Cinsellik nedir? Cinsel sağlık ne anlama gelir? Cinselliğin toplum sağlığı açısından önemi nedir? Farklı cinsel yönelimler nelerdir? Cinsel kimlik nedir? Cinselliği etkileyen faktörler nelerdir? Cinsel sağlık ile ilgili kavramlar, Cinsel yönelim nedir? Cinsel hak nedir? Cinsiyet nedir? Cinsellik hakkında tüm merak edilenler..

Cinsellik insan doğasında olan bir durumdur. Hatta sadece insanlar değil hayvanlarında cinsel yaşamları bulunmaktadır. Ancak cinsellik toplum içerisinde en az konuşulan ve konusu açılınca değiştirilmek istenen, tarafların konuşmak istemediği konuların başında gelir. Hatta çoğu zaman özellikle kırsal kesimlerde yaşayan evli çiftler dahi kendi aralarında bu konuyu konuşmaktan çoğu zaman kaçarlar veya çekinirler. Ancak sağlıklı toplumlar ancak sağlıklı kişilerden oluşur gerçeğinden yola çıkarak, kişilerin cinsel olarakta bilgilendirilmesi ve bilinçli hale getirilmesi gerekir.

Cinsellik Nedir?

Cinsellik nedir? Cinsellik denince insanlar neden kaçarlar, çekinirler? Halbuki cinsellik dediğimiz olgu çok doğal bir durumdur. Cinselliği etkileyen faktörler nelerdir? Cinsel sağlıkla ilgili kavramlar nelerdir? Bir bakalım.

Algılarda ve tanımda farklılık olsa bile cinsellik insanlığın varoluşundan bu yana hep vardır ve çağlar boyunca da önemini kaybetmemiştir.

Cinsellik konusu hem en çok merak edilen hemde en çok saklanan, hem en çok konuşulan hemde hiç konuşulmayan, çok bilindiği sanılan ama aslında az bilinen veya yanlış bilinen, bir yandan da çok övülen ama bir yandan ise gömülen, üstü kapatılan karmaşık bir konudur.

Cinsel sağlık, toplumun genelini ilgilendiren, dikkat çeken, çok merak edilen ve çok araştırılan bir konudur. Cinsel sağlık sorunları ise insanı çok mutsuz eden sağlık sorunlarının başında yer alır.

Cinsel sağlığın bozulması halinde bireyler sadece fiziksel olarak etkilenmezler. Hem erkek hem kadın olsun her iki cinsiyette de hem ruhsal hemde psikolojik olarak bu durumdan etkilenirler ve mutsuz olabilirler. . Cinsel sağlık sorunları hem ailevi sorunların çıkmasına neden olur hemde sosyal sorunlara da neden olur.

Cinsellik doğum öncesi başlayıp yaşam boyu devam eden insanların duygu, davranış, tutum, kişilik, sevdikleri ve sevmedikleri şeyler, yaşadığı toplum vs gibi bir çok duruma göre şekillenen bir kavramdır.

Cinselliğin; fiziksel, duygusal, ruhsal, sosyal yönden kişiliği, aşkı ve mutluluğu artırdığı düşünülür.

Cinselliğin, cinsel bir varlık olan insanı sadece bedensel değil, duygusal, bütünleştirici, birleştirici gibi birçok yönden etkilediği görülür. Cinsellik kişilik gelişiminde, duyguların paylaşımında, sevinçlerin, sevginin, insanların birbirleriyle olan iletişimlerinin artmasında etkilidir.

Cinselliği Etkileyen Faktörler Nelerdir?

– Sosyal

– Psikolojik

– Ekonomik

– Kültürel

– Hukuki

– Dini

Cinsel sağlık ; cinsellik ve cinsel ilişkilerde, zorlama, şiddet gibi kötü davranışlardan ayrılmış hem keyif veren hemde en güvenilir cinsel deneyimlere sahip olma olasılığının artmasına neden olarak olumlu, birbirine karşı saygı ve sevgi çerçevesinde gerçekleşen bir yaklaşımı içerir.

Cinsellik:

° Bir hastalık olmaması dışında genel bir iyilik halidir.

° Sadece üreme çağını değil gençlik ve yaşlılık döneminde de insanların hayatında yer alır.

° Şiddet ve zorbalık olmadan, saygı ve sevgiyi içerir.

Cinsel Sağlıkla İlgili Kavramlar

Cinsiyet ( Seks): kişinin kadın veya erkek olmasını etkileyen fizyolojik özellikleri içeren terimdir.

– Cinsel organların türü

– Emzirebilme yeteneği

– Vücutta baskın olan hormonların cinsi

– Sperm yada yumurta üretebilme

Seks ifadesi cinsel birleşmeyi sağlayan bir terim olarakta kullanılır.

Cinsel Kimlik: Bireylerin kendi iç dünyasında kendisini nasıl tanımladığıdır.

Kadın veya erkek olarak sahip olduğu kişisel ve kendine özgü kimliğidir.

Toplumsal Cinsiyet: Kadınlar ve erkekler için yaygın olarak kabul edilen düşüncelerdir.

Cinsel Yönelim: Kadın veya erkeğin duygu, düşünce ve davranışlarında cinsel çekim duyduğu cinsiyete göre belirlenen bir durumdur.

Bunlar :

Aynı cinse ilgi (homoseksüel, eşcinsellik) : Kişinin kendi cinsiyetine karşı ilgi duyması.

Karşı cinse ilgi (heteroseksüel) : Kişinin karşı cinsiyete karşı ilgi duyması.

Biseksüel : Kişinin her iki cinsiyete karşı ilgi duyması.

Travesti olmak : Kişinin karşı cinsiyete karşı özgü olan davranış ve giyim tarzını benimseyip ona göre giyinip hareket etmesi ve bundan zevk alması.

Transeksüellik : Cinsiyetini değiştirmesi gerektiğine ruhsal ve bedensel olarak inanması ve karşı cinsiyete ruhsal ve bedensel olarak sahip olması gerektiğine inanma halidir.

Cinsel davranışlar : Bir kişinin cinsel olarak yaklaşımdır. Mesela öpmek, dokunmak, sarılmak, okşamak gibi davranışlar cinsel davranışlardandır.

Cinsel yakınlık : Yalnızca cinsel ilişkide bulunma durumu değildir. Öpmek, sarılmak, koklamak, sohbet etmek, aşkla birbirine kitlenmek, bazen bakışmak bile bir cinsel yakınlığın ifadesidir ve bu davranışlar ve bunlara benzer davranışlar ilişkinin güçlenmesine etkili olan davranışlardır. Bu davranışlar cinsel olarak bireylerin birbirlerine karşı olan yakınlaşmayı sağlar.

Cinsel ilişkiden bahsedelim birazda.

Cinsel ilişki; oral, anal, penil-vajinal sekste dahil olmak üzere cinsel yakınlaşmanında olduğu davranışlardır.

Sağlıklı bir cinsel ilişki ortak değer ve duygularla kurulur. Ve beş tane özelliği vardır :

° Dürüst

° Uzlaşmacı

° Sömürücü olmayan

° Karşılıklı zevk alınması istenen

° İstenmeyen hastalıklar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korumadır.

Cinsel olarak sağlıklı yetişen bireyler:

– Saygı çerçevesi içerisinde karşı cinsle olan iletişimi kurarlar ve iletişimde iyidirler.

– Kendi vücutlarının değerini bilirler.

– Kendi yaptığı davranışları kabullenirler ve bu davranışlarda sorumluluk alabilirler.

– Kendi inandıkları değerleriyle sevgi ve anlayışlı bir şekilde kendilerini ifade ederler.

Cinsel olarak sağlıklı toplum nasıl olmalıdır?

Cinsel sağlık temel bir insan hakkıdır. Bu karşılıklı hislerin, duygu ve davranışlarla gerçekleşen bir durumudur. Karşılıklı zevk alma, duygularını ifade edebilme, hislerini hem davranışsal hemde duygusal olarak ifade edebilme, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde, zorbalık şiddet veya istemsiz ilişkilerden kaçınarak olan bir cinsel ilişki ilişki sırasında mutluluk ve hazza ulaşmaya ve cinsel ilişki sonrasında birbirlerine daha çok bağlanmaya ve mutlu bir cinsel ilişkiye yardımcı olan durumlardır.

Cinsel Haklar

Peki cinsel haklar dediğimiz durum nedir?

Cinsel haklar : Bireylerin kendi tutumlarıyla, değerleriyle ilgili eğitim alma, güzel bir cinsel ilişki yaşama haklarıdır. Kişi :

– Gönüllü cinsellik hakkı

– Beden bütünlüğü hakkı

– Gönüllü olarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda hizmet alabilme hakkı

– Şiddet ve zorlama olmadan kişinin cinsel arzularını rahat bir şekilde ifade edebilmelidir.

Son olarakta üreme sağlığından bahsedelim.

Üreme Sağlığı 

İnsanların karşılıklı zevk alarak gerçekleştirdiği, mutlu bir şekilde yaşamları boyunca sürdürdükleri cinsel ilişkilerini, cinsel ilişki sırasında gösterdikleri yeteneklerini ve bunları ne zaman kullanıp kullanmayacaklarına karşılıklı olarak belirledikleri özgürlüklerinin olduğu, üreme yeteneklerini gözlemledikleri ve bu yetenekleri ne zaman kullanıp kullanmayacaklarını belirledikleri bir sağlık biçimidir.

Cinsellik ve üreme birbiri içerisine geçmiş olan iki farklı konudur ancak birinden bahsetmeden diğerini izah etmek imkansızdır. Çünkü üretmenin tek yolu cinsellikten geçmektedir. Ancak her cinsellik üreme amaçlı olmayabilir. Bu tamamen çiftlerin tercihine kalmış bir konudur. Cinsellikte ama üreme olabileceği gibi bedenin cinselliğe olan ihtiyacını karşılamaya yönelikte olabilir.  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here