Çocuklarda gelişim geriliğinin belirtileri nelerdir? Aileler hangi durumlarda pedagoga başvurmalıdır?

Devlet Hastaneleri, Diyetisyenler, Özel Hastaneler Kas 08, 2022 Yorum Yok

Çocuklarda gelişim geriliğinin belirtileri nelerdir? Aileler hangi durumlarda pedagoga başvurmalıdır?

Bebekler gelişim sürecinde Türlü nedenlerden Dolayı gelişim geriliği yaşayabilir. Bu durum biyolojik nedenlerden kaynaklanabileceği üzere birçok Vakit da çevresel kaidelerin yetersizliğinden kaynaklanabilir. Biyolojik nedenlerin çocuğu Vakit tedavisi yoktur yahut en güzel hale getirmek için ağır bir eğitsel programla kaideler iyileştirilebilinir. Lakin biyolojik bir nedene bağlı olmadan yalnızca etrafındaki kuralların yetersizliğinden Dolayı da çocukta gelişim geriliği yaşayabilir. Bu durum da yapılabilecek Fazla şey vardır tabi ki erken tehşis konulursa. Zira bu durum Ebeveyn babanın ve çocuğun bakımıyla Mesul kişinin çocuğua gereğince uyarıcı, sağlıklı, Güçlü bir Etraf sunmayışından kaynaklanır. Çocuk Çeşitli nedenlerden Dolayı bilinçsizce ihmal edilmiştir.
mesela dışarı sık çıkmadan, bir yetişkin eşiliğinde 4 duvar ortasında büyümek zorunda kalmıştır. Onla ilgilenen, oynayan yoktur. Bilhassa çalışan Ebeveyn babalarda çocuğun akşama kadar bakıcıyla bir Faaliyet yapmadan ve dışarı çıkmadan yanlız kalması, arkadaşlarıyla gereğince oynaması bunların nedenlerindne biridir. Bebeğin gelişim periyodunda yalnızca yeme içime, uyku gereksinimi yoktur. Arkadaşlarına, onunla ilgilenen toplumsal bir etrafa, oyuna gereksinimi vardır. Çocuk yaşıtlarıyla, yetişkinlerle oyun oynayarak öğrenir, büyür, gelişir. Şayet çocuk bu olmazsa olmaz koşullardan yoksun büyürse, gelişim geriliği kaçınılmazdır.

Çocuklarda gelişim geriliği nasıldır?

Çocukları kendi yaşıtlarıya birebir kıyaslamak yanlışsız dedildir. Her çocuk farklıdır. Hakikaten her çocuktan muhakkak ay ve ıslak periyotlarında beklenen marifetler vardır. Şayet çocuk bunlarda geriyse gelişim geriliği Laf hususudur. Gelişim geriliği toplumsal, duygusal, lisan, fizikî, zihinsel gelişim olmak üzere Çeşitli alanlarda olabilir.

Gelişim geriliğinin en Aka habercisi “ konuşma gecikmesi”dir. Çocuk yaşıtlarına nazaran daha az söz kullanıyor yahut kendi geliştirdiği bir lisanda kendini Anlatım etmeye çalışıyor olabilir. Konuşma geçikmesi yalnızca gelişim geriliğinin değil, birtakım Önemli patolojik sorunlarında habercisidir.Bu üzere sorunlarda erken tehşis Fazla değerlidir.
Fizikî gelişim alanında bebeğin yürüme, koşma ve tutma üzere motor hünerlerinde gerilik olabilir. mesela çocuk yaşından beklenen legoları yerleştiremiyor olabilir. Kendine güvenerek yürüyemeyebilir.

Gelişim geriliği yalnızca lisan gelişimde, motor gelişiminde olmayabilir. En Fazla ihmal edilen gelişim geriliği toplumsal ve duygusal alandadır. Çocuk arkadaşlarıyla nasıl irtibat kuracağını bilemez. Çocuk ya arkadaşlarına saldırır ya da hiç kendini koruyamaz. Toplumsal becerilerdeki eksiklik lakin çocuğun arkadaşlarıyla oynayacak ortam sağlanarak geliştirilebilinir. Zihinsel alanda gerilik; kavramların gelişmemesi, neden Sonuç ilgilerinin, sorun çözme maharetlerinin gelişmemesi olarak özetlenebilir. Bu durumda çocuğun ferdi eğitim takviyesi alması kaidedir.

Gelişim geriliği nasıl teşhis edilir?

Çocuktaki gelişim geriliği vaktinde aile tarafından kabul edilmez ya da ayrım edilmez. Gelişim geriliğini Ebeveyn babanın anlaması ve kabullenmesi Fazla zordur. Gelişim sürecinde olan çocuklarının geride kaldıkları marifetleri büyüdükçe Biricik başlarına kazanacaklarını düşünürler. Bu niyetle Vakit kaybederler ve gelişim geriliği daha Önemli boyutlara ulaşınca lakin bir pedagogtan takviye almaya karar verirler.
Şayet bir gelişim geriliğinden Kuşku ediyorsanız Vakit kaybetmeden bir pedagoga danışmanız gerekir. Zira geç kalındığında gelişim geriliğinde yol almak Fazla zordur. Çocuğun gün geçtikçe yaşıtlarıyla ortasındaki marifet ve gelişim eksikliği farkı açılır.
Ailelerin gelişim geriliğini anlamaları güç olacağı için bebeklerini sistemli olarak pedagog denetiminden geçirmeleri Fazla kıymetlidir. Gelişim geriliği Denver II Tarama Testi ve alanında uzman bir Pedagogun klinik değerlendirmesi sonucunda tesbit edilebilinir.
Bebekler ve Çocuklar Sistemli Olarak Pedagog Denetiminden Geçmelidir!

Her bebeğin 0-3 yaşta en az 6 ayda bir pedagog tarafından gelişim denetiminin yapılması gerekiyor.

3-6 ıslak ortasında ise en az sene de bir kere pedagog denetiminden geçmesi tavsiye edilir. Pedagog çocukta sizin ayrım edemediğiniz gelişim geriliği sinyallerini erken görür ve bu sinyallerin gelişim geriliğine dönmesine Mani olur. Gelişim geriliği ağır bir eğitim programı ve Ebeveyn baba rehberliği ile aşılamayacak bir Problem değildir. Burada en Değerli mevzu “ erken tehşis”dir. Ne kadar erken bu durum ayrım edilirse, o kadar Fazla yapılacak şeyler vardır ve gelişim geriliğinin izi kalmadan çocuk yaşıtlarının marifet ve gelişim düzeyini yakalayabilir.

Gelişim geriliği nasıl tedavi edilir?

Gelişim geriliği erken tehsiş edilierse ağır bir eğitim programıyla tedavi edilebilir. Bu program alanından uzman bir pedagogumuz danışmanlığında geliştirilir ve uygulanır. Eğitimci, pedagog tarafından geliştirilen programı aldığı süpervizyonlarla uygular. Programın içeriği çocuktaki gelişmelere farklılık gösterecektir. Gelişim geriliğinde aile de Aka sorumluluklar taşır. Çocuğun bütün etrafında düzenlemeler yapılır. Döşek odasından, oyun odası, bahçeye kadar çocuğun bütün Ömür alanları çocuğun gelişimini destekleyecek formda düzenlenir.

En kıymetlisi bütünsel bir program geliştirebilmek ve aileyi işin içine katabilmektir.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı

Öğretim Vazifelisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir