Tag

Reflü

Reflü diyeti nedir?

Mide içeriğinin kardiyadan özofagusa gerçek yer değiştirmesine gastroözofajiyel reflü (GÖR) denir. Olağanda ekseriyetle yemeklerden sonra günde 8-10 Sefer görülen fizyolojik bir olaydır. Bu Hadise hastada septom ve bulgulara neden olursa ve/veya distal özofagus mukozasında irritasyon ve zedelenmeye yol açarsa Gastroözofajiyel Reflü Hastalığı (GÖRH) ismini alır. Bu durumları göz önünde bulundurarak uygulanan diyet idareye de reflü diyeti denir.