Antibiyotik öldürür

Genel, Sağlık Ocakları Kas 08, 2022 Yorum Yok

Türkiye ilaç kurumu kalp elektrosu denilen EKG de QT uzamasına neden olan ilaçların listesini yayımladı. Listede yok yok. Bilhassa antibiyoterapinin Fazla Çok kullanıldığı ve mikrobiyal rezistansın yüksek olduğu ülkemizde bu liste akılcı ilaç kullanımı için bir fırsat olur diye beklemiştim. Ne yazık ki beklenen dağ fare doğurmuştur. İşte bu yüzden Amel başa düştü deyip kamuoyunu bilgilendirme gereği duyma gereksinimi hasıl olmuştur.

Ne yazık ki ülkemiz ilaca reçetesiz ulaşılabilen dünyadaki üç ülkeden biridir. Reçetesiz alınan ilacın, kullanıldıktan sonra reçelendirme zorunluluğunun mahalle baskısıyla tabiplerine dayatıldığı Biricik ülkedir. Vaziyet bu türlü olunca doktorlar; ilaç kartellerinin ve eczanelerin sekretaryası durumuna düşürülmeye çalışılmaktadır. O denli ki ilaç tanıtım çalışmalarını yürüten firmalar yüklerini eczaneler üzerine kaydırmışlardır. Hastanın ilaca erişim kolaylığı ismi altındaki yeni yetme ucube bir yaklaşımla; ilaç mümessili eczane ilgisi siyasi otorite tarafından ısrarla görmezden gelinmektedir. İşte bu “popülist” yaklaşım sonucunda “Hekim Sorumluluğu Bilinci’nin” ne demek olduğundan habersiz yığınlar doktorculuk oynamaya soyunmuşlardır.

İlaç Yan tesirleri; öteden beri Mevcut olagelen ve sıkça tekrarlayan bir olgu olmasına Karşın ne yazık ki düşsel algılarımızda nemelazımcılığa alıştırılmış cemiyet tarafından normalleştirilmiştir. İlaca yaklaşımdaki bu fütursuzca uygulamalar sonucunda; ne ilaç Yan tesir bilgileri kayıt altına alınmış ne de kombine ilaç uygulamalarının olduğu hastalarda detaylı irdeleme çalışmaları yürütülebilmiştir. Söylentilerden öteye geçemeyen oldukça kabarık sayıda hurafe; halkın bilişsel havsalasının kıvrımlarına doldurulmuş, ispata dayalı tıp olgusunun varlığına Karşın bilimsel hiyerarşi baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Herkesin hekim olduğu bir toplumda Öbür bir çıktının elde edilmesi de esasen olabilirlilikten Fazla uzaktır.

Gelelim QT meselesine! EKG’de QT uzaması; genetik bozukluk, elektrolit dengesizliği ve sebebi bilinemeyen durumlarda görülebildiği üzere birtakım ilaçların Yan tesirleri olarak da ortaya çıkmaktadır. Senkop yani bayılmaya neden olabilen QT uzaması; Birden kardiyak ölümlere de yol açmaktadır. QT uzaması uzun vadede kalbin kan pompalama kapasitesini bozmakta ve kalp yetmezliğine de taban hazırlamaktadır.

Genetik ve sebebi bilinemeyen durumlara bağlı QT uzaması Fazla sık görülmemekle bir arada, elektrolit bozukluklarına ve ilaç kullanımına bağlı QT uzaması hiç de Ender bir durum değildir.

Hiçbir doktora danışılmadan kolaylıkla temin edilebilen antibiyotik kümelerinin neredeyse yarısı ( Eritromisin, klaritromisin, klindamisin, trimetoprim-sülfametoksazol, kinolon kümelerinin Çabucak hepsi, flukonazol, ketokonazol ), nihayet vakitlerde yaygın olarak uyku bozukluklarında kullanılmaya başlanan antipisikotik ilaçların neredeyse tamamı ( Klorpromazin, haloperidol, droperidol, pimozid, tioridazin, sertindo, risperidon, ziprasidon, ketiapin ) ve yetişkin ile ileri ıslak kümelerinde % 60’lara varan bir oranda adeta peynir ekmek üzere kullanılmaya devam edilen antidepresan ilaçların çoğunluğu ( Desimipramin, nortriptilin, amitriptilin, doksepin, fluoksetin, pimozid, imipramin, sertralin ) QT uzamasına neden olmaktadır.

Bu ilaçların QT üzerine olan tesirleri; Uzaklık Dizi görülen Yan tesirlerden değildir. Laf konusu ilaçlar Derhal derhal her hastanın EKG’sinde bir ölçüde olsa QT uzaması yapmaktadır.

Daha da vahim olanı ise, Laf konusu ilaçların bir Fazla hastada; polifarmasi yani çoklu ilaç kullanımı biçiminde “akılcı ilaç kullanımı” desturu ile alay edercesine uygulanmasıdır.

İşte bu yüzden artık her hasta “kafa kâğıdı” taşır üzere cebinde bir de EKG taşımalı. Eczacılar iç önüne gelen de doktorculuk oynamaktan vazgeçmelidir.

Aksi halde, “antibiyotik de öldürür!”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir