Çene eklemi rahatsızlıklarında ozon ve t-scan ııı oklüzyon analizi kullanımı .

Devlet Hastaneleri, Diyetisyenler, Özel Hastaneler Kas 08, 2022 Yorum Yok

Temporomandibular eklem (TME) Rahatsızlıkları günümüzde hastaların tabip doktor dolaşıp lakin Biçare kaldığı Az rahatsızlıklardan birisidir. Hastaların en Fazla Müracaat ettikleri doktorlar KBB uzmanları, Fizik Tedavi Uzmanları, Nörologlar ve daha sonra da dişhekimleri olmaktadır. TME rahatsızlıklarının ortaya çıkmasının ve gitgide artarak ilerlemesinin en Değerli nedeni ise dişlerdeki Çeşitli erken temaslardır. Alt ve üst dişler bir kapı menteşesi üzere çene eklemleri etrafında dönme hareketi yaparak kapanırlar lakin güzel bir kapının çerçevesine birebir oturduğu üzere oturmazlar. Dişlerin çiğneme yüzeyleri üzerindeki girinti ve çıkıntıların alt ve üst çenede birbirlerinin üzerine gelmeleri ve akabinde da alt-üst dişlerin birbirleri üzerinde azamî temasa gelinceye kadar olan bir süreç Laf mevzusudur. Yani Evvel alt ve üst dişler bir noktada temas eder , daha sonra gitgide temas noktaları artarak en sonunda azamî temas sayısı ve bölgesi ile alt çenenin üst çeneye kapanması nihayet bulur .

Diş hekimliğinde bu süreç oklüzyon süreci olarak isimlendirilir. Bu süreç gelişirken, birinci değme noktası ile azamî kapanışa geçen mühlet içerisinde yüksek bir dolgu, kaplama veyahut ortodontik tedavi üzere tedavilerle, veyahut çok stress altında zati Mevcut olan bir noktadaki basınç şiddetinin artması biçiminde ortaya çıkan bu sistemsiz değme noktaları, hudut Kas sistemi içerisinde yabancı ve yok edilmesi gereken noktalar olarak değerlendirilirler. Bu büsbütün bir refleks düzenek olup, beynin Çabucak alt tarafındaki beyincik denilen bölgeden yönetilirler. Dişlerin üzerindeki ve etrafındaki hudut uçları tarafından bu noktanın formasyonu beyinciğe gönderilir, şayet beyincik hafızası içerisinde bu noktanın formasyonu yoksa yani bu formasyon tanınmaz ise ve alışılmış bir formasyon değil ise yabancı ve ziyanlı bir oluşum olarak kıymetlendirilir. Beyincik tarafından yabancı nokta olarak algılanan bu erken ve çok basınçlı nokta öncelikle yok edilmeye çalışılır; kaslara motor sonlar aracılığı ile ” Kasıl !!! ” buyruğu gönderilir ve çiğneme kaslarının kasılarak dişlerin üzerindeki bu yabancı noktayı yok etmesi amaçlanır. Fakat günümüzde gerek dolgu gerekse kaplama ve öbür onarımlar için kullanılan materyallerin güçlü olmaları nedeniyle bu çok yüksek noktalar kolay kolay aşındırılamazlar.

Hastada minik minik başlayan bu diş sıkma ve öğütme hareketleri gitgide artar lakin Problem ortadan kaldırılamadığı için sonunda ağrı eşiği aşılır ve o bölgede ağrı başlar. Bu sıkma ve diş gıcırdatma hadisesinde ağrı başlayıncaya kadar hangi bölgede Problem varsa o bölgedeki çiğneme kaslarının çok kasılması Laf hususudur. Lakin ağrı başlayınca bu Kez de orada ağrı oluştuğu bilgisi beyinciğe sarfiyat ve Problem giderilemediği, ağrı da oluştuğu için bu Sefer hasta refleks olarak o bölgenin aykırı istikametinde çenesini kapamaya çalışır ve bu Defa de problemli bölgenin aksi tarafındaki çiğneme kasları çok kasılmaya başlayarak o taraftaki dişler üzerine binen basınç artar. Bu durum artık , TME probleminin ilerlemiş halidir ve çok sıkılan taraftaki dişlerin üzerine binen basınç direkt o taraftaki eklemi etkilemeye o eklemde ağrılar oluşturmaya başlar.

Çok sıkma sonucu Özellikle Temporal Kas bölgesinde ortaya çıkan ağrı baş ağrısı halinde kendini gösterir , hastalar bu safhada kronik migren ağrılarından şikayet etmeye başlarlar ve o tarafta tedavi arayışına girerler. İkinci safhada öteki taraftaki kasılmalar bir süre devam ederken bu Sefer ağrının oluştuğu ve temel neden olan birinci tarafta basınç gitmiş olsa bile sorunun devam edip etmediği bilgisi Daimi beyincik tarafından Denetim edilir, şayet Sıkıntı giderilmemiş ise aykırı tarafta çok kapanış devam eder. Hasta artık tipik bir TME hastasıdır ve sorunun kaynağı olan o minicik nokta ortadan kaldırılmadığı sürece de bu sorun artarak gelişir. Sorunun devamı halinde ise eklem yuvası içerisinden geçen kulak hududu de etkilenir, hastada kulak çınlaması (tinnitus) ve işitme kaybı da başlar.

Günümüzde bu tip rahatsızlıkları ortadan kaldırmak için ekseriyetle hastaya gece kullanacakları bir splint tatbik edilmektedir. Başlangıçta Kas hudut sistemini bozduğu için hastayı rahatlatan bu splintler 3-5 gün sonra bu Sefer de splintin oluşturduğu bir rahatsızlıkla karşı karşıya kalır ve sorun daha da ağırlaşabilir. En Temel tedavi, sorunu yaratan kaynağı ortadan kaldırmaktır. Lakin bunun için sorunu oluşturan yükseltinin hangi dişin neresinde olduğu bulunmalıdır. Bunun için nihayet 10 yıla kadar yarı ayarlanabilir arikülatör denilen aletlerde oklüzyon tahlili yapılıp daha sonra da ağızda dişler üzerinde Gerekli aşındırmalar yapılıyordu. Lakin bu metot epey karmaşık, Fazla Çok değerli ekipmana ve bilgiye gereksinim duyan bir metot olduğundan maalesef her dişhekiminde sıklıkla gerçekleştirilememekteydi. Bu yüzden de dişhekimleri hem kolay hem de pratik bir tahlil olduğundan günümüzde hala çoklukla bir tarafı mavi bir tarafı Kırmızı ısırma kağıtları kullanırlar. Lakin bu kağıtlar değme noktalarını gösterseler bile hangi noktanın Evvel hangi noktanın sonra olduğu bilgisini tabibe veremezler. Ayrıyeten değme noktalarının o esnadaki şiddetleri hakkında da bilgi vermezler. Münasebetiyle TME rahatsızlıkları ile ilgili olarak tedavi edici bir kıymetleri yoktur.

TME rahatsızlıklarının oluşmasına Sebep olan kapanış bozukluklarının tanısı için günümüzde T-Scan III Bilgisayarlı oklüzyon tahlili usulü bu alanda Değerli ve ihtilal niteliğinde bir İcat olarak karşımıza çıkmaktadır. T-Scan III Oklüzyon Tahlil tekniğinde hangi noktanın Evvel hangisinin sonra temas ettiği ve temas ettiği andaki izafi basınç ölçüleri bilgisayar ekranında izlenip ağızda Gerekli aşındırmalar hakikat yerlerden ve yeterince yapılabilmektedir. Sorunun kaynağı ortadan kaldırıldığında ise belirtiler hızla ortadan yok olmaktadır. Bu sistemin uygulanması esnasında en hakikat sonuca varmak için de çok kasılmış olan kasların kasılmalarının ortadan kaldırılması tabibe kolaylık sağlar. Bunun için evvelce 24 saat mühletince hastaya hidrostatik posterior splint kullandırılıp kasın gevşemesi sağlanırken artık ağrılı ve kasılmış olan kasların olduğu bölgeye Ozon tedavisi tatbik edilerek 10 dakika içerisinde kasların gevşemesi sağlanabilmektedir. Ardından de T-Scan III oklüzyon tahlilinin gerçekleştirilmesi ile sorunun kaynağına yanlışsız bir formda ulaşılır ve çok basınca neden olan erken temas noktası ortadan kaldırılır .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir