Aktif tüberküloz hastalarında anksiyete ve depresyon birlikteliği

Genel, Sağlık Ocakları Kas 08, 2022 Yorum Yok
  • Bulut Çelik S, Can H, Aras Kılınç E, Önde M, Çelepkolu T, Altuntaş M. Faal tüberküloz hastalarında anksiyete ve depresyon birlikteliği. Smyrna Tıp Mecmuası 2012;2(1):34-40

Özet

Gaye: Bu çalışma Batman Merkez Verem Cenk Dispanseri'ne başvuran etkin tüberküloz olgularında depresyon ve anksiyetesıklığını saptamak hedefiyle planlanmıştır.

Gereç ve formül: Çalışmaya yalnızca etkin akciğer tüberkülozu olguları iç edilmiş olup, akciğer dışı tüberküloz olayları venüks olaylar iç edilmemiştir. Olguların sosyodemografik özelliklerini saptamak için hazırlanmış bir anket ve HastaneAnksiyete Depresyon Ölçeği, hastaların dispansere müracaatları sırasında Çehre yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılmayı kabul eden 48 kişinin ıslak ortalaması 29,73±15,68 (min:12-max:76) olup, %52,1'i (n:25) erkekti.Araştırmaya katılanların %20,8'inde (n:10) anksiyete, %50.0'sinde (n:24) depresyon saptanmıştır. Araştırmaya katılanların%72,9'unda (n:35) hastalık mühleti 2 aydan daha uzun, %14,5'inde (n:7) 1-2 ay, %12,5'inde (n:6) bir aydan daha kısaydı.Depresyon erkeklerde %48,0 (n:12) bayanlarda %52,2 (n:12), anksiyete erkeklerde %16,0 (n:4) bayanlarda %26,1 (n:6) sıklıktasaptanmıştır (sırası ile p:0.773 ve p:0.487).

Sonuç: Verem Cenk dispanserlerinde tüberküloz nedeniyle takip edilen hastaların Aka çoğunluğunun kronik hasta olmalarınabağlı olarak, bu hastalarda depresyon ve anksiyete bozukluğunun gelişebileceğinin göz önünde bulundurulmasının gerekliolduğunu düşünmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir