Diş hekimi korkusu tarihe mi karışıyor?

Özel Diş Klinikleri Şub 19, 2023 Yorum Yok

Genellikle bir Fazla kişi; – Diş Doktoru – İğne(lokal anestezi) ve tesirinin uzun müddet geçmemesi – Ağız içerisinde çalışma ve ölçü alımı sırasındaki kusma reflexi – Diş bölümü ve kavite açılımı,çürük temizlenmesi sırasında hissedilen sarsıntı ,koku ve bunun vermiş olduğu tansiyon – Tedavi sırası ve sonrasında oluşabilecek ağrı ve acıların hissedilmesi –
Diş çekimlerinde ve Misli doku operasyonlarında oluşabilen travmatik kemik sesleri ve Tasa – Elektro cerrahideki yanık kokusu – İmplant ve uzun tedavi seansları – Büyüklerin çocuklara yansıyan endişeleri ve çocukların diş tabibi koltuğundaki uzun müddet kalamama,ağızlarını Aleni tuta mama sorunlarından ileri derecede çekinir ve korkar. Bu his onların bir sorunları olduğunda diş doktoruna git melerini ya geciktirir yada büsbütün pürüzler.Doğal olarak so nuç ;problem ve hastalıkların tedavilerinin uzun,sıkıcı ve bık tırıcı bir süreçten sonra tamamlanabilmesi yahut dokuların kaybıdır. İ
şte inhalasyon sedasyon uygulamasıbu sorunları Fazla bü yük ölçüde yada büsbütün ortadan kaldırabiliyor.

NEDİR İNHALASYON SEDASYON TEDAVİSİ?
İnhalasyon sedasyon tedavisi;basit anlatımıyla diş hekimliğin detedavi öncesi AZOTPROTOKSİT VE OKSİJEN gazlarının uy gun konsantrasyonlarda karıştırıp hastaya burun teneffüsü yoluyla verilmesidir.Bu uygulamanın hastaya hiç bir Ömür sal riski yoktur.Azotprotoksit yalnız başına kullanıldığında Fazla zayıf bir anestezik casustur ve hiperbarik şartlar altında %100 yahut hipoksik karışımlarla kullanılmadıkça genel anestezi o luşturmaya kâfi değildir.Mevcut aygıtlar aslında %70in üze rindeki protokksit konsantrasyonlarının uygulanmasını önle yecek biçimde düzenlenmiştir.Diş tedavilerinde kullanımı,fo bik hastaların dehşet ve heyecanını azaltmak için hafif seda tif ve analjezik casus olarak kullanılmasıdır.Çoğu Sefer diğer hipnotik casuslar lokal anestezi ile Bir arada kullanılmaktadır. Analjezik özelliği epeyce değerlidir. Protoksitin en Değerli özelliklerinden biri konsantrasyon et kisi olarak tanımlanır.Bu özellik protoksitin yayılma özelli ğinin Fazla Çok olup kanda Fazla Çok çözünmemesidir.
Bu şu demektir;PROTOKSİT çok ivedi TESİR EDER VE BEDENDEN DA çok çabuk ATILIR.Yani bu süreç bitirildikten Fazla kı sa mühlet sonra tesir ortadan kalkar.

Protoksitin endikasyonlarını(uygulanabildiği durumlar) yazma mızın başında Öbür bir başlık altında açıkladık.Ama kısaca tekrar edecek olursak;
Diş doktoru fobisi
– Heyecan,endişe ve korku
– Bulantı ve kusma reflexi
– Ağır travmatik tedavi
– Astım,mental vefizik handikaplar,epilepsi
– Kardiak sorunlar

Kimi ruhsal problemler üzere durumlarda inhalasyon se dasyon uygulanabilir. Pekala bu kusursuz sisyemin hiç mi kontrendike olduğu durum yok? Natürel ki var.Ama Fazla çok az. Bunları da sıralıyalım;
– Virütik ve soğuk algınlıkları,bronşit
– Üst teneffüs yolu tıkanıklıkları
– Pulmoner hastalıklar
Üstteki şıklar bu hastalıklar ortadan kalkınca sedasyon uygulanabilir.Bu hastalıklar sırasında üst teneffüs yoluyla gazı hastaya iletemiyeceğimiz için uygulayamıyoruz. Daha doğrusu bu gazı burun yoluyla solutamıyacağımız için vermiyoruz.
– Ağır kalp hastalıkları
– Emphysema
– Hamileliğin belli dönemleri
– Alkolikler ve ilgili ilaçlar kullananlar
– Myostenia gravis-multipl skleroz
– Devam eden kimi ağır psikiyatri tedavileri
En nihayet şunu belirterek sohbetimizi noktalıyalım. İnhalasyon sedasyon tekniği diş hekimliğinde 1845-50 Yıl larından beri dünyada milyonlarca beşere uygulanmıştır. Bu kadar müddet içerisinde ziyan görmüş rastgele bir hasta bildirilmemiştir.Örneğin Dr Gardner Quincy Colton yalnızca 1864-1897 yılları ortasında hiçbir Olumsuz Sonuç olmayan 193000 Olay kaydetmiştir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir