Cerrahi ve cerrahi dışı kliniklerdeki asistan hekimlerde tükenmişlik sendromu

Genel, Sağlık Ocakları Kas 07, 2022 Yorum Yok

Can H, kuvvetli YA, Doğan S, Erkaleli MB. Cerrahi ve Cerrahi Dışı Kliniklerdeki Asistan Doktorlarda Tükenmişlik Sendromu. Tepecik Eğit Hast Derg 2010;20(1):33-40

HEDEF: Cerrahi ve cerrahi dışı kollarda uzmanlık eğitimi Meydan asistan tabiplerin tükenmişlik sendromu açısından incelenerek, tükenmede rol Meydan etmenlerin kıymetlendirilmesi.

GEREÇ VE YOL: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 85'i cerrahi dışı ve 80'i cerrahi kısımda uzmanlık eğitimi almakta olan Yekün 165 asistan doktora Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve sosyodemografik özelliklere ilişkin 38 farklı etkeni sorgulayan bir anket uygulanmış ve cevapları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve ferdî muvaffakiyet duygusu seviyeleri düşük, orta ve yüksek olarak 3 kümede değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Dahili kısımlardaki asistan hekimlerin % 75,3'ünde duygusal tükenmişlik, % 63,5'inde duyarsızlaşma seviyesi yüksek bulunmasına rağmen yalnızca % 11,8'inde ferdî muvaffakiyet duygusu düşük bulundu. Cerrahi kısımlardaki asistan hekimlerin %50'sinde duygusal tükenmişlik, %65'inde duyarsızlaşma seviyesi yüksek bulunmasına rağmen yalnızca %8,8'inde ferdî muvaffakiyet duygusu düşük bulundu. Dahili kollarda duygusal tükenmişlik yaşayanların, cerrahi kısımlara nazaran manalı oranda Çok olduğu bulundu (p0,05).

SONUÇ: Dahili ve cerrahi kollarda çalışan asistan tabiplerde duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma oranlarının yüksek olduğu saptandı. Buna Karşın şahsî muvaffakiyet duygusu seviyesinin şimdi birebir ölçüde düşmediği belirlendi. Bu datalar hastanemizde çalışmanın yapıldığı alanlar başta olmak üzere bütün asistanların tükenmişliğini azaltmak için klinik ve hastane idaresince Gerekli tedbirlerin alınması ve bu hususta asistanların desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Uğraş hastalığı, Tıp İşçisi, Tükenme Sendromu

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir