infiltre zirkonya (ZTA):

Alümina matriks ile kombine kullanılması sonucu elde edilir. Sinterlenmesi tamamlanmış 3Y- TZP’den daha pöröz bir Bina içerir ve bu da In-Ceram Zirconia’ nın 3Y- TZP’den neden daha düşük mekanik özellikler sunduğunu açıklar.

c) Mg-PSZ:

Magnezyum ile stabilize edilen zirkonyum (Mg-PSZ) seramikleri Aka partikül oranları nedeniyle aşınmaya meyillidir ve pöröz yapılarından Dolayı yüksek mekanik özellikler sergileyemezler. Mg -PSZ seramiklerin tam sinterlenmiş blokları CAM ünitesinde kullanılır. Denzir-M bu tip seramiklere örnektir.

Zirkonyum oksit kristalleri (ZrO2):

Monoklinik, kübik ve tetragonal olmak üzere 3 farklı halde organize olabilir. Oda ısısından 1170 °C ye kadar monoklinik faz, 1170°C ile 2370°C ortasında tetragonal faz, 2370°C den kaynama noktasına kadar ki sıcaklıklarda ise kübik faz bulunur. Soğutma ile tetragonal fazdan monoklinik faza geçerken hacimde %4,5 lik bir artış olur ve bu da katastrofik başarısızlığa neden olur. Bu değişim Geri dönüşümlüdür ve 950°C den aşağıdaki soğutmalarda başlar. Fakat zirkonyumun yapısına Çeşitli oksitler ek ederek (MgO, CaO, CeO2, Y2O3) tetragonal fazı oda ısısında elde etmek mümkündür. Bu minör ögeler eklenerek oda ısısında stabilize fazları elde etmeyi Mümkün kılar. %8 yahut 12 oranında bileşen eklenerek tam stabilize kübik fazı (kübik zirkonyum) elde etmek mümkündür. Daha Ufak ölçülerde (%3-5) eklemeler ile kısmi stabilize zirkonyum elde edilir.

Diş hekimliğinde kullanılan zirkonyum seramikleri faz transformasyon tesirinden kaynaklanan yüksek dirençli özellikleri ile karakterizedir. Basınç altında zirkonyum partikülleri tetragonalden monoklinik faza geçmektedirler.

Tetragonal zirkonyumu oda ısısında elde etmek mümkünken basınç altında monoklinik faza geçmekte ve basınç Meydan bölgelerin hacmin de %3 artma görülmektedir. Bu boyutsal değişiklik sırasında çatlak çizgisinden güç emilimi olur. Çatlak gücü tetragonalden monoklinik faza geçişi sağlar. Çatlak sınırının yapının bünyesinde ilerlemesini pürüzler. Ayrıyeten hacimde ki değişiklik de çatlak sınırı üzerine basınç yaparak Yine çatlak sınırının ilerlemesini durdurur.

Zirkonyum alt yapı, diş preparasyonuna bağlı olarak kalan keskin köşeler, internal uyulmamalarla gerçekleştirilen aşındırmalara bağlı hasarlar ve çiğnemeyle oluşan basınçlar ve ağızdaki termal değişiklikler karşısında direnç göstermektedir. Transformasyon sertliği zirkonyumun yüksek bükülme direnci ve sertliği olmasına neden olur. Bir öteki güzel özelliği ise biouyumlu olmasıdır. Parsiyel stabilize zirkonyum seramikleri, dental gereçler ortasında mekanik özellikleri en düzgün olan seramikler olup bu sayede yüksek basınç Meydan arka Küme dişlerin onarımında kullanılmaları mümkündür. Üstün mekanik özellikleri sayesinde alt yapıların kalınlıklarını azaltmak Mümkün olmuştur. Mekanik direnç ve estetiğin arandığı bölgelerde tam seramik onarımların kullanımına müsaade vermiştir. Yüksek kırılma direnci ve sertliğinden Dolayı zirkonyum, ağzın rastgele bir yerinde kullanılabilen genel bir seramik restoratif malzemesi haline gelmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir